Skip to main content

Vuoden vaihteessa astui voimaan historian suurin toisen asteen koulutusta koskeva uudistus. Mittavan uudistuksen tueksi on valittu eri puolille Suomea 20 reformilähettilästä, jotka toimivat koulutuksen järjestäjien käytännön työn tukijana ja henkilöstön vertaistukena reformin toimeenpanossa. He myös innostavat ja tsemppaavat tarttumaan uuteen ja kannustavat reformin mukaisten toimintatapojen ja toimintakulttuurin muokkaamisessa.

Reformilähettiläiksi valitut ovat ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita ja yhdessä he muodostavat reformilähettiläsverkoston. Ammatillisen koulutuksen toimijat voivat kutsua reformilähettilään neuvomaan reformin toimeenpanoon liittyvissä asioissa, alustamaan erilaisissa tilaisuuksissa tai tiedottamaan reformin mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista.

Yksi reformilähettiläistä on Turun AKK:ssa opinto-ohjaajana toimiva Tuula Paakkola, ainoa laatuaan Varsinais-Suomen alueella. Onnittelut!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suunnannut valtion talousarvioon sisältyvistä määrärahoista 110 000 euroa jaettavaksi valtionavustuksena reformilähettilästoimintaan. Opetushallitus toimii valtionavustustoiminnan koordinoijana ja valtionavustus reformilähettilästoimintaan on myönnetty Ammattiopisto Luoville, joka koordinoi hanketta.  Lähettiläiden nettisivuilta löytyy lisää tietoa aiheesta www.luovi.fi/reformilahettilaat. Tätä lähettiläiden sivustoa voi jakaa mieluusti edelleen.

Taustauutisia aiheesta ja toiminnan käynnistymisestä

OKM:n tiedote aiheesta. Tiedotteessa kerrotaan reformilähettilästoiminnan lisäksi koko ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukiohjelmasta.
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/reformilahettilaiden-verkosto-tukemaan-ammatillisen-koulutuksen-uudistusta-uudistuksen-toimeenpanoon-60-miljoonaa

Uutinen Luovin sivuilla
https://luovi.fi/uutiset/2018/01/ammattiopisto-luovi-koordinoi-reformilahettilastoimintaa/

OPH tiedote aiheesta
http://www.oph.fi/reformintuki/103/0/reformilahettilaiden_verkosto_tukemaan_ammatillisen_koulutuksen_uudistusta

Turun AKK

Turun AKK on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta sekä yritysten henkilöstökoulutusta.