Työpaikkaohjaajille

Oppisopimuskoulutuksessa työssä oppiminen on avainasemassa, koska suurin osa koulutuksesta tehdään tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä tekemällä. Nimetty työpaikkaohjaaja vastaa käytännössä opiskelijan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestelyistä, oppimisen ohjauksesta ja työtehtäviä opettamisesta. Hyvä työpaikkaohjaaja on alansa ammattilainen, joka on kiinnostunut oppisopimusopiskelijan tukemisesta ja ohjaamisesta työpaikalla.

Lue lisää työpaikkaohjaajan toimimisesta (siirryt ohjaan.fi -sivustolle).

Meillä alkaa kerran kuukaudessa maksuton työpaikkaohjaaajan verkkokoulutus – hae mukaan.

Työpaikkaohjaajan keskeiset tehtävät

 • Työssä oppimisen suunnittelu ja ohjaus työtehtäviin.
 • Opiskelijan tukeminen ja kannustaminen.
 • Jaksopalautteen antaminen ja oppimisen arvioiminen kaksi kertaa vuodessa sekä päättöpalautteen antaminen oppisopimuksen päättyessä.

Työssä oppimisen arviointi – mitä se tarkoittaa?

 • Arviointikeskusteluja käydään säännöllisesti opiskelijan ja työnantajan välillä, mukana voi olla myös muita työyhteisön jäseniä.
 • Oppisopimustoimisto toimittaa arviointipyynnön työnantajalle, kun arviointi on ajankohtainen.
 • Arvioinnin tekeminen on edellytys koulutuskorvauksen saamiselle. Arvioinnin tarkoitus on innostaa ja ohjata oppimaan.
 • Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle palautetta sekä keskustelee opiskelijan kanssa oppimiskokemuksista.
 • Työpaikkaohjaaja ei yleensä voi toimia tutkintotilaisuudessa arvioijana.

Arviointikeskustelun aiheita ovat mm.

 • tehtävien monipuolisuus
 • mahdollisuudet työkiertoon
 • tietopuolisen opetuksen edistyminen
 • aikataulut
 • opiskeluohjelman sisältö
 • seuraavat työtehtävät
 • opetuksen ja arvioinnin järjestelyt
 • työyhteisön palaute
 • ongelmien ratkaisut
 • viestit koulutuksen järjestäjälle
Siirry takaisin sivun alkuun