Matkailuala

Matkailualalla korostuvat erityisesti kieli- ja asiakaspalvelutaidot, kulttuurien tuntemus ja asiakkaiden odotusten täyttäminen. Osaamisvaatimuksia ovat asiakaskeskeisyys, markkinointi- ja myyntitaidot, nopea muutoksiin reagointi, verkostomainen työskentely ja innovatiivinen tuotekehitys.

Matkailutuotteita kehitetään esimerkiksi terveysmatkailun, ruokamatkailun, kulttuurimatkailun ja kestävän matkailun alueilla. Kaupungistuminen luo tarvetta luonto- ja hyvinvointilomille ja maatilamatkailulle. Luonnon elämykset ovat matkailuvalttimme. Kysyntää voidaan lisätä tarjonnan ympärivuotisuuden kehittämisellä.

Matkailuala tuottaa matkailijoille matkatoimisto-, liikenne-, majoitus- ja ravitsemispalveluja. Peruspalvelujen lisäksi asiakkaille tarjotaan elämyksiä tuottavia ohjelmapalveluja. Matkailun muotoja ovat vapaa-ajan matkailu, liike- ja työmatkailu sekä kokous-, kongressi- ja incentive- eli kannustematkailu.

Matkailualan perustutkinto antaa sinulle hyvät valmiudet työskennellä alan eri tehtävissä. Voit opinnoissasi suuntautua sinua kiinnostavaan aihealueeseen.

Tutustu alan alkaviin koulutuksiin

Matkailualan opiskelija ja asiakas
Siirry takaisin sivun alkuun