Tietosuoja

Halutessasi

 • korjata
 • siirtää
 • nähdä
 • poistaa

sinusta tallennetut henkilötiedot Turun AKK:n tietojärjestelmissä, toimi seuraavasti:

 • Ota mukaasi poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti.
 • Tule Turun AKK:n infopisteeseen (Artukaistentie 13, 20240 Turku*), jossa sinua opastetaan jatkosta. (*arkisin klo 8-15)

Mikäli sinulla on tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen jotain ilmoitettavaa, kysyttävää tai huomautettavaa, lähetä sähköpostia osoitteeseen tietoturvallisuus@turunakk.fi

Lue lisää tietosuojasta (siirryt ulkopuolisen toimijan sivustolle).

1. Rekisterinpitäjä

Turun Aikuiskoulutussäätiö, 0142247-5
Artukaistentie 11-13, 20240 TURKU
Puh. 0207 129 200, info@turunakk.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Turun Aikuiskoulutussäätiön asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 19 §:n ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Turun Aikuiskoulutussäätiön suoramarkkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, asiakaspalvelun kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen sekä muuhun näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Henkilö- tai Y-tunnus
 • Henkilön tai organisaation osoite- ja laskutustiedot
 • Organisaatio ja asema

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja viranomaislähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien tai Suomen lain niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi, paitsi Suomen viranomaistoimien tai Suomen lain niin edellyttäessä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity ottaa yhteyttä kohdassa 1. annettuun yhteystietoon ja esittää korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä ja käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja pois lukien Suomen lainsäädännön tai viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 0207 129 200  tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Evästeseloste

Siirry takaisin sivun alkuun