Skip to main content

Tietoturvasta ja tietosuojasta puhutaan paljon tälläkin hetkellä mediassa, mutta mistä oikeastaan on kyse? Mitä nämä kaksi sanaa käytännössä tarkoittavat, ja miten ne eroavat toisistaan?

Käytännössä tietosuoja on määrittelyitä, poliitikoita ja ohjeistusta siitä, miten esim. henkilötietoja suojataan ja käsitellään. Tietoturvalla taas suojataan koko organisaation tietoja ja laitteita teknisillä ratkaisuilla, poliitikoilla ja määrittelyillä. Yhdessä nämä kaksi asiaa muodostavat tietoturvallisen työympäristön. Työpaikoilla asiaa hoitavat tietohallinnon työntekijät, ja he ohjeistavat ja opastavat käyttäjiä asioiden kanssa toimimisessa. Myös tekniset ratkaisut ovat keskitetysti tietohallinnon hallinnassa.

Meillä Turun AKK:ssa tietohallinnossa työskentelee viisi henkilöä erilaisissa tehtävissä varmistaen tietojärjestelmien käytettävyyden ja käyttäjien pääsyn tarvittaviin järjestelmiin. Työtehtävät ja vastuualueet on jaettu, jotta varmistetaan laaja osaaminen tarvittavissa tehtävissä.

Tietoturvallisuus ei kuitenkaan pääty työmaalle tai oppilaitokseen vaan se on osa jokapäiväistä elämäämme. Salasanat, pin-koodit ja erilaiset käyttäjätunnukset ovat jokaisen arkipäivää. On helppo ymmärtää, miksi pankkikorteilla on käytössä pin-koodit, ja miksi matkapuhelimessa käytetään pin- ja suojakoodia. Asia on konkreettinen ja helppo ymmärtää. Huomioitavaa on myös omien henkilötietojen suojaaminen, joka valitettavan usein kuitenkin unohtuu. Omia tietojaan ja niiden jakamista kannattaa miettiä ja tehdä esimerkiksi tietojen luovutuksista estot tarvittaessa. Henkilötiedot ovat nykymaailmassa haluttua kauppatavaraa ja vääriin käsiin jouduttuaan voivat aiheuttaa paljon vahinkoa.

Suosittelenkin kaikille tehtäväksi tietoturvallisuuden ”vuosikatsausta”, johon kannattaa paneutua ja laittaa perusasiat kuntoon. Pienillä asioilla voidaan saavuttaa merkittävä parannus omien tietojen suojaamisessa.

Alla tutustumisen arvoisia linkkejä  Suomen kyberturvallisuuskeskuksen julkaisuihin – kannattaa tutustua!

Ari Ristimäki

Olen Turun AKK:n tietohallintopäällikkö. Toimin viisihenkisen tiimimme vetäjänä ja omiin tehtäviini kuuluu AKK:n tietojärjestelmien ylläpito, kehitys ja suunnittelu. Vapaa-ajalla kiinnostaa matkailu.