Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden vahvistaminen

Voimassa: 1.1.2024-31.12.2024

Tavoite: Tehtävänä on vahvistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisaatiokyvykkyyden pitkäjänteistä kehittymistä sekä jo tehtyjen kehittämistoimien tehokasta jalkauttamista pysyväksi osaksi koulutustoimijoiden toimintaa.

Valtakunnallinen verkostohanke vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksien nykyistä paremmasta huomioon ottamisesta koulutusjärjestelmän kehittämisessä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjien johto, hallintohenkilöstö, opetus- ja ohjaushenkilöstö kuin myös joissain kohdin opiskelijat.

Turun AKK keskittyy erityisesti työpakettiin 1. Digikyvykkyys osaksi toimintaa

TP 1.1: Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen

TP1.4: Digiosaamisen jalkauttaminen

Hallinnoija ja toteuttajat: Koordinoija Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeeseen osallistuu 88 koulutuksenjärjestäjää.

Siirry hankkeen kotisivulle.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja: Riikka Koivunen riikka.koivunen@turunakk.fi

Yhteistyökumppaneiden logot

Siirry takaisin sivun alkuun