Tuella työelämään

Voimassa: 1.1.2024-30.6.2025

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on muodostaa Oppimisen tuen malli, joka palvelee koko oppilaitosta. Mallin kehittämisessä keskitytään henkilökunnan osaamisen kasvattamiseen oppimisen tarpeen tunnistamisessa sekä opiskelijan henkilökohtaisen tuen järjestämisessä. Lisäksi kehitämme tukimuotoja oppimisvalmiuksien ja puutteellisen kielitaidon kohentamiseksi ja samalla parannamme monikielisten aikuisopiskelijoidemme oppimisen edellytyksiä sekä ohjautumista työelämään.

Tavoitteena on myös vahvistaa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja jalkauttaa systemaattinen tuki osaksi oppilaitoksen arkea ja kaikkia tutkintomuotoja. Oppimisen tuen malli jää pysyväksi osaksi oppilaitoksen oppimisen prosessia, jossa on muodostettu kokonaiskuva moniammatillisesta yhteistyöstä huomioiden työelämä sekä opiskelijoiden osallistaminen.

Teemme yhteistyötä muiden ammatillisen koulutusten järjestäjien sekä työelämän kanssa jakamalla kehittämistyöstä syntyneitä tietoja, kokemuksia ja käytäntöjä erilaisten yhteistoimintamuotojen avulla.

Rahoittaja: Opetushallitus
Lisätietoja: Riikka Koivunen riikka.koivunen@turunakk.fi

Yhteistyökumppaneiden logot

Siirry takaisin sivun alkuun