Matkailualalla korostuvat erityisesti asiakaspalvelutaidot, kulttuurien tuntemus ja asiakkaiden odotusten täyttäminen. Osaamisvaatimuksia ovat asiakaskeskeisyys, markkinointi- ja myyntitaidot, nopea muutoksiin reagointi, verkostomainen työskentely ja innovatiivinen tuotekehitys.  Alalla edellytetään myös kielitaitoa ja ryhmätaitoja.

Matkailutuotteita kehitetään esimerkiksi terveysmatkailun, ruokamatkailun, kulttuurimatkailun ja kestävän matkailun alueilla. Kaupungistuminen luo tarvetta luonto- ja hyvinvointilomille ja maatilamatkailulle. Luonnon elämykset ovat matkailuvalttimme. Kysyntää voidaan lisätä tarjonnan ympärivuotisuuden kehittämisellä.

Matkailuala tuottaa matkailijoille matkatoimisto-, liikenne-, majoitus- ja ravitsemispalveluja. Peruspalvelujen lisäksi asiakkaille tarjotaan elämyksiä tuottavia ohjelmapalveluja. Matkailun muotoja ovat vapaa-ajan matkailu, liike- ja työmatkailu sekä kokous-, kongressi- ja incentive- eli kannustematkailu.

Työtehtävät ja työpaikat

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta. Suomen matkailuelinkeino on pienyritysvaltaista ja monesti yrittäjävetoista.

Ennen koronaa ala työllisti noin 140 000 henkilöä, nyt näkymät ovat huonommat. Matkailuala on kuitenkin kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Ei alkavia koulutuksiaKatso lisää alan videoita

Auktorisoiduksi Turku oppaaksi Turun AKK:sta!

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Terhi Rummukainen
0400 156 601
terhi.rummukainen@turunakk.fi

Koulutusassistentti
Ilona Kankaanranta
040 540 4768
ilona.kankaanranta@turunakk.fi