Skip to main content

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Turun Sanomissa 10.2.2022

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu jo lähes kolmannekseltaan oppilaitoksen suorituksiin ja onnistumisiin. Perusrahoituksen lisäksi vuosittain jaettavaan rahoitukseen vaikuttavat oppilaitoksessa suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat sekä opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opinnot ja opiskelija- ja työelämäpalaute.

Nyt helmikuussa ammatillisten oppilaitosten työelämän sopimuskumppanit koulutus- ja oppisopimuksissa saavat ensimmäistä kertaa vastattavakseen valtakunnallisen työpaikkakyselyn. Kyselyllä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa. Palaute menee suoraan vastauslinkistä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) käyttöön. Palautteet raportoidaan anonyymisti.

Työpaikkakysely täydentää jo nyt käytössä olevia työpaikkaohjaaja- ja opiskelijapalautteita. Rahoituskriteereissä onnistuneet koulutuksen järjestäjät näkevät tulokset vuosittaisessa rahoituspäätöksessään, joten voidaankin sanoa, että työelämän tyytyväisyys ratkaisee.

Helmikuussa koulutus- ja oppisopimuksiin nimetty työelämän yhteyshenkilö saa sähköpostiin vastattavakseen tämän uuden työelämäkyselyn. Kysely tulee oppilaitoksen lähettämänä ja siinä on mukana Opetushallituksen antama linkki, josta kysely avautuu.

Kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen oppilaitoksen kanssa, kuten esimerkiksi asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin sekä työelämäjakson ohjaukseen ja tukeen. Työpaikkakyselyn vastauksia käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen.

Kyseessä on siis merkittävä kysely, jolla on vaikutusta myös ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kyseessä olevan koulutuksen järjestäjän kohdalla. Siksi työelämäkumppaneiden vastauksilla on väliä.

Yhteistyö työelämän kanssa syntyy ja toimii, kun koulutuksen järjestäjällä on käytössään laadukkaita prosesseja ja toimintamalleja koulutusten, opettajien ja työelämän yhteentoimivuuden kehittämiseksi ja jatkuvaksi parantamiseksi.

Työelämäpalautteen kokonaisuus rakentuu tästä uudesta työpaikkakyselystä ja jo tämän vuoden alussa käyttöön otetusta työpaikkaohjaajakyselystä. Meillä Turun AKK:ssa on panostettu työelämäkumppanuuksien ylläpitämiseen osana ISO9001-laatujärjestelmää. Käytännön tasolla se näkyy esimerkiksi siten, että tarjoamme ohjausta ja tukea työelämälle koulutus- ja oppisopimusten aikana – ja jo sitä ennen.

Työpaikkaohjaajien ja työpaikan koulutusta järjestämme joustavasti verkkokoulutuksina. Nyt aloitamme uutena työpaikkaohjaajan verkkokoulutuksen, jonka suorittamalla voi hakea itselleen Suomen ensimmäisen sertifioidun työpaikkaohjaajan kortin.

Työelämä- ja opiskelijapalautteiden valtakunnallisia tuloksia on nähtävillä Opetushallituksen tilastopalvelussa vipunen.fi. Uusimman, eli työpaikkakyselyn, tuloksia on luvattu julkaistavaksi tämän vuoden alkupuolella.

Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa oppisopimus- ja koulutussopimusten työpaikoille, ensimmäisen kerran nyt helmikuussa ja toisen kerran kesän jälkeen heinä-elokuussa.

Työpaikkakyselyyn vastaavan työpaikan edustajan on hyvä olla vastuullisessa asemassa oleva henkilö siinä toimintayksikössä, jossa opiskelija on suorittanut työelämäjaksonsa. Ajatus on, että nämä henkilöt vastaavat oppi- ja koulutussopimuksiin liittyvästä yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa.

Työpaikan edustaja voi tarvittaessa siirtää kyselyn vastattavaksi toiselle henkilölle, jos hän ei ole oikea henkilö vastaamaan kyselyyn.

Valtakunnalliset palautteet ohjaavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittämään ja parantamaan omaa toimintaansa, se on kaikkien etu. Ja mikä parasta, onnistumista palkitaan.

Osku Laukkanen

Olen Turun AKK:n pedagoginen rehtori. Saan siis työskennellä opetuksen ja oppimisen ihmeellisissä maailmoissa. Opetuksen laatu ja käytännöt sekä oppimisen erilaiset tavat pitävät päiväni mielenkiintoisina. Oma opettajuuteni alkoi Turun AKK:ssa 1996 ohjaavan opettajan töistä. Olen viihtynyt talossa muun muassa siksi, että työ on aina ollut haastavaa ja kehittämisen ideoille on aina annettu tilaa. Tykkään liikkumisesta ja matkustelusta. Freelance-urheilutoimittajana minua innostaa myös penkkiurheilu. Muun muassa Arsenal ja Vancouver Canucks ovat suosikkijoukkueitani.