Hienoa, että olet valinnut Turun AKK:n opiskelupaikaksesi!

Tervetuloa opiskelemaan. Saat aina tukea ja ohjausta opintojen aikana, mikäli elämäntilanteesi muuttuu opintojen aikana.

Kaiken olennaisen opiskeluun liittyen löydät opiskelijan oppasta, ks. linkki oikealla. Voit myös tulostaa sen halutessasi.

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan vuoden 2018 alussa. Videolla (oik.) pedagoginen rehtorimme tiivistää muutokset reiluun kolmeen minuuttiin. Katso myös tiivis video näyttöjen arvioinnista.

Tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Kaikki ammatilliset tutkinnot / tutkinnon osat määritellään osaamispisteinä (osp), joka määrittelee tutkinnon osaamisen laajuuden. Osaamispiste ei tarkoita opintojen kestoa.

Tutkinnon perusteet (OPH) määrittelevät kunkin tutkinnon vaatimukset ja säännöt tutkinnon suorittamisen muodostumiselle.

Perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen vähintään yhdellä osa-alueella. Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp, se jakautuu ammatillisiin tutkinnon osiin (145 osp) ja 1.8.2018 alkaen yhteisiin tutkinnon osiin (YTO) 35 osp. Yhteisiä tutkinnon osia ovat: Viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellinen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120, 150 tai 180 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 160, 180 tai 210 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

VALMA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmistava koulutusta. Se muodostuu valinnaisista koulutuksen osista, ei tutkinnoista. VALMAn laajuus on 60 osp, ja se tulee suorittaa maksimissaan yhdessä vuodessa.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Se tehdään kaikille ammatillisessa koulutuksessa tutkintoa tai sen osaa suorittaville sekä VALMAn opiskelijoille (ei koske yritysten henkilöstökoulutuksia). HOKS tehdään yhdessä opiskelijan kanssa, ja se laaditaan aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintojen alettua.

HOKSiin suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain tiedot opiskelijan osaamisen:

  • Tunnistamisesta ja tunnustamisesta
  • Hankkimisesta
  • Kehittymisestä
  • Osoittamisesta
  • Tarvittavista ohjaus- ja tukitoimista

Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista. Tarve selvitetään osaamisen tunnustamisella, jossa aiemmin hankittua osaamista verrataan tavoiteltavan tutkinnon vaatimuksiin.

Oppisopimuksessa HOKS tulee kuitenkin laatia oppisopimuskoulutukseen hakijalle tarvittavin osin jo ennen koulutuksen alkua.