Turun AKK tekee läheistä hankeyhteistyötä alueen yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa. Hankkeiden avulla kehitetään työyhteisöjen toimintaedellytyksiä, luodaan verkostoja ja innovoidaan uusia toimintamalleja.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet yhteyshenkilöineen löydät oikeasta palstasta.

Mestaripolkua rakentamassa

EU rakennerahastot logoVipuvoimaa EU:lta logo

 

 

 


Voimassaoloaika 1.3.2020 – 28.2.2023 (S21925 ESR)

Hankkeen tavoitteena on:

1) lisätä siirtymiä koulutuksesta koulutukseen. Perustutkinnosta valmistuvien hakeutuminen ammattitutkintoon.

2) sujuvoittaa siirtymiä työelämästä koulutukseen. Työelämässä hankitun osaamisen lisääminen ja täydentäminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla.

3) työskennellä monipuolisen ja osaavan työpaikkaohjaajien verkoston kanssa.

Hankkeen kehittämistyö kohdistuu elinikäisen/jatkuvan oppimisen ohjaus- ja toimintamallien rakentamiseen ja pilotointiin yhdessä paikallisissa yrityksissä ja työorganisaatioissa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueelliset Mestarikillat (Turun ja Keski-Suomen mestarikillat), jotka toimivat Suomen yrittäjät ry:n toimialajärjestön Mestarikiltaneuvoston alaisuudessa. Mestarikiltojen tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllämestarien (erikoisammattitutkinnon suorittanut) ja kisällien (ammattitutkinnon suorittanut) arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta.

Lue miten Mestaripolkuja rakennetaan yhteistyössä työelämän kanssa

Mestaripolkua rakentamassa -blogiin tästä

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006, aija.huhtamaki(at)turunakk.fi tai vuokko.joutsen@gradia.fi

OPKE - opiskelijakunnan kehittäminen

OPKE – opiskelijakunnan kehittäminen

Voimassaoloaika 13.11.2020 – 31.12.2022

Tavoitteet:

Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen hyvinvoinnin, vaikuttavuuden ja näkyvyyden näkökulmista.

 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen hyvinvoinnin näkökulmasta – kehitetään konkreettisia toimia, joilla opiskelijoiden osallisuuden kokemusta vahvistetaan ja lisätään yhteisöllisyyttä.
 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta – lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia mm. opetuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja palautteen antamisessa.
 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen näkyvyyden näkökulmasta – opiskelijakunnan toiminnan näkyvyyttä parannetaan sekä organisaatioiden sisällä että ulkopuolella olevien 3. sektorin toimijoiden kanssa
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen opiskelijakuntatoiminnassa – verkkopohjaisten toimintamallien kehittäminen. Mallit edesauttavat opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä, jaksamista ja hyvinvointia.
 • Alumnitoiminnan kehittäminen osana opiskelijakuntatyötä – opintojensa eri vaiheissa oleville opiskelijoille välitetään kokemuksia jo valmistuneilta opiskelijoilta.

Muut toteuttajat:

 • Kanneljärven Opisto
 • Luksia
 • Management Institute of Finland MIF Oy
 • TAKK (koordinaattori)
 • Turun AKK
 • Työtehoseura

Lisätietoja: Hannele Haapoja puh. 040 192 6655 hannele.haapoja(at)turunakk.fi ja sekä
Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

EU rakennerahastot logo

Vipuvoimaa EU:lta logo

 

 

 

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Voimassaoloaika 1.9.2021 – 31.8.2023

Hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa .

Tavoitteena on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkojen yhteyshenkilöiden välillä. Lisäksi lisätään koulutusorganisaatioiden henkilökunnan digiosaamistaitoja. Alueellista yhteistyötä tehdään Varsinais-Suomen koulutusorganisaatioiden kanssa.

Muut toimijat:

 • Turun AMK
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
 • Turun kaupunki, Sivistystoimiala
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi