OSAAMISKESKUS OSKE

Voimassaoloaika: 1.7. 2022 – 31.12.2023.

Toiminta on käynnistynyt lokakuussa 2022 Osaamiskeskuksen uusissa tiloissa Linnankatu 33, Turku. 3. kerros.

Tavoite: Vahvistaa International House Turun , Turun työllisyyden kuntakokeilun  ja Turun ammatti-instituutin, Turun Aikuiskoulutuskeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä Osaamiskeskuksen omaa osaamisen kehittämisen polkua osaamiskartoituksineen sekä ohjausta koulutusprosesseineen niin, että asiakkaan aiempi koulutus ja osaaminen tulee entistä paremmin huomioiduksi. Tavoitteena on polku, joka kartoitusjaksoineen ja ohjauksineen näyttäytyy asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena ja vastaa asiakkaan koulutustarpeisiin.

Asiakkaille tarjotaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua ammatillisiin opintoihin opinto-ohjaajien, ohjaajien sekä omakielisten ohjaajien avulla. Asiakaspalvelu voi tapahtua Osaamiskeskuksessa, kuntakokeilun tai IHTu:n tiloissa tai joustavasti muulla tavoin, esimerkiksi verkossa. Palvelussa etsitään haastatteluiden ja henkilöhistorian avulla keinoja aiemman osaamisen tunnistamiseksi ja tuetaan ammatillisen osaamisen näkyväksi tekemisessä joko uudelleen-, jatko- tai täydennyskoulutukseen ohjaamalla. Asiakkailla on mahdollisuus myös digikartoitukseen ja sen jälkeiseen yksilölliseen digiohjaukseen. Tavoitteena on tutkintoon tai tutkinnon osaan johtava koulutus (ml. oppisopimus) tai työllistyminen.

Maahanmuuttajien työllisyyttä ja työllistymispolkuja tukevan ajankohtaisen tiedon saamisen ja siirtämisen edistämiseksi pyrimme lisäämään ohjaustyötä tekevien tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta ja sen erilaisista vaihtoehdoista. Turun AKK järjestää ammatillisen koulutuksen infoja ja tiedotuskampanjan maahanmuuttajia ohjaaville tahoille.

Turun AKK:n tiimi: Pirkko Kuhmonen, Mia-Maria Jokinen, Saara Linnatsalo, Benjamin Faez ja Heidi Jaarinen.

Lisätietoja: Pirkko Kuhmonen p. 040 736 7005 ja Aija Huhtamäki, p. 040 517 800,  etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Siirry takaisin sivun alkuun