Turun Aikuiskoulutuskeskus tekee läheistä hankeyhteistyötä alueen yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa. Hankkeiden avulla kehitetään työyhteisöjen toimintaedellytyksiä, luodaan verkostoja ja innovoidaan uusia toimintamalleja.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet yhteyshenkilöineen löydät oikeasta palstasta.

Laatuvertaiset 2

Laatuvertaiset 2

Voimassaoloaika 1.1.2020 – 31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen laadun ja laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus ja asiakaslähtöisyys. Kehitystyön lähtökohtana on oppilaitoksen palveluprosessien jatkuva parantaminen. Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti hankkeen toteutuksessa.

Muut toimijat:

 • Koillis-Suomen aikuiskoulutus
 • Tampereen aikuiskoulutussäätiö
 • TTS

Lisätietoja: Risto Ruohola, puh. 0400 806 116, risto.ruohola(at)turunakk.fi

Mestaripolkua rakentamassa

Mestaripolkua rakentamassa

EU rakennerahastot logoVipuvoimaa EU:lta logo

Voimassaoloaika 1.3.2020 – 28.2.2022 (S21925 ESR)

Hankkeen tavoitteena on:

1) lisätä siirtymiä koulutuksesta koulutukseen. Perustutkinnosta valmistuvien hakeutuminen ammattitutkintoon.

2) sujuvoittaa siirtymiä työelämästä koulutukseen. Työelämässä hankitun osaamisen lisääminen ja täydentäminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla.

3) työskennellä monipuolisen ja osaavan työpaikkaohjaajien verkoston kanssa.

Hankkeen kehittämistyö kohdistuu elinikäisen/jatkuvan oppimisen ohjaus- ja toimintamallien rakentamiseen ja pilotointiin yhdessä paikallisissa yrityksissä ja työorganisaatioissa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueelliset Mestarikillat (Turun ja Keski-Suomen mestarikillat), jotka toimivat Suomen yrittäjät ry:n toimialajärjestön Mestarkiltaneuvoston alaisuudessa. Mestarikiltojen tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllämestarien (erikoisammattitutkinnon suorittanut) ja kisällien (ammattitutkinnon suorittanut) arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta.

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006, aija.huhtamaki(at)turunakk.fi tai vuokko.joutsen@gradia.fi

Perusta – Perustaidot hallussa

Perusta – Perustaidot hallussa

EU rakennerahastot logoVipuvoimaa EU:lta logo

Voimassaoloaika 1.5.2019 – 31.12.2021, ESR

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimivia testaus- ja oppimismalleja, joilla pystytään havaitsemaan perustaitojen puute ja viemään osaaminen riittävälle tasolle ammatillisten tutkintojen läpäisemiseksi ja työllistymiskynnyksen madaltamiseksi. Keskipisteenä on aikuisten lukutaito, numerotaito sekä yleiset työelämässä vaaditut tieto-ja viestintätekniset taidot.

Hanketta toteutetaan niin, että tunnistamme aikuiset, joilla on heikko perusta (tai näennäisosaaminen) lukemisen ymmärtämisessä, numero- sekä tvt-taidoissa. Löydettyämme heidät kehitämme oppimismalleja, joiden avulla perustaitotaso nousee koulutukseen pääsyn, tutkinnon suorittamisen tai työllistymisen edellyttämälle tasolle.

Muut toimijat:

 • Koulutus Oy WinNova
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Turun kaupunki, koordinaattori

Lisätietoja: Pasi Ylirönni, puh. 040 714 1880, pasi.ylironni(at)turunakk.fi tai
Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Voimassaoloaika 1.11.2019 – 31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on tutustua,  kehittää ja ottaa käyttöön uusia oppimisympäristöjä. Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden oppimisympäristöjen (AR/VR) avulla voimme lisätä opiskelijoidemme toiminnallista oppimista. Hankkeessa toimitaan yhdessä hankeverkoston, työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Tuloksena on mielenkiintoisia uusia oppimistapoja sekä opettajille että opiskelijoille.

Tutustu esitteeseen tästä

Muut toimijat:

 • Ekami
 • Gradia
 • Keuda
 • Osao
 • Perho
 • Salpaus
 • SSKKY
 • TAI
 • Tredu
 • VARALA
 • WinNova

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

Yhdessä Parasta Länsi

Yhdessä Parasta Länsi

Voimassaoloaika: 17.6.2020 – 30.4.2022

Yhdessä Parasta Länsi -hankkeessa kehitetään Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman mukaisia tavoitteita Länsi-Suomen verkostossa. Hankkeessa jatketaan Parasta-mallien käyttöönottoa ja integrointia koulutuksen järjestäjien toimintaan. Kehittämistyö hankkeessa muodostuu Parasta-mallien kokeiluista ja jatkokehittämisestä.

Keskeistä on laajan oppilaitosverkoston yhteistyö sekä hankkeen aikana käynnistettävä vertaisvalmentajatoiminta. Oppilaitoskohtaisesti valittavat vertaisvalmentajat perehdytetään Parasta-kokonaisuuden toimintamalleihin ja vertaisvalmentajien kautta vahvistetaan oppilaitosten yhtenäisiä toimintamalleja. Yhteisen oppimisen ja kehittämisen myötä HOKS, koulutus- ja oppisopimusprosessi sekä niihin liittyvät palveluprosessit yhdenmukaistuvat oppilaitoksissa. Vertaisoppimisen avulla kehitetään ja yhtenäistetään henkilökohtaistamista ja siihen liittyvää työelämässä oppimisen palveluprosessia, lisätään opettajien ja työelämän välistä arjen kumppanuutta sekä varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua.

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi