Sähkö- ja automaatioala on luvanvarainen ja monimuotoinen ala, joka tarvitsee jatkuvasti uusia alan osaajia. Työssä tarvitaan teknistä taitoa ja tarkkuutta sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Sähkölaitteista ja -järjestelmistä kiinnostuneille ala tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää matemaattisia taitoja ja ongelmanratkaisukykyä.

Sähköasennusliikkeet ja urakoitsijat tekevät sähköasennuksia esimerkiksi rakennuksille ja teollisuuslaitoksille. Alan yrityksillä on myös huolto- ja korjaustoimintaa. Elektroniikka- ja sähköteollisuus valmistaa sähköteknisiä laitteita. Sähkötöitä tehdään myös kone- ja metallituoteteollisuuden valmistamille tuotteille sekä energiateollisuuden voimalaitoksille ja sähköverkoille. Sähköalaa edustavat myös suunnittelu ja konsultointi, maahantuonti, tukku- ja vähittäiskauppa ja viranomaisvalvonta.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto soveltuu alan vaihtajille ja henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sähkötekniikasta, haluavat hyvän pohjan sähkötekniikan perusteiden osaamiseen ja tulevaisuudessa työskennellä niiden parissa.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia itsenäisesti sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa työtehtävissä. Hän varmistaa työ- ja sähkötyöturvallisuuden työskennellessään vaativissa asennustehtävissä vaihtelevissa työympäristöissä. Hän toimii suunnitelmallisesti ja huomioi kaikissa työprosessin vaiheissa asiakkaan tarpeet ja työlle asetetut vaatimukset. Hän varmistaa, että työn lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen asiakkaalle. Tutkinnon suorittanut voi toimia sähköasentajan, automaatioasentajan tai lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden erilaisiin sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmäasennuksiin

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia sähkö- ja automaatioalan projekteissa työnjohto- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinnon suorittaja voi valinnoistaan riippuen erikoistua sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmien asennuksien johtamiseen.

Työtehtävät ja työpaikat

Sähköala työllistää arviolta yli 100 000 ammattilaista eri tehtäväalueilla (v. 2017). Sähköalan työpaikkoja on eniten sähköasennus- ja urakointiliikkeissä, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä energiateollisuudessa. Työpaikkoja on myös muilla toimialoilla. Lisäopintojen ja työkokemuksen hankkimisen jälkeen on mahdollista ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi.

Alan alkavat koulutuksetAlasta kertovia videoita

Sähkö ja automaatioalan perustutkinto

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Marko Salokannel
040 714 0333
marko.salokannel@turunakk.fi

Koulutusassistentti
Kirsi Uutela
040 714 1896
kirsi.uutela@turunakk.fi