Rakennusalan koulutus, työvoimakoulutus

Pääkouluttaja

Iivonen Tero
040 724 0316
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Koulutuksen ensisijaisina tavoitteina on antaa perusvalmiudet rakennustyömaan vaihteleviin työtehtäviin ja työllistää rakennusalalle.
Koulutuksen läpikäynyt henkilö suoriutuu rakennustyömaan yleisistä tehtävistä osittain itsenäisesti ja osittain työryhmän jäsenenä, muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa. Koulutusaikana on myös mahdollista suorittaa osa tai osia rakennusalan perustutkinnosta ja/tai talonrakennusalan ammattitutkinnosta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on koulutustarve, jotka soveltuvat rakennusalalle, ovat alasta kiinnostuneita tai ovat jo aiemmin työskennelleet alalla. Koulutus sopii myös alanvaihtajille.

Sisältö

Sisältö perustuu rakennusalan yleisimpiin työtehtäviin, joihin kuuluvat rakennus- ja kirvesmiehen sekä muurarin työt. Koulutuksen sisältö ja kesto muodostetaan jokaisen henkilökohtaisen osaamistason ja tavoitteiden mukaisesti. Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutus voi alkaa tammikuussa (21.1.2019), maaliskuussa, huhtikuussa, syyskuussa tai joulukuussa 2019.

Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön harjoitteiden ja työtehtävien kautta lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa, alueilla sekä omilla ja yhteistyökumppaneiden työmailla.

 

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus (tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille). Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Hinta

Maksuton. Erikseen maksettavia ovat työelämän lupakortit (esim. ensiapukortti, työturvallisuuskortti, tulityökortti, trukkikortti). Kortit maksavat 10-20 €/kortti.

Hae