Skip to main content

Turun AKK:n koulunkäynninohjaajaopiskelijoiden tilanne on ollut haastava, koska osa työssäoppimispaikoista, kuten koulut ja iltapäivätoiminnan toimipisteet ovat suljettuina. Toisaalta osa kouluista on lähtenyt innovatiivisiin ratkaisuihin ja antanut koulunkäynninohjaajaopiskelijoiden tehdä ohjauksia etänä videopuheluiden ja WhatsAppin kautta.

”Näin on saatu esimerkiksi opintojen viimeisiä näyttöjä suoritettua ja näin ollen opiskelija voi valmistua aikataulussa. Tämä on ollut upea juttu ja toivoisin, että tällaisia mahdollisuuksia olisi enemmänkin. Ohjaus on lapselle tärkeää myös kotioloissa, joten koulunkäynninohjaajien hyödyntäminen tähän yhteydenpitoon olisi mielestäni oiva idea”, kertoo kasvatus- ja ohjausalan opettaja Pauliina Karhumäki-Ranta.

Muuttunut tilanne tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu erilaisilla, monipuolisilla ja vaihtoehtoisilla työtavoilla, pääosin etä- ja verkko-opiskeluna, joissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja –ratkaisuja.  Niiden käyttäminen onnistuu opiskelijalta hyvin kotoa ihan omalta tietokoneelta tai jopa älypuhelimelta. 

”Etäopiskelu verkossa sisältää etäopetuksen perusteella ohjeistettua ja ohjattua itseopiskelua. Verkko-oppiminen mahdollistaa erilaisten digitaalisten sisältöjen käyttämisen, kuten teksti, kuva, video, www-linkit, tehtävät ja chat sekä myös oppimispäiväkirjan kokoamisen ja samanaikaisen työskentelyn yhdellä ja samalla dokumentilla. Kyseessä on siis eräänlainen virtuaalinen luokkahuone”, kertoo Turun AKK:n pedagoginen rehtori Osku Laukkanen.

Verkko-opiskelu eroaa luokassa tapahtuvasta lähiopinnoista siinä, että verkko-oppiminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa. Myös työssäoppiminen jatkuu mahdollisuuksien mukaan normaalisti koulutus- ja oppisopimusten mukaisesti, ellei työpaikalta ohjeisteta muuta.

Heidi Jaarinen

Olen Turun AKK:n markkinointikoordinaattori. Aiemmassa työssäni TE-toimiston asiantuntijana näin jatkuvasti onnistumisia kun työnhakijat työllistyivät koulutuksen kautta, nopeallakin aikataululla. Siksi minusta on tullut suuri koulutusten puolestapuhuja. On ilo työskennellä ammatillisen koulutuksen parissa ja viestiä tätä ilosanomaa eteenpäin. Vapaa-ajalla intohimona on tanssiminen.