Harva tulee ajatelleeksi puhtautta ennen kuin sitä ei ole. Puhdistuspalveluala on suuri työllistäjä ja alalla on hyvät etenemismahdollisuudet.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto on portti puhdistuspalvelualan työtehtäviin. Saat laaja-alaiset perusvalmiudet asiakaslähtöiseen palveluosaamiseen ja toimitilahuollon erilaisiin tehtäviin. Perustutkintoon kuuluu aina myös pakolliset yhteiset opinnot.

Ammattitutkinnon suorittanut toimii laitoshuoltajan tai toimitilahuoltajan työtehtävissä. Laitoshuoltajan työtehtäviä ovat laitoshygieniapalvelut, joihin sisältyy vuodeosastojen ylläpitosiivoukset, eristyssiivoukset ja huoltohuonetehtävät. Toimitilahuoltajan työtehtävät keskittyvät ylläpitosiivouspalveluihin.

Erikoisammattitutkinnon suorittanut on usein alan monipuolinen ammattilainen ja toimii alalla esimiestehtävissä.

Työtehtävät ja työpaikat

Puhdistuspalvelualan työtehtäviin kuuluu nimensä mukaisesti kiinteistöjen puhtaudesta huolehtiminen. Ala kuitenkin kehittyy ja työtehtäviin voi työnantajasta ja kohteesta riippuen kuulua myös erilaisia oheistehtäviä, esimerkiksi toimisto- ja kokouspalveluita, asiakaspalvelua tai asiakkaiden avustamista.

Työpaikkoja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla tarjoavat kiinteistöpalveluyritykset, kiinteistönhoitoyritykset ja kiinteistönhuoltoyritykset. Monilla isoilla yrityksillä on omia siivouspalveluyksiköitä tai ne ostavat palvelun alan yrityksiltä.

Alan alkavat koulutuksetAlasta kertovia videoita

KATSO VIDEO: Sini työllistyi puhtausalalle alle vuodessa

KATSO VIDEO: Rani työllistyi työvoimakoulutuksesta laitoshuoltajaksi

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Terhi Rummukainen
0400 156 601
terhi.rummukainen@turunakk.fi

Koulutusassistentti
Ilona Kankaanranta
040 540 4768
ilona.kankaanranta@turunakk.fi