Turvallisuusala on monipuolinen!
Järjestämme turvallisuusalan perustutkinnon esittelyn yläkoululaisille Artukaisten toimipisteessä 22.11. ja 23.11.2018 klo 9.00 alkaen. Tapahtuma on maksuton.
Opettajat ja opinto-ohjaajat ilmoittavat oman opiskelijaryhmänsä tapahtumaan.

HUOM! Opiskelijat eivät ilmoittaudu itse, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä ilmoittautumisten osalta. Ilmoittautumiset 21.11. mennessä alla olevista linkeistä
22.11. esittely
23.11. esittely 

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneet henkilöt sijoittuvat työelämässä turvallisuusalan työtehtäviin niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Henkilö voi toimia esim. erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa.

Tutkinnon suorittanut osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ja toimii yhteistyössä alan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa.

Tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden hakeutua poliisikouluun, pelastusopistoon, ammattikorkeakouluun yritysturvallisuuden linjalle ja muihin jatko-opintopaikkoihin.

Tervetuloa tutustumaan alaan!

Turun AKK

Kirjoittajasta Turun AKK

Turun AKK on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta sekä yritysten henkilöstökoulutusta.