Tervetuloa opiskelemaan Turun AKK:hon!
Saat opintojesi aikana ohjausta ja tukea luottamuksellisesti opinto-ohjaajiltamme.

Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Alle on koottu sinulle hyödyllisiä linkkejä eri aiheisiin liittyen. Jos et löydä etsimääsi, kysy opettajaltasi tai koulutusassistentilta. Yhteystiedot löydät henkilöstö-sivulta.

Muista myös opiskelijoiden intra, minne pääset kirjautumaan @oppi.turunakk.fi -tunnuksella. Linkin löydät www-sivumme oikeasta yläkulmasta.

TOIMINTA

Sähköinen opiskelijakortti

Turun AKK:n opiskelijana olet oikeutettu maksuttomaan digitaaliseen Slice-opiskelijakorttiin. Kortti toimii virallisena todistuksena opiskeluistasi Turun AKK:ssa.

Opiskelijakortti on erittäin hyödyllinen ja sillä voit hyödyntää opiskelijaetuja ympäri Suomen. Se kannattaa ottaa käyttöön heti opintojen alussa. Ohjeet löytyvät opiskelijaintrasta.

Lisätietoja saat opettajaltasi tai osoitteesta www.slice.fi

Opiskelijahuollon palvelut

Opiskelijahuolto-sivu on siirretty osaksi Turun AKK:n opiskelijoiden intraa, mistä löytyy kaikkea opiskeluun liittyvää tietoa ja materiaalia. Intraan kirjaudutaan ….@oppi.turunakk.fi -tunnuksilla.

Opiskelijahuollon sivulla on mm. terveydenhoitajan, opintopsykologin ja kuraattorin yhteystiedot sekä linkkejä muihin Turun kaupungin terveydenhuollon instasseihin.

Terveydenhoitajan, kuraattorin ja opintopsykologin palvelut on tarkoitettu perustutkintoa suorittaville ja VALMA-opiskelijoille (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijat ohjataan yleisiin kunnallisiin palveluihin.

Maahanmuuttajapalvelut

Turun AKK:ssa apunasi opinnoissa ovat myös omakieliset neuvojamme. Saat ohjausta mm. arabian, persian, darin ja kurdin kielellä.

Lue lisää

OHJEET JA OPPAAT

Ilmainen Microsoft Office

Turun AKK:n opiskelijana sinulla on mahdollisuus ladata veloituksetta Office 365 ProPlus -paketti kotikoneellesi.

Office 365 ProPlus -paketti sisältää kaikki hyödylliset ohjelmat, joita tarvitset opiskeluun. Paketti sisältää mm. Wordin, Excelin, PowerPointin, OneNoten ja Outlookin. Voit ladata Officen viidelle laitteellesi (myös tableteille ja älypuhelimille).

Office 365 ProPlus -paketin lataaminen on helppoa:

 • Avaa kotikoneen selaimessa osoite: https://portal.office.com
 • Kirjaudu sisään opettajalta / kouluttajalta saamallasi @opiskelu.turunakk.fi
  -tunnuksella sekä kertakäyttöisellä salasanalla. Mikäli et ole saanut tunnuksia, pyydä niitä pääopettajaltasi.
 • Käyttäjätunnus on kirjoitettava muodossa etunimi.sukunimi
  @opiskelu.turunakk.fi

  Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä järjestelmä pyytää sinua vaihtamaan salasanasi.
 • Klikkaa sivun yläreunassa Asenna-painiketta, valitse avautuvasta valikosta Office 365 -sovellukset ja seuraa ohjeita.

Latauspalvelun tarjoaa ja sitä ylläpitää Microsoft. Turun Aikuiskoulutuskeskus ei anna tukea kotituotteiden asentamiseen. Käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa avustaa ensisijaisesti pääopettajasi, joka on tarvittaessa yhteydessä Turun AKK:n tietohallintoon.

P.S. Samoilla tunnuksilla myös kaikki Office 365:n pilvipalvelut ovat käytössäsi. Word, Excel, PowerPoint jne ovat saumattomasti käytettävissä internetselaimilla. Lisäksi OneDrive tarjoaa 1:n terratavun verran pilvitallennustilaa.

Korkeakouluhaku

Korkeakoulujen yhteishaku

Korkeakoulujen yhteishaku on kaksi kertaa vuodessa. Voit tutustua koulutuksiin ja hakuun opintopolussa.

Turun AKK:n opinto-ohjaajat auttavat korkeakouluhakuihin liittyvissä asioissa. Yhteishakujen aikana järjestämme hakuohjausta, josta ilmoitetaan tarkemmin hakuaikojen lähestyessä.

Tutustu hakuohjeisiin opintopolussa:

TUTKINNON SUORITTAMINEN

Tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Kaikki ammatilliset tutkinnot / tutkinnon osat määritellään osaamispisteinä (osp), joka määrittelee tutkinnon osaamisen laajuuden. Osaamispiste ei tarkoita opintojen kestoa.

Tutkinnon perusteet (OPH) määrittelevät kunkin tutkinnon vaatimukset ja säännöt tutkinnon suorittamisen muodostumiselle.

Perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen vähintään yhdellä osa-alueella. Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp, se jakautuu ammatillisiin tutkinnon osiin (145 osp) ja 1.8.2018 alkaen yhteisiin tutkinnon osiin (YTO) 35 osp. Yhteisiä tutkinnon osia ovat: Viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellinen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120, 150 tai 180 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 160, 180 tai 210 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

VALMA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmistava koulutusta. Se muodostuu valinnaisista koulutuksen osista, ei tutkinnoista. VALMAn laajuus on 60 osp, ja se tulee suorittaa maksimissaan yhdessä vuodessa.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Se tehdään kaikille ammatillisessa koulutuksessa tutkintoa tai sen osaa suorittaville sekä VALMAn opiskelijoille (ei koske yritysten henkilöstökoulutuksia). HOKS tehdään yhdessä opiskelijan kanssa, ja se laaditaan aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintojen alettua.

HOKSiin suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain tiedot opiskelijan osaamisen:

 • Tunnistamisesta ja tunnustamisesta
 • Hankkimisesta
 • Kehittymisestä
 • Osoittamisesta
 • Tarvittavista ohjaus- ja tukitoimista

Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista. Tarve selvitetään osaamisen tunnustamisella, jossa aiemmin hankittua osaamista verrataan tavoiteltavan tutkinnon vaatimuksiin.

Oppisopimuksessa HOKS tulee kuitenkin laatia oppisopimuskoulutukseen hakijalle tarvittavin osin jo ennen koulutuksen alkua.

Sora-tutkinnot

SORA-tutkinnoilla tarkoitetaan niitä tutkintoja, joissa koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. SORA-tutkinnoista OPH:n sivuilla.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin, jos tutkinnon edellyttämät turvallisuusvaatimukset vaarantuvat opiskelijan toimintakyvyn tai terveydentilan seurauksena, eikä esteitä voida kohtuullisin toimenpitein poistaa.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset löytyvät Opetushallituksen määräyksestä OPH-5-2018

Osaamisen tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat erittäin tärkeä osa ammatillisen tutkintokoulutuksen ja VALMA-koulutuksen opiskelijan henkilökohtaistamista. Osaamisen tunnustaminen on arviointia. Opiskelijan aiempi osaaminen tunnistetaan heti opiskelijaksi ottamisen jälkeen opiskelijan esittämien asiakirjojen opintotodistus, työtodistus tai muut todistukset) ja muun selvityksen (esim. osaamiskartoitus, haastattelu, työnäyte) perusteella. Tunnistamisen tekee oma opettaja ja/tai opinto-ohjaaja henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Vain tavoiteltavaan tutkintoon liittyvää osaamista voidaan tunnustaa. Arvioijat tekevät tunnustamispäätöksen laatukäsikirjan toimintaprosessien mukaisesti. Tunnustamisessa opiskelijan aiempaa osaamista verrataan tavoiteltavan tutkinnon perusteiden vaatimuksiin. Tunnustaminen on osa henkilökohtaistamista ja se kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Koulutuksen järjestäjä on velvollinen tekemään osaamisen tunnustamisen HOKSiin kirjattuihin pakollisiin tutkinnon osiin, kun osaaminen voidaan sisällyttää suoraan osaksi suoritettavaa tutkintoa (voimassa olevien / siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukaiset suoritukset).

Valinnaisten tutkinnon osien kohdalla toimitaan niin kuin opiskelijan kanssa on HOKSiin sovittu.

Tunnustettua arvosanaa on opiskelijan mahdollisuus korottaa. Uusi arviointi tehdään voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Tunnustaminen voi kattaa koko tutkinnon osan tai vain osan tutkinnon osasta. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa koulutuksen järjestäjä ohjaa opiskelijan puuttuvan osaamisen hankkimiseen ja osaamisen osoittamiseen siltä osin, mitä osaamista ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Tunnustamisessa on noudatettava tutkinnon perusteita ja tutkinnon muodostumissääntöjä sekä OPH:n antamia ohjeita.

A.SUORA SIIRTO
Voimassa olevien tutkinnon perusteiden tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukaan suoritettuja pakollisia tutkinnon osia (ammatilliset ja yhteiset tutkinnon osat / osa-alueet) tulee tunnustaa osaksi tutkintoa, mikäli suoritettavan tutkinnon perusteet sen mahdollistavat. Valinnaisten kohdalla toimitaan, niin kuin opiskelijan kanssa HOKSiin sovitaan. Suorassa siirrossa suoritus siirretään suoraan suoritukseksi ilman ajantasaisuuden tarkistamista ja tunnustamispäätöstä.

B.OSAAMISEN TUNNUSTAMISPÄÄTÖS
Jos osaaminen ei perustu voimassa olevien eikä siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden opintotodistuksiin, todistukset annetaan osaamisen arvioijille arvioitaviksi.
Tällöin arvioidaan ajantasaisuus ja vastaavuus ja tehdään osaamisen tunnustamispäätös.
Ainoastaan kokonaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita voidaan tunnustaa.
Osaamisentunnustamispäätös dokumentoidaan Studentaan. Tunnustamisen päätös dokumentoidaan Studentaan. Tunnustamisesta annetaan erillinen tunnustamispäätös opiskelijalle, jos hän sitä pyytää.
Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti tunnustamisen arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset. Opiskelija voi pyytää ao. työelämätoimikunnalta (ATO) ja kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunnalta (YTO) kirjallisesti oikaisua saamaansa arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista.
Opiskelijan velvollisuutena on seurata opintojensa etenemistä (opintosuoritukset, arvosanat) Studentan opiskelijaliittymästä. Opiskelijan katsotaan saaneen tiedon arvioinnista 14. päivänä siitä, kun arvioija on tallentanut arvosanan Studentaan.

C.SUORAAN NÄYTTÖÖN OHJAAMINEN
Muun tutkintoon soveltuvan osaamisen osalta (esim. työtodistus tai muulla tavoin hankittu osaaminen, esim. harrastus tms.) tai toimivaltaisen viranomaisen arvioiman ja todentaman osaamisen osalta, joka vastaa vain osaa ATO-tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista tai YTO-osa-alueen osaamistavoitteista, opiskelija ohjataan osoittamaan osaamisensa näytössä / muussa osaamisen osoittamisessa.
Tällöin osaaminen osoitetaan vain niiltä osin, mitä toimivaltainen viranomainen ei ole sitä aiemmin arvioinut ja todentanut.
Näytössä osaaminen arvioidaan kokonaisuutena ja sille annetaan arvosana. Näyttö suunnitellaan HOKSiin.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet käydään läpi jokaisen opiskelijan kanssa heti opintojen alkuvaiheessa. Henkilökohtaistamisen periaatteet on kirjattu myös Turun AKK:n opiskelijan oppaaseen. Opas löytyy myös verkkosivultamme. Tunnustamisesta on tehty ohjeita sekä valmiit dokumentit ja lomakkeet Turun AKK:n henkilöstölle. Ne löytyvät laatukäsikirjasta. Sidosryhmät pystyvät tutustumaan tunnustamiseen verkkosivuillamme esimerkiksi tekemiemme videoiden ja oppaiden avulla.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi

Tutkinnon osien arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät ammatillisissa tutkinnon osissa Turun AKK:n nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen heistä on työelämän arvioija ja toinen on opettaja-arvioija tai erityisestä syystä joku muu Turun AKK:n edustaja.

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa arvioinnista päättää yksi Turun AKK:n nimeämä opettaja-arvioija tai erityisestä syystä joku muu Turun AKK:n edustaja.

Turun AKK huolehtii opettaja-arvioijien ja työelämän arvioijien perehdyttämisestä osaamisen arviointiin.

Osaaminen arvioidaan näytössä tai muussa osaamisen osoittamisessa. Näyttö on tavallisten ja alalle tyypillisten työprosessien tekemistä työpaikalla. Näyttö voi olla myös usean tapahtuman suunniteltu sarja, joka voi jatkua myös toisessa paikassa.

Näyttöön voi liittyä myös muuta osaamisen osoittamista, jos kaikkea vaadittua ei pysty jostakin syystä näyttämään työelämän prosesseissa. Tällöin osaamista voi täydentää kirjallisesti ja/tai suullisesti.
Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteiden määrittelemät ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Osaamisen arviointiin liittyy myös opiskelijan itsearviointi, mutta se ei saa vaikuttaa itse arviointiin ja annettavaan arvosanaan.
Osaamisen arvioinnissa opiskelijan näytössä esille tuoma osaaminen todetaan ja sitä verrataan tutkinnon perusteiden vaatimuksiin.
Osaamisen arvioijat suorittavat osaamisen arvioinnin näytön jälkeisessä arviointikokouksessa, opettaja-arvioija dokumentoi arviointipäätöksen Studentaan. Opiskelija ei osallistu arvioinnista päättämiseen.

Arviointipäätös tehdään tutkinnon osittain. Osaamisen arvioinnin perusteella arvioijat antavat arvosanan arviointiasteikon mukaisesti. Arvioijien tulee suorittaa osaamisen arviointi ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun näyttö / muu osaamisen osoittaminen on ohi.

Arvioijien tehtävänä on arvioinnissa varmistaa, että opiskelijan esille tullut osaaminen kattaa kaikki tutkinnon perusteiden määrittelemät vaatimukset ja tavoitteet.

Arviointipäätös kirjataan Studentaan.

Turun AKK järjestää mahdollisuuden osaamisen osoittamisen ja arvioinnin uusimiseen, jos opiskelijan osaamisen arviointi on hylätty.

Opiskelijan kanssa arvioidaan aina tällöin ensin yhdessä, millaista lisäosaamisen hankkimista hän mahdollisesti tarvitsee, miten ja missä hän voi kehittää ammattitaitoaan ja milloin hän mahdollisesti voisi tulla osoittamaan osaamisensa uudelleen.

Turun AKK järjestää mahdollisuuden perustutkinnoissa osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn numeerisen arvosanan (1 – 5) korottamiseen.

Opiskelijan kanssa arvioidaan yhdessä, millaista lisäosaamisen hankkimista hän mahdollisesti tarvitsee, miten ja missä hän voi kehittää ammattitaitoaan ja milloin hän mahdollisesti voisi tulla yrittämään arvosanansa korottamista.

Korottamismahdollisuus koskee myös tunnustettuja tutkinnon osia ja osa-alueita. Uusi arviointi tehdään tällöin voimassa olevien tutkinnon perusteiden tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti.

Hyväksytyn arvosanan korottamisesta voidaan periä maksu silloin, kun henkilö on jo saanut todistuksen tutkinnon, tutkinnon osan tai koulutuksen suorittamisesta.

Opiskelijalla on aina arvioinnin tarkistuspyyntöoikeus. Arvioinnin tarkistamista voi pyytää arvioijan päättämästä arvosanasta. Arvioinnin tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista.

Opiskelijan velvollisuutena on seurata opintojensa etenemistä (opintosuoritukset, arvosanat) Studentan opiskelijaliittymästä. Opiskelijan katsotaan saaneen tiedon arvioinnista 14. päivänä siitä, kun arvioija on tallentanut arvosanan Studentaan.

Opiskelijalla on myös oikeus pyytää kirjallisesti oikaisua Turun AKK:lta saamaansa arvioinnin tarkistuspyyntöön annettuun päätökseen. Oikaisupyyntö osoitetaan kirjallisesti sille työelämätoimikunnalle, jonka toimialaan suoritettu tutkinto kuuluu.

Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.