Turvallisuusalan tehtävät ovat palveluammatteja. Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot sekä opiskelun kautta saatava käytännön kokemus ovat avaimia työssä onnistumiseen.

Kaikki yksityisen turvallisuusalan työtehtävät vaativat poliisin hyväksynnän ja koulutuksen (pl. tilapäinen järjestyksenvalvoja). Hyväksymisen edellytyksenä koulutuksen lisäksi on nuhteeton tausta ja sopivuus alalle. Työantajat tarkastavat myös luottotiedot.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi vartijana, järjestyksenvalvojana, turvatarkastajana, arvokuljettajana tai henkivartijana.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon koulutus antaa valmiudet toimia yrityksissä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Yksityisen turvallisuusalan yrityksen toiminnan aloittamiseen tarvitaan Poliisihallituksen lupa ja yhtenä luvan edellytyksenä on se, että yrityksessä on toiminnasta vastaava hoitaja. Vastaavalta hoitajalta vaaditaan turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.

Työtehtävät ja työpaikat

Turvallisuusala on viime aikoina kasvanut voimakkaasti ja alalla onkin hyvä työllisyystilanne. Työtehtävät ovat monipuolisia ja asiakaspalveluammatissa tarvitaan joskus myös kielitaitoa. Tärkeimpiä tehtäviä on kuitenkin turvata, suojella ja valvoa asiakkaiden eri intressejä.

Työnantajia ovat pääsääntöisesti yksityisen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijat eli vartioimis- ja järjestyksenvalvontaliikkeet sekä turvasuojausyritykset. Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen toimialalla toimii yhteensä noin 400 yritystä, joissa työskentelee yli 10 000 vartijaa ja järjestyksenvalvojaa. Vaihtuvuus alalla on melko suurta, joten uusien työntekijöiden tarve on jatkuva.

Alan alkavat koulutuksetAlasta kertovia videoita

AKK Live tutustuu turva-alan voimankäyttövälineisiin

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Marko Salokannel
040 714 0333
marko.salokannel@turunakk.fi

Koulutusassistentti
Tarja Stanley
040 714 1893
tarja.stanley@turunakk.fi