Tervetuloa opiskelemaan. Saat opintojesi aikana ohjausta ja tukea luottamuksellisesti opinto-ohjaajiltamme.

Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Alle on koottu sinulle hyödyllisiä linkkejä eri aiheisiin liittyen. Jos et löydä etsimääsi, kysy opettajaltasi tai koulutusassistentilta. Yhteystiedot löydät henkilöstö-sivulta.

OHJEET JA OPPAAT

Ilmainen Microsoft Office

Turun AKK:n opiskelijana sinulla on mahdollisuus ladata veloituksetta Office 365 ProPlus -paketti kotikoneellesi.

Office 365 ProPlus -paketti sisältää kaikki hyödylliset ohjelmat, joita tarvitset opiskeluun. Paketti sisältää mm. Wordin, Excelin, PowerPointin, OneNoten ja Outlookin. Voit ladata Officen viidelle laitteellesi (myös tableteille ja älypuhelimille).

Office 365 ProPlus -paketin lataaminen on helppoa:

 • Avaa kotikoneen selaimessa osoite: https://portal.office.com
 • Kirjaudu sisään opettajalta / kouluttajalta saamallasi @opiskelu.turunakk.fi
  -tunnuksella sekä kertakäyttöisellä salasanalla. Mikäli et ole saanut tunnuksia, pyydä niitä pääopettajaltasi.
 • Käyttäjätunnus on kirjoitettava muodossa etunimi.sukunimi
  @opiskelu.turunakk.fi

  Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä järjestelmä pyytää sinua vaihtamaan salasanasi.
 • Klikkaa sivun yläreunassa Asenna-painiketta, valitse avautuvasta valikosta Office 365 -sovellukset ja seuraa ohjeita.

Latauspalvelun tarjoaa ja sitä ylläpitää Microsoft. Turun Aikuiskoulutuskeskus ei anna tukea kotituotteiden asentamiseen. Käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa avustaa ensisijaisesti pääopettajasi, joka on tarvittaessa yhteydessä Turun AKK:n tietohallintoon.

P.S. Samoilla tunnuksilla myös kaikki Office 365:n pilvipalvelut ovat käytössäsi. Word, Excel, PowerPoint jne ovat saumattomasti käytettävissä internetselaimilla. Lisäksi OneDrive tarjoaa 1:n terratavun verran pilvitallennustilaa.

TUTKINNON SUORITTAMINEN

Tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Kaikki ammatilliset tutkinnot / tutkinnon osat määritellään osaamispisteinä (osp), joka määrittelee tutkinnon osaamisen laajuuden. Osaamispiste ei tarkoita opintojen kestoa.

Tutkinnon perusteet (OPH) määrittelevät kunkin tutkinnon vaatimukset ja säännöt tutkinnon suorittamisen muodostumiselle.

Perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen vähintään yhdellä osa-alueella. Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp, se jakautuu ammatillisiin tutkinnon osiin (145 osp) ja 1.8.2018 alkaen yhteisiin tutkinnon osiin (YTO) 35 osp. Yhteisiä tutkinnon osia ovat: Viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellinen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120, 150 tai 180 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 160, 180 tai 210 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

VALMA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmistava koulutusta. Se muodostuu valinnaisista koulutuksen osista, ei tutkinnoista. VALMAn laajuus on 60 osp, ja se tulee suorittaa maksimissaan yhdessä vuodessa.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Se tehdään kaikille ammatillisessa koulutuksessa tutkintoa tai sen osaa suorittaville sekä VALMAn opiskelijoille (ei koske yritysten henkilöstökoulutuksia). HOKS tehdään yhdessä opiskelijan kanssa, ja se laaditaan aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintojen alettua.

HOKSiin suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain tiedot opiskelijan osaamisen:

 • Tunnistamisesta ja tunnustamisesta
 • Hankkimisesta
 • Kehittymisestä
 • Osoittamisesta
 • Tarvittavista ohjaus- ja tukitoimista

Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista. Tarve selvitetään osaamisen tunnustamisella, jossa aiemmin hankittua osaamista verrataan tavoiteltavan tutkinnon vaatimuksiin.

Oppisopimuksessa HOKS tulee kuitenkin laatia oppisopimuskoulutukseen hakijalle tarvittavin osin jo ennen koulutuksen alkua.

Sora-tutkinnot

SORA-tutkinnoilla tarkoitetaan niitä tutkintoja, joissa koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. SORA-tutkinnoista OPH:n sivuilla.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin, jos tutkinnon edellyttämät turvallisuusvaatimukset vaarantuvat opiskelijan toimintakyvyn tai terveydentilan seurauksena, eikä esteitä voida kohtuullisin toimenpitein poistaa.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset löytyvät Opetushallituksen määräyksestä OPH-5-2018

Korkeakouluhaku

Neuvontaa ja ohjausta korkeakoulujen yhteishakuun liittyen Turun AKK:n opiskelijoille ja Turun AKK:sta valmistuneille

Mikäli sinulla on kysyttävää jatkokoulutukseen hakeutumisesta, ota yhteyttä
opinto-ohjaaja Mia-Maria Jokinen,
p. 0207 129 328, etunimi.sukunimi@turunakk.fi.
Kevään 2021 korkeakoulujen yhteishakuun liittyvät ohjausajat ovat:

 • pe 26.3. klo 8-12
 • ti 30.3. klo 12-15

Tutustu hakuohjeisiin opintopolussa:

Osaamisen tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat erittäin tärkeä osa ammatillisen tutkintokoulutuksen ja VALMA-koulutuksen opiskelijan henkilökohtaistamista. Osaamisen tunnustaminen on arviointia. Opiskelijan aiempi osaaminen tunnistetaan heti opiskelijaksi ottamisen jälkeen opiskelijan esittämien asiakirjojen opintotodistus, työtodistus tai muut todistukset) ja muun selvityksen (esim. osaamiskartoitus, haastattelu, työnäyte) perusteella. Tunnistamisen tekee oma opettaja ja/tai opinto-ohjaaja henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Vain tavoiteltavaan tutkintoon liittyvää osaamista voidaan tunnustaa. Arvioijat tekevät tunnustamispäätöksen laatukäsikirjan toimintaprosessien mukaisesti ja se päätös dokumentoidaan allekirjoituksin päätöspöytäkirjaan. Tunnustamisessa opiskelijan aiempaa osaamista verrataan tavoiteltavan tutkinnon perusteiden vaatimuksiin. Tunnustaminen on osa henkilökohtaistamista ja se kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Tunnustamisessa tavoiteltavana oleva tutkinnon osa tai YTO-tutkinnon osa tai sen osa-alue voidaan tunnustaa. Tunnustamisessa on noudatettava tutkinnon perusteita ja tutkinnon muodostumissääntöjä sekä OPH:n antamia ohjeita.

Pakolliset tutkinnon osat on pakko tunnustaa, valinnaisten osien kohdalla tunnustamisesta voidaan sopia opiskelijan kanssa. Asiat kirjataan HOKSiin.

A: Jos kyseessä on osaamista, josta on dokumenttina voimassa olevan tutkinnon osan tai muun tutkinnossa vaaditun osaamisen opintotodistus, joka sopii tavoiteltavan tutkinnon osaksi, se voidaan siirtää suoraan tavoiteltavaan tutkintoon. Suora sisällyttäminen on Turun AKK:n toimenpide, josta ei tehdä tunnustamispäätöstä, eikä siihen tarvita arvioijia.

 • Tunnustetaan voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaan suoritettuja tutkinnon osia tai muiden viranomaisten arvioimia ja todentamia suorituksia/opintoja tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio- tai korkeakouluopintoja, jotka voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa, ja siirretään ne suoraan tavoiteltavan tutkinnon tutkintotodistukseen tutkinnon osaksi / YTO-tutkinnon osa-alueeksi. Kirjataan HOKSiin.

B: Jos kyseessä on osaamista, josta on dokumenttina ei-voimassa olevan tutkinnon osan tai muun tutkinnossa vaaditun osaamisen opintotodistus, niiden ajantasaisuus ja soveltuvuus tavoiteltavan tutkinnon osaksi arvioidaan ja arvioijat (kaksi opettajaa – ammatilliset tutkinnon osat) / arvioija (yksi opettaja – yhteiset tutkinnon osat ja VALMA) tekevät siitä arviointipäätöksen. Arviointipäätös perustellaan, allekirjoitetaan sekä dokumentoidaan ja säilytetään Turun AKK:n laatukäsikirjan ohjeen mukaisesti.

 • Tunnustetaan ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia opintosuorituksia tai vastaavia muiden viranomaisten arvioimia ja todentamia opintoja arvioimalla niiden ajantasaisuus ja vastaavuus tavoiteltavan tutkinnon osan / osa-alueen sisältöön. Jos arvioijat toteavat osaamisen olevan ajantasaista ja vastaavan suoritettavan tutkinnon osan tai osien sisältöä, osaaminen tulee tunnustaa. Mahdollista esim. että osa tavoiteltavan tutkinnon osan vaatimuksista tunnustetaan ja puuttuva osa osoitetaan näytössä. Päätös tehdään laatukäsikirjasta löytyvälle lomakkeelle ja se kirjataan myös HOKSiin.

C: Jos kyseessä on muuta tutkintoon soveltuvaa osaamista, esimerkiksi työssä hankittu osaaminen,  opiskelija ohjataan näyttämään se, ja se arvioidaan näytössä / muussa osaamisen osoittamisessa, ja siitä tehdään arviointipäätös. Päätöksen tekevät laatukäsikirjan mukaisesti ammatillisissa tutkinnon osissa kaksi arvioijaa, (opettaja-arvioija ja työelämän arvioija) ja yhteisissä tutkinnon osissa sekä VALMAssa yksi arvioija (opettaja-arvioija). Päätös perustellaan, allekirjoitetaan sekä dokumentoidaan ja säilytetään Turun AKK:n laatukäsikirjan ohjeen mukaisesti.

 • Tunnustetaan muuta tutkintoon soveltuvaa osaamista (työtodistus, harrastustoiminta, arkiosaaminen yms.), ja ohjataan opiskelija osoittamaan puuttuva osaaminen näyttöön /muuhun osaamisen osoittamiseen. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin, kun sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu. Päätös tehdään laatukäsikirjasta löytyvälle lomakkeelle ja se kirjataan myös HOKSiin.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet käydään läpi jokaisen opiskelijan kanssa heti opintojen alkuvaiheessa. Henkilökohtaistamisen periaatteet on kirjattu myös Turun AKK:n opiskelijan oppaaseen. Opas löytyy myös verkkosivultamme. Tunnustamisesta on tehty ohjeita sekä valmiit dokumentit ja lomakkeet Turun AKK:n henkilöstölle. Ne löytyvät laatukäsikirjasta. Sidosryhmät pystyvät tutustumaan tunnustamiseen verkkosivuillamme esimerkiksi tekemiemme videoiden ja oppaiden avulla. Asia on selostettu myös keväällä 2018 julkaisemassamme Reformioppaassa, jota on jaettu yhteistyökumppaneillemme, työelämälle ja henkilöstölle. Se löytyy myös verkkosivuiltamme, josta se on kaikkien luettavissa.