Skip to main content

Artukaisissa järjestettiin SOTE-alan työelämämessut 15.9.2022. Messuilla opiskelijat saivat kuulla monipuolisesti alan eri vaihtoehdoista ja heillä oli myös mahdollisuus löytää itselleen sopiva työharjoittelupaikka. Monella on haave suorittaa opintoja oppisopimuksella ja messut tarjoavatkin hyvän mahdollisuuden myös oppisopimuspaikan kartoittamiseen. Opettaja Elina Mäenpää kertoo, että alan yritykset ovat olleet aktiivisesti yhteydessä, koska työvoima tarve on niin kova. ”Halusimme olla tasapuolisesti tukemassa työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamista.”

Ammattiliitto turvaa jo opiskeluaikana

Tapahtumassa oli mukana myös ammattiliittojen Tehy, Super ja JHL edustajia. Osa kertoi aamupäivällä lähihoitajaopiskelijoille ammattiliittojen toiminnasta ja eduista työntekijöille. Sanna Loponen Superista tähdentää, että ammattiliiton jäsenyys tuo työntekijälle turvaa, mutta myös hyviä jäsenetuja jo opiskeluaikana, jolloin jäsenyys on ilmainen.

Tehyn tutor Martiina Lifländer kertoi opiskelijoille Tehyn toiminnan lisäksi työelämätietoisuudesta ja työehtosopimuksesta. Tämänhetkinen tilanne herätti paljon kysmyksiä opiskelijoissa. ”Kerroin rehellisesti, että tilanne on hankala ja näyttää synkältä. Täytyy kuitenkin muistaa, että meillä on töitä tarjolla, sekään ei ole itsestään selvä asia”, Martiina muistuttaa.

Opiskelijoissa on tulevaisuus

Turun alueella sekä tavallista että tehostettua palveluasumista ikääntyneille tuottava Mainiokodit tekevät paljon oppilaitosyhteistyötä. Mainiokoti Raision johtaja Kristiina Toivonen kertoo, että heillä on lähes jatkuvasti opiskelijapaikat täynnä yksiköissä.

Myös oppisopimuksesta on tullut kiinteä osa toimintaa ja oppisopimusopiskelijoita löytyy myös joka yksiköstä, komppaa Mainiokoti Auroran johtaja Sanni Heino”Lähitulevaisuudessa tullaan rekrytoimaan paljon uutta väkeä ja myös keikkatyöläisiä tarvitaan aina”, kertoo Kristiina ja osoittaa paperipinoa, joka sisältää messutapahtumassa yrityksestä kiinnostuneiden opiskelijoiden yhteystietoja.

Helppo oppisopimus

Pilke päiväkodeista paikalla olivat Satu Rautava, Pilke Auroran johtaja Kaarinasta sekä Sanni Tähtinen, Pilke Rumpalin johtaja Maskusta. Pilke päiväkoteja on Varsinais-Suomen alueella 15 ja tarvetta on avustajille, hoitajille ja opettajille. Sanni kertoo, että Pilke kannustaa työntekijöitään hankkimaan koulutuksen työn ohessa oppisopimuksella. ”Räätälöimme oppisopimuksen jokaiselle sopivaksi, jotta saamme työntekijöitä päteviksi”, Sanni summaa. Satu painottaa, että tämäntyyppiset tapahtumat ovat opiskelijarekrytoinnin kannalta tärkeitä – moni kun jää töihin tuttuun paikkaan valmistumisen jälkeen.

”Oppisopimusopiskelijat ovat kultaakin kalliimpia, sillä on hienoa saada töihin henkilöitä, joilla on halu kouluttautua työn ohessa”, Sanni tähdentää. He eivät koe oppisopimuksen prosessia työnantajan näkökulmasta millään tasolla hankalana. ”Allekirjoitin juuri tänään uuden oppisopimuksen sähköisesti, siihen meni kaksi minuuttia”, Sanni kertoo ja lisää, että ennen allekirjoitusta oli pidetty opettajan ja opiskelijan kesken Teams-palaveri. Työpaikkaohjaajat eivät ole myöskään kokeneet oppisopimusopiskelijoiden ohjaamista työlääksi. ”Päinvastoin, he ovat kokeneet tärkeäksi sen, että saavat jakaa ammattitaitoaan ja opettaa muitakin kuin lapsia”, Sanni jatkaa.

Alanvaihto ei katso ikää

Ikääntyvien tehostettua palveluasumista tarjoavasta Huhtihovista olivat mukana tapahtumassa hoivakodin johtaja Tiia Haukilahti ja lähihoitaja Ida Mattila. Tällä hetkellä toimipisteitä on Turussa ja Salossa. Ensi vuonna avataan Raision ja Kaarinan toimipisteet, joten uudelle henkilöstölle on tarvetta. Huhtihovissa tiedostetaan tämän päivän haasteet ja siksi myös oppilaitosyhteistyö on tärkeää.

Työyhteisössä on myös vanhempia alanvaihtajia ja Tiia kertookin heillä, että heillä hiljattain aloitti 60-vuotias työntekijä.”Ei se katso ikää. Elämänkokemus tuo monesti uskallusta ja varmuutta toimia ikäihmisten kanssa”, Tiia toteaa. Työtehtäviä pyritään räätälöimään työntekijöille sopiviksi ja hyvistä tyypeistä halutaan pitää kiinni. ”Olemme pieni yritys, joten voimme joustavasti neuvotella jokaiselle sopivasta työstä”, Tiia summaa.

Messuille osallistui lukuisia toimijoita Varsinais-Suomen alueelta: Satupäiväkodit, Pilke päiväkodit, Norlandia päiväkodit, Huhtihovi, Hulvela, Mainiokodit ja Ruskon tehostettu palveluasuminen sekä ammattiliitot Tehy, Super ja JHL.

Turun AKK:n sotealan opettajat Anne Hyvätti ja Elina Mäenpää olivat tyytyväisiä messuihin ja vastaavia tapahtumia järjestetään varmasti myös jatkossa.

Heidi Jaarinen

Olen Turun AKK:n markkinointikoordinaattori. Aiemmassa työssäni TE-toimiston asiantuntijana näin jatkuvasti onnistumisia kun työnhakijat työllistyivät koulutuksen kautta, nopeallakin aikataululla. Siksi minusta on tullut suuri koulutusten puolestapuhuja. On ilo työskennellä ammatillisen koulutuksen parissa ja viestiä tätä ilosanomaa eteenpäin. Vapaa-ajalla intohimona on tanssiminen.