Digiosaava.fi – digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Voimassaoloaika 1.1.2022–30.4.2024

Tavoite: Uuden digiteknologian hyödyntäminen laajasti ja innovatiivisesti oppimisen tukena. Kehittämistyössä kasvatetaan myös koulutuksen järjestäjien opettajien ja ohjaajien sekä muun henkilökunnan digiosaamista.

Hankkeessa luodaan digitaalisen johtamisen ja osaamisen kokonaisuus, joka sisältää kehittämisen polun sekä koulutuskokonaisuudet johdolle, hallintohenkilöstölle ja opetus- ja tukihenkilöstölle.

Kehittämiskokonaisuutta tarkastellaan digikyvykkyyskyselyn teemojen mukaisesti. Tuloksena on virtuaalinen osaamiskampus, joka käsittää seuraavat sisällöt:

Johtamisen ja hallinnon käytännöt
1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää
2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen
3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen
4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Opetuksen ja oppimisen käytännöt sekä oppimisympäristöt
5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka
6. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa
7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista.

Turun AKK osallistuu teemoihin 4., 7. ja 8.

Hallinnoija ja toteuttajat: Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Työtehoseura ry TTS. Hankeverkostoon kuuluu lisäksi 77 oppilaitosta.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

Turun AKK:n tiimi:
Pasi Ylirönni, pasi.ylironni(at)turunakk.fi
Saara Linnatsalo, saara.linnatsalo(at)turunakk.fi>
Anniina Nieminen, anniina.nieminen(at)turunakk.fi

Siirry takaisin sivun alkuun