Oppisopimus yrittäjälle

Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella. Periaatteet ovat pääosin samat kuin oppisopimuskoulutuksessa yleensä.

Tärkeimmät tiedot yrittäjän oppisopimuksesta

  • Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen sopimukseen koulutuksen järjestämisestä.
  • Yrittäjän oppisopimus on mahdollinen, kun henkilö toimii päätoimisesti yrittäjänä.
  • Oppisopimuksen solmiminen edellyttää, että yrittäjä työskentelee päätoimisesti tutkintoa vastaavissa tehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.
  • Yrittäjän oppisopimuksessa mentoriksi sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai mentoriksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Jos yrittäjällä on  mentorina toinen yrittäjä, hänen kanssa tehdään ohjaussopimus (vastaava kuin työpaikkaohjaaja). Yrittäjän oppisopimus ei toteudu ilman mentoria.
  • Yrittäjän oppisopimuksessa voidaan koulutuskorvausta maksaa tietyin edellytyksin, mutta vain oman yrityksen ulkopuoliselle mentorille.

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen kustannukset

  • Tietopuolinen koulutus on yrittäjälle pääosin maksutonta, tarkista asia Turun AKK:n oppisopimustoimistosta.
  • Yrittäjälle ei makseta koulutuskorvausta omassa yrityksessä tehdystä opintoihin liittyvästä käytännön työstä. Toiselle yritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Koulutuskorvausta ei voida maksaa yksityiselle henkilölle.
  • Oppisopimuskoulutuksessa olevalla yrittäjälla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuja.
Siirry takaisin sivun alkuun