Skip to main content

Toimintamme perustuu ISO 9001:2015 sertifioituun laatujärjestelmään ja sen myötä rakennettuihin opettamisen ja oppimisen prosesseihin ja niitä tukeviin tukiprosesseihin. Yksi toimintamme peruspilareista on jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Olemme säännöllisesti kysyneet korona-aikana opiskelijoiltamme, miten olemme heidän mielestään onnistuneet etä- ja verkko-opetuksen toteuttamisessa?

Viimeisin kysely toteutettiin maaliskuun puolessa välissä. Sen tulokset kertovat, että opiskelijamme ovat edelleen tyytyväisiä Turun AKK:n toimintaan etä- ja verkko-opetuksen toteuttamisessa. Kysyimme taas opiskelijoiltamme, mitä mieltä he ovat käytännön järjestelyistä, verkko-opetuksen onnistumisesta, henkilökunnan palveluvalmiudesta ja helposta asioinnista.

Vastaajista lähes kaksi kolmasosaa (2/3) totesi Turun AKK:ssa saamansa ohjauksen ja tuen olleen jopa erinomaista tai hyvää, eli antoi arvosanan 4 tai 5. Samoin opiskelijat kehuivat Turun AKK:n etä- ja verkko-opetuksen toteuttamista erinomaiseksi tai hyväksi. 76 prosenttia vastaajista kehui AKK:n henkilökunnan palveluasennetta näissä poikkeusoloissa erinomaiseksi ja hyväksi. Samoin luvuin opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, että ovat saaneet aina helposti yhteyden omaan opettajaansa.

Kiitos onnistumisesta kuuluu tietenkin mahtavalle ja hienosti yhteiseen hiileen puhaltavalle henkilöstöllemme. Opettajat, opinto-ohjaajat, ohjaajat ja koulutusassistentit ovat päämäärätietoisesti tukeneet, kehittäneet ja toteuttaneet opiskelijoidemme oppimisen mahdollisuuksia. Talon johto ja esimiehet ovat omalta osaltaan tukeneet ja mahdollistaneet päivittäisen toiminnan ja siinä syntyneet onnistumiset.

Turun AKK:n verkko-opetuksen strategia pohjautuu siihen, että opettajilla ja heidän opiskelijoillaan on käytössä joko Google Classroom tai Microsoft 365 Teams verkko-oppimisalustat. Maaliskuiseen kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden eniten käyttämä verkko-oppimisalusta on Google Classroom, 54% vastaajista on käyttänyt sitä verkko-opinnoissaan. Käytetyin videoneuvottelualusta on taas Microsoft Teams (49% vastaajista). Muita videoneuvottelualustoja Turun AKK:sa ovat Google Meet ja Zoom.

Kysely lähetettiin kyselypäivänä kirjoilla oleville noin 1 700:lle Turun AKK:n opiskelijalle. Vastausprosentti oli lähes 20%.

Osku Laukkanen

Olen Turun AKK:n pedagoginen rehtori. Saan siis työskennellä opetuksen ja oppimisen ihmeellisissä maailmoissa. Opetuksen laatu ja käytännöt sekä oppimisen erilaiset tavat pitävät päiväni mielenkiintoisina. Oma opettajuuteni alkoi Turun AKK:ssa 1996 ohjaavan opettajan töistä. Olen viihtynyt talossa muun muassa siksi, että työ on aina ollut haastavaa ja kehittämisen ideoille on aina annettu tilaa. Tykkään liikkumisesta ja matkustelusta. Freelance-urheilutoimittajana minua innostaa myös penkkiurheilu. Muun muassa Arsenal ja Vancouver Canucks ovat suosikkijoukkueitani.