Skip to main content

Alanvaihto voi liittyä moneen asiaan elämässä ja alanvaihtajia onkin paljon. Vanhaa ammattia kohtaan saattaa iskeä väsymys tai se ei enää sovellu tekijälleen. Terveysongelmatkin voivat ohjata alanvaihtoon sekä tietysti se, ettei ala enää työllistäkään. Tällä kertaa pääsemme tutustumaan Turun AKK:n entiseen opiskelijaan Camilla Gustafssoniin, jolla on laaja koulutustausta ja monipuolista osaamista, mutta elämäntilanne vei kuitenkin suorittamaan uutta tutkintoa pintakäsittelyalalta.

Pintakäsittelyalan_opiskelija_Camilla

Kuuntele inspiroiva tarina, jossa usean käänteen kautta löytyi vihdoin ammatti, jossa pystyy hyödyntämään aiempia työkokemuksia. Ensisijaisena tavoitteena oli päästä pois hektisestä suorittamisesta ammattiin, missä voi itse määrittää miten työnsä tekee. Camilla kertoo uuden oppimisen tuoneen uudenlaista identiteettiä ja muokanneen esimerkiksi vanhoja työtapoja. Elämänkokemuksen mukanaan tuoma varmuus ja kypsyys vaikutti myös paljon opiskeluun. Podcastissa kuulet, millaisia asioita Camilla pohti, kun tuli aika vaihtaa alaa ja minkälaisena hän koki opiskelun aikuisiällä. Camilla työllistyi heti valmistumisen jälkeen henkilöstövuokrausfirman kautta, jonka hän koki myös positiiviseksi vaihtoehdoksi – kuuntele miksi. Tässä jaksossa opinto-ohjaajamme Mia kertoo alanvaihtoon yleisesti liittyvistä asioista ja keskustellaan myös millaista tukea Turun AKK:ssa on saatavilla uuden uran suunnitteluun.

Haastattelun jälkeen Camilla on työllistynyt unelmapaikkaansa pintakäsittelyalalle, jossa hän saa yhdistää myös aiempaa luovaa taustaansa teatterin parista.

Tekstivastine (pdf)

Turun AKK

Turun AKK on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta sekä yritysten henkilöstökoulutusta.