Blogi

Jatkostartti – uraohjausta aikuisille

Annina Toivonen 28.2.2022

Turun AKK on mukana Oikeus osata -hankekokonaisuuteen kuuluvassa TASSU-hankkeessa. Tavoitteenamme on mm. uraohjauksen kehittäminen pitkäjänteisenä jatkuvan oppimisen suunnitteluna, jota tukee jatkuvan oppimisen ohjausprosessin malli.

Uraohjaus opintojen eri vaiheissa

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla aikuisilla on erilaisia taustoja ja tavoitteita, monella takana työelämää ja aiempia opintoja. Suurin osa tavoittelee nopeaa tietä töihin, mutta osa pohtii vielä lopullista uravalintaa, suuntautumista, jatko-opintoja tai yrittäjyyttä.

Tavoitteen kirkastaminen on tärkeää, sillä urasuunnittelu ohjaa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Siksi opintojen alussa opiskelija saa tietoa tutkinnosta ja alan työstä, työtehtävistä sekä jatko-opintomahdollisuuksista, jotka tukevat koulutuksen tavoitteiden asettamista. Opintojen edetessä tavoitteet saattavat tarkentua tai muuttua esim. työssäoppimisen kokemusten myötä. Opintojen loppuvaiheessa jatkosuunnitelma konkretisoituu – silloin työnhaku- ja jatkostarttipajat ovat opiskelijan tukena.

Jatkostartti: jatkuvan oppimisen ohjausprosessi

Tassu-hankkeessa Turun AKK:ssa on luotu uraohjausmalli nimeltään Jatkostartti, jossa opiskelija tutustuu opintojen aikana erilaisiin uramahdollisuuksiin, löytää oman jatkopolkunsa sekä oppii jatkossa tekemään itsenäisesti urasuunnitelmia. Jatkostartti toimii sekä itseohjautuvana verkkomateriaalina, mutta tarvittaessa myös lähiohjauksena.

Jatkostartin sisältöjä ovat urasuunnittelu, jatkuva oppiminen ja ennakointitaidot, ammatillinen jatkokoulutus, polku korkeakouluopintoihin ja yrittäjyyteen, sekä työllistyminen opintojen jälkeen.

Jatkostartin aamukahvit ja pajat

Jatkostartin aamukahvit on keskustelutilaisuus, jossa opinto-ohjaaja kertoo opiskelijoille aamukahvien lomassa erilaisista jatkomahdollisuuksista. Aamukahvitilaisuudessa opiskelija pääsee kuulemaan ja keskustelemaan oman ammattitaidon kehittämisestä, urasuunnittelusta sekä muista jatkomahdollisuuksista. Opiskelija voidaan ohjata henkilökohtaiseen uraohjaukseen tai muihin oppilaitoksen ohjauspalveluihin tai pajoihin.

Aamukahvit järjestetään keväisin ja syksyisin korkeakoulujen yhteishakuaikataulujen mukaan.

Polkuja työllistymiseen, jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen

Jatkostartin tarkoitus on motivoida opiskelija suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan sekä antaa eväitä tavoitteiden saavuttamiseen. Jatkostartti-mallissa on tuotettu polkuja työllistymiseen, jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen sekä pajoja jotka tukevat näitä tavoitteita. Opiskelija voi ilmoittautua tarpeensa mukaisestijatko-ohjaukseen/-pajaan.

Työnhakupajoissa opiskelijat tekevät ansioluetteloita, hakemuksia sekä saavat henkilökohtaista ohjausta työnhakuun. Opiskelijalla on mahdollisuus saada korkeakouluhakuun liittyvää ohjausta sovittuina päivinä ja kohdennetusti yhteishakujen aikana.

Yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjolla Yrittäjyyspaja, jossa tuotetaan liiketoimintasuunnitelma laskelmineen. Sen jälkeen on mahdollisuus jatkaa yrittäjyyskurssille.

Jatkostartti verkossa

Tassu-hanke on mahdollistanut sen, että jatko-ohjauksen tietopaketti on myös verkossa. Jatkostartti-classroom sopii erityisesti opiskelijoille, jotka osaavat itsenäisesti hakea tietoa ja tietävät jo mahdollisesti tavoitteensa, mutta myös niille, jotka vasta hahmottavat, mitä mahdollisuuksia on olemassa ammatillisten opintojen jälkeen. Verkko-opinnot rakentuvat samalla tavoin polkuina kuin lähipajat.

Olipa tavoite mikä tahansa, opiskelijalla on aina mahdollisuus henkilökohtaiseen uraohjaukseen opinto-ohjaajan kanssa.

Annina, Pirkko & Mia-Maria/Turun AKK

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata -kehittämisohjelmaan Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.

Annina Toivonen

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

 • 9.2.2022 Opiskelijatarinat

  Unelmat todeksi huolella suunnitellen ja askel askeleelta edeten

  Turun AKK:ssa on syksystä 2021 lähtien ollut mahdollista osana uraohjausta perehtyä lähemmin myös yrittäjyyden ja yritystoiminnan maailmaan. Erityisessä Yrittäjyyspajassa opiskelija pohtii omia valmiuksiaan toimia yrittäjämäisesti sekä hankkii lisätietoa tämän päivän...

 • 29.5.2020 Blogi

  Onnea ammattiin valmistuneille

  Olemme eläneet erilaista oppilaitosarkea maaliskuun 18. päivästä lähtien. Molemmat toimipaikkamme hiljenivät kuin veitsellä leikaten ja opiskelijat siirtyivät etätöihin. Sama koski henkilökuntaa. Työpisteet siirtyivät koteihin ja alkoi uudenlaisen arjen opettelu. Kauan tapetilla...

 • 28.2.2018 Yritystarinat

  Sähkö- ja hybridiautojen purkaminen vaatii ammattitaitoa

  Sähkö- ja hybridiautojen yhä yleistyessä lisääntyy myös niiden sähköturvallinen korjaaminen ja purkaminen. Työssä on ensiarvoisen tärkeää auton jännitteettömäksi tekeminen, sillä korkeajänniteakut ovat varomattoman käsissä hengenvaarallisia. Aihe koskee kaikkia myös silloin, jos saapuu ensimmäisena kolaripaikalle. “Hybridi- ja sähköautojen määrä teillämme on nousussa. Vielä purkuautoja on verraten vähän ja tästä johtuen tietotaitoa sähköttömäksi tekemisestä ei juuri ole. […]

 • 21.6.2017 Blogi

  Ennustin ja parempaa on luvassa

  Viime syyskuisessa blogitekstissä pohdiskelin juuri alkaneen kurssin tulevaisuudennäkymiä kielen oppimisen suhteen. Miten on ennustettavissa opiskelijan mahdollinen edistyminen suomen kielen opinnoissa, kun häntä ei lainkaan tunne ja kaikki diagnostiset testit näyttävät...

 • 31.5.2022 Uutiset

  Onnea ammattiin valmistuneille

  Alla ammattiin alkuvuoden 2022 aikana valmistuneet opiskelijamme. Turun AKK onnittelee ja toivottaa kaikkea hyvää jatkoon. Autoalan perustutkinto Aaltonen, Kristian Alazraqi, Ali Al-Jibouri, Mohammed Mansoor Ahmed Al-Jubouri, Laheb Luay Sulaiman Almohamed, Wassim Al-Zendi, Abdulaziz Abbas Ahmad Bendamou, Morad Eronen, Aapo Tapio Habeeb, Dedar Zrar Henttula, Mika Juhani Kemppainen,Antti Juhani Kostian, Lauri Marjasto, Janne Miettinen, Markus Moussaoui, […]

 • 5.4.2018 Blogi

  Suomen kielen opiskelua vertaismentoroinnilla

  Turun AKK:ssa on kokeiltu 2017 joulukuusta lähtien digitaalista oppimisanalytiikkaa hyödyntävää kielenopetusohjelmistoa sekä vertaismentorointia suomen kielen opiskelun tukena. Kokeiluun valittiin aloittavista kotoryhmistä 10 opiskelijaa sekä rekrytoitiin 3 maahanmuuttajataustaista, akateemisesti koulutettua vertaismentoria....

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun