Pyydämme lähettämään meille osoitetut laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoitteemme

  • Verkkolaskuosoite: 003701422475
  • Verkkolaskuoperaattori: Apix Messaging Oy
  • Verkkolaskuoperaattorin koodi/Välittäjätunnus: 003723327487 (tai 00372332748700001)
  • OVT-tunnus: 003701422475
  • Y-tunnus: 0142247-5

Mikäli käytätte pankkien e-laskupalveluita laskujen lähettämisessä, tarkistakaa käytettävä verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus täältä.
Huomioikaa, että laskulla on oltava vastaanottajan y-tunnus.

Paperilaskut

Mahdolliset paperilaskut lähetetään osoitteeseen

Turun Aikuiskoulutussäätiö
PL 776
20361 TURKU

Lisätietoja

Ostolaskuihin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa

Terhi Karjalainen
terhi.karjalainen@turunakk.fi
Puh. 040 714 0316

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turun Aikuiskoulutussäätiö,0142247-5, Artukaistentie 11, 20240 TURKU, p. 0207 129 200, info@turunakk.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Turun Aikuiskoulutussäätiön asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 19 §:n ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Turun Aikuiskoulutussäätiön suoramarkkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, asiakaspalvelun kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen sekä muuhun näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksimainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity ottaa yhteyttä kohdassa 1 annettuun yhteystietoon ja esittää korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä ja käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 0207 129 200  tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.