Laatutyö Turun AKK:ssa

Turun AKK:ssa ammatillinen koulutus on edistyksellistä, tuloksellista ja vaikuttavaa. Se on vakiintunut osa yhteistyötä opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien kanssa.

Vuonna 2004 meille myönnettiin ISO 9001:2000 -standardin mukainen laatusertifikaatti. Sertifikaatti on päivitetty vuonna 2016 standardin ISO 9001:2015 vaatimuksia vastaavaksi. 

Sertifikaatti osoitus työmme tasalaatuisuudesta sekä päämäärästä kehittyä läpi koko organisaation. Se on pitkän laadunkehittämistyömme ansiota ja viestittää asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme panostuksestamme toimintamme laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Asiakaspalaute on meille keskeinen toiminnan kehittämisen väline. 

Laatujärjestelmäämme on liitetty myös turvallisuuteen sekä ympäristö-, työterveys- ja tietoturvallisuuteen liittyvät tavoitteet.

Laadunhallinnan menettelytavoilla varmistamme opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden toimintaan ja sen kehittämiseen. Tämä takaa edellä mainittujen tahojen tarpeita vastaavat korkealaatuiset ja vaikuttavat palvelut.

Marraskuussa 2022 Kiwa Inspectan suorittamassa ulkoisessa auditoinnissa meillä ei havaittu yhtään poikkeamaa. 

Lue lisää laatutyöstä

 • 19.4.2022 Blogi

  Tietoturvallisuus Turun AKK:ssa

  Tietoturvasta ja tietosuojasta puhutaan paljon tälläkin hetkellä mediassa, mutta mistä oikeastaan on kyse? Mitä nämä kaksi sanaa käytännössä tarkoittavat, ja miten ne eroavat toisistaan? Käytännössä tietosuoja on määrittelyitä, poliitikoita ja ohjeistusta siitä, miten esim. henkilötietoja suojataan ja käsitellään. Tietoturvalla taas suojataan koko organisaation tietoja ja laitteita teknisillä ratkaisuilla, poliitikoilla ja määrittelyillä. Yhdessä nämä kaksi asiaa […]

 • 24.2.2022 Blogi

  Hyvinvoiva henkilöstö on osa laatua

  Turun Aikuiskoulutussäätiö työllistää vuosittain parisataa työntekijää vakituisiin, määräaikaisiin ja sivutoimisiin työsuhteisiin. Suurin osa näistä henkilöistä on opettajia, mutta heidän lisäkseen Säätiöllä työskentelee henkilöstöä myös hallinnon puolella erilaisissa tehtävissä. Henkilöstön työurat ovat tavallisesti pitkiä, mikä kertoo siitä, että työssä viihdytään. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö onkin yksi menestystekijöistämme, joka takaa myös laadukkaan toiminnan. Yksi taustalla vaikuttavista tahoista […]

 • 2.7.2021 Blogi

  Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta

  Turun AKK:n toiminnan johtoajatuksena on tuottaa sellaista koulutusta, jonka avulla hankittu osaaminen työllistää ja auttaa talousalueen elinkeinoelämää pysymään kehityksessä ja kilpailussa mukana. Opiskelija- ja työelämäasiakkaat ovat meillä keskiössä. Ammatillinen koulutus on aina ollut työelämäläheistä, mutta uudet toimintamallit korostavat yhä enemmän tiivistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Opiskelijan, oppilaitoksen, sidosryhmän (mm. TE-Palvelut ja yrittäjäjärjestöt) ja työelämän saumaton […]

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun