Turun Aikuiskoulutuskeskus tekee läheistä hankeyhteistyötä alueen yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa. Hankkeiden avulla kehitetään työyhteisöjen toimintaedellytyksiä, luodaan verkostoja ja innovoidaan uusia toimintamalleja.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet yhteyshenkilöineen löydät oikeasta palstasta.

AAVA-avoin väylä ammattiin

Voimassaoloaika 4.5.2015 – 31.7.2018
Tavoitteena on maakunnallisella yhteistyöllä rakentaa avoin oppimisympäristö- ja koulutustarjotinmalli, joka hyödyntää olemassa olevaa koulutustarjontaa. Sen avulla opiskelija voi joustavasti hankkia osaamista eri oppilaitoksista riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta.

Lisätietoja: Mia Ranne, puh. 0400 971 009 tai mia.ranne(at)turunakk.fi

Hankkeen kotisivut

AboaNova

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla

1.3.2017 – 29.2.2020 ESR

Tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja/tai työelämään kehittämällä entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Tarkoituksena on lisäksi parantaa ohjauksen ja tukitoiminnan malleja niin, että ne edistävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja lisäävät kielikoulutuksen vaikuttavuutta.

Turun AKK keskittyy omassa toiminnassaan kielikoulutusten ja digitaalisen ohjauksen sekä muun tuen kehittämiseen sekä työelämään ja koulutukseen siirtymisen nopettamiseen.

Muut toimijat:

 • Turun kaupunki
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Turun kristillinen opisto

Lisätietoja: Saara Linnatsalo, puh. 040 518 1153, Katri Koskinen, puh. 040 621 4381, Aija Huhtamäki, puh. 040 517 8006

Turun seudun työvoimahautomot

Turun seudun työvoimahautomot -hanke, ESR

6.3.2017 – 5.3.2019

www.turku.fi/tyovoimahautomot

Turun seudun työvoimahautomot -hanke tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden saada töitä ja kehittää omaa osaamista viidellä eri alalla: teknologia erityisesti meri- ja metallialalla, kauppa- ja ravitsemisala, rakennusala, yksityinen sosiaali- ja terveysala sekä logistiikka.

Toiminnassa ovat mukana alueen työvoimapalvelut, yritykset sekä oppilaitokset. Tavoitteena on, että oppilaitokset pystyisivät entistä joustavammin ja nopeammin vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin, alueen yritykset löytäisivät aiempaa paremmin osaavaa työvoimaa ja kasvualojen kohtaanto-ongelmaan löydettäisiin uusia ratkaisuja. Työvoimahautomoiden ytimen tulee muodostamaan verkkoalusta, jonka välityksellä voi hakea työtä tai työntekijää, mutta myös koulutusta omalta alalta.

Turun AKK:n vastuualoina ovat rakennus- ja teknologia, erityisesti meri- ja metallialat.

Hanketta koordinoi Turun kaupungin Työllisyyspalvelukeskus.

Oppilaitoskumppanit:

 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Turun Ammatti-instituutti
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä.

Kuntakumppanit:

 • Masku
 • Mynämäki
 • Nousiainen
 • Paimio
 • Raisio
 • Rusko
 • Sauvo

Lisäksi mukana: on Turku Science Park.

Lisätietoja: Risto Ruohola, puh. 0400 806 116, Aija Huhtamäki, puh. 040 517 8006

Hyvä Pore

Hyvä Pore – positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin

1.12.2017-31.1.2019, OKM

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, jotka vastaavat positiivisen rakennemuutoksen luomiin työvoima- ja osaamistarpeisiin. Kehittämistyössä hyödynnetään yritysten tarpeista lähtevää koulutusta, yritys- työpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja sekä yritysten rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita. Tarkoituksena on kehittää uusia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja, joilla työpaikkoja voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää osaamisen kehittämisen ympäristönä. Lisäksi tavoitteena on kehittää malleja oppilaitosten ja yritysten yhteisten oppimisympäristöjen rakentamiseksi sekä luoda uusia malleja, jotka mahdollistavat ammatillisen tutkinnon tai sen osien suorittamisen usean työnantajan muodostamien yhteistyöverkostojen kanssa järjestettävänä oppisopimuskoulutuksena. Kaikkiin näihin tavoitteisiin sisältyy myös erilaisten opiskelijoiden opintopolkujen ja työelämään siirtymisen tukeminen ja helpottaminen.

Turun AKKn tavoitteena on löytää yhteistyöyrityksiä Turun alueen telakkateollisuuden alihankintayrityksistä. Sopivia yrityksiä ovat ne, jotka tarvitsevat työvoimaa ja haluavat perehdyttää ja kouluttaa työntekijöitä omien tarpeidensa mukaan joko omissa tiloissaan (demolinja) tai AKK:n työsaliin räätälöidyssä työpisteessä. Lisäksi tavoitteenamme on löytää sopivia koulutettavia yritysten tarpeisiin.

Muut toimijat:

 • Lounais-Suomen Kky Novida
 • Salon seudun Kky
 • Raision seudun Kky
 • Satakunnan Kky Sataedu
 • Turun kaupunki, sivistystoimiala
 • Turun ammattiopistosäätiö

Lisätietoja: Risto Ruohola, puh. 0400 806 116, Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006

Digityökalut käyttöön

Digityökalut käyttöön: Eritysavustus oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen digitaalisten palveluiden kehittämiseen tukemaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä.

22.12.2017 – 31.12.2019, OKM

Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia palveluja ja ratkaisuja tukemaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Hankkeessa kehitetään konkreettinen työkalupakki, johon on koottu suosituksia ja ohjeita työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin soveltuvista digiratkaisuista ja -palveluista. Lisäksi kehitetään konkreettinen digimentorointimalli, jonka avulla lisätään työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön digiosamista.

Turun AKK:n toiminta keskittyy työssäoppimisen mobiilisovelluksen käyttöönottoon ja kehittämiseen. Järjestämme myös reformiin liittyvistä asioista info-tilaisuuksia työpaikoilla.

Muut toimijat:

 • Tampereen AKK
 • TTS Työtehoseura ry
 • VAAO, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
 • Varalan Urheiluopisto

Lisätietoja: Aija Huhtamäki, puh. 040 517 8006