Skip to main content

Moni kantaa mukanaan huonoja muistoja opiskelusta ja ne voivat olla jopa esteenä uudelleen koulutukseen hakeutumiselle. Huonot muistot voivat liittyä esimerkiksi kiusaamiseen, vaikeuksiin selviytyä opinnoista tai huonoon opiskelumotivaatioon. Ajatukset siitä, että ei selviydy, pysty tai kykene tai että on liian vanha opiskelemaan, ovat tutun kuuloisia Turun AKK:n erityisopettaja Sari Kinnalalle.

Tässä jaksossa hän onkin kertomassa inspiroivia esimerkkejä siitä, miten opiskelu voi parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja viedä elämässä eteenpäin. Opinto-ohjaaja Mia on myös kuullut vastaavia tarinoita, mutta Turun AKK:ssa opiskelijat saavat monenlaista tukea opintoihinsa. Mia kertoo niistä tarkemmin.

Erityisopettaja_Sari_Kinnala

Tekstivastine (pdf)

Turun AKK

Turun AKK on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta sekä yritysten henkilöstökoulutusta.