Blogi

Jatkostartti – uraohjausta aikuisille

28.2.2022

Turun AKK on mukana Oikeus osata -hankekokonaisuuteen kuuluvassa TASSU-hankkeessa. Tavoitteenamme on mm. uraohjauksen kehittäminen pitkäjänteisenä jatkuvan oppimisen suunnitteluna, jota tukee jatkuvan oppimisen ohjausprosessin malli.

Uraohjaus opintojen eri vaiheissa

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla aikuisilla on erilaisia taustoja ja tavoitteita, monella takana työelämää ja aiempia opintoja. Suurin osa tavoittelee nopeaa tietä töihin, mutta osa pohtii vielä lopullista uravalintaa, suuntautumista, jatko-opintoja tai yrittäjyyttä.

Tavoitteen kirkastaminen on tärkeää, sillä urasuunnittelu ohjaa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Siksi opintojen alussa opiskelija saa tietoa tutkinnosta ja alan työstä, työtehtävistä sekä jatko-opintomahdollisuuksista, jotka tukevat koulutuksen tavoitteiden asettamista. Opintojen edetessä tavoitteet saattavat tarkentua tai muuttua esim. työssäoppimisen kokemusten myötä. Opintojen loppuvaiheessa jatkosuunnitelma konkretisoituu – silloin työnhaku- ja jatkostarttipajat ovat opiskelijan tukena.

Jatkostartti: jatkuvan oppimisen ohjausprosessi

Tassu-hankkeessa Turun AKK:ssa on luotu uraohjausmalli nimeltään Jatkostartti, jossa opiskelija tutustuu opintojen aikana erilaisiin uramahdollisuuksiin, löytää oman jatkopolkunsa sekä oppii jatkossa tekemään itsenäisesti urasuunnitelmia. Jatkostartti toimii sekä itseohjautuvana verkkomateriaalina, mutta tarvittaessa myös lähiohjauksena.

Jatkostartin sisältöjä ovat urasuunnittelu, jatkuva oppiminen ja ennakointitaidot, ammatillinen jatkokoulutus, polku korkeakouluopintoihin ja yrittäjyyteen, sekä työllistyminen opintojen jälkeen.

Jatkostartin aamukahvit ja pajat

Jatkostartin aamukahvit on keskustelutilaisuus, jossa opinto-ohjaaja kertoo opiskelijoille aamukahvien lomassa erilaisista jatkomahdollisuuksista. Aamukahvitilaisuudessa opiskelija pääsee kuulemaan ja keskustelemaan oman ammattitaidon kehittämisestä, urasuunnittelusta sekä muista jatkomahdollisuuksista. Opiskelija voidaan ohjata henkilökohtaiseen uraohjaukseen tai muihin oppilaitoksen ohjauspalveluihin tai pajoihin.

Aamukahvit järjestetään keväisin ja syksyisin korkeakoulujen yhteishakuaikataulujen mukaan.

Polkuja työllistymiseen, jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen

Jatkostartin tarkoitus on motivoida opiskelija suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan sekä antaa eväitä tavoitteiden saavuttamiseen. Jatkostartti-mallissa on tuotettu polkuja työllistymiseen, jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen sekä pajoja jotka tukevat näitä tavoitteita. Opiskelija voi ilmoittautua tarpeensa mukaisestijatko-ohjaukseen/-pajaan.

Työnhakupajoissa opiskelijat tekevät ansioluetteloita, hakemuksia sekä saavat henkilökohtaista ohjausta työnhakuun. Opiskelijalla on mahdollisuus saada korkeakouluhakuun liittyvää ohjausta sovittuina päivinä ja kohdennetusti yhteishakujen aikana.

Yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjolla Yrittäjyyspaja, jossa tuotetaan liiketoimintasuunnitelma laskelmineen. Sen jälkeen on mahdollisuus jatkaa yrittäjyyskurssille.

Jatkostartti verkossa

Tassu-hanke on mahdollistanut sen, että jatko-ohjauksen tietopaketti on myös verkossa. Jatkostartti-classroom sopii erityisesti opiskelijoille, jotka osaavat itsenäisesti hakea tietoa ja tietävät jo mahdollisesti tavoitteensa, mutta myös niille, jotka vasta hahmottavat, mitä mahdollisuuksia on olemassa ammatillisten opintojen jälkeen. Verkko-opinnot rakentuvat samalla tavoin polkuina kuin lähipajat.

Olipa tavoite mikä tahansa, opiskelijalla on aina mahdollisuus henkilökohtaiseen uraohjaukseen opinto-ohjaajan kanssa.

Annina, Pirkko & Mia-Maria/Turun AKK

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata -kehittämisohjelmaan Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

 • 9.2.2022 Opiskelijatarinat

  Unelmat todeksi huolella suunnitellen ja askel askeleelta edeten

  Turun AKK:ssa on syksystä 2021 lähtien ollut mahdollista osana uraohjausta perehtyä lähemmin myös yrittäjyyden ja yritystoiminnan maailmaan. Erityisessä Yrittäjyyspajassa opiskelija pohtii omia valmiuksiaan toimia yrittäjämäisesti sekä hankkii lisätietoa tämän päivän yrittäjyyden monista eri muodoista.   Yrittäjyyspaja on osa Turun AKK:n ja Gradian yhteistä ”Mestaripolkua rakentamassa” -ESR-hanketta. Hankkeessa korostuu mm. uraohjaus ja jatkuvan oppimisen idea – […]

 • 28.2.2018 Yritystarinat

  Sähkö- ja hybridiautojen purkaminen vaatii ammattitaitoa

  Sähkö- ja hybridiautojen yhä yleistyessä lisääntyy myös niiden sähköturvallinen korjaaminen ja purkaminen. Työssä on ensiarvoisen tärkeää auton jännitteettömäksi tekeminen, sillä korkeajänniteakut ovat varomattoman käsissä hengenvaarallisia. Aihe koskee kaikkia myös silloin, jos saapuu ensimmäisena kolaripaikalle. “Hybridi- ja sähköautojen määrä teillämme on nousussa. Vielä purkuautoja on verraten vähän ja tästä johtuen tietotaitoa sähköttömäksi tekemisestä ei juuri ole. […]

 • 23.10.2018 Yritystarinat

  Suomen Nosturikoulutus osaksi Turun Aikuiskoulutussäätiön toimintaa

  Suomen Nosturikoulutus Oy on vuonna 2011 perustettu nostoalan koulutusyritys, jonka toiminta siirtyy Turun Aikuiskoulutussäätiölle liiketoimintasiirtona 1.1.2019 alkaen. Ensi vuoden alusta alkaen voi opiskella kokonaan uuden ammatin, suorittaa tutkinnon olemassa olevan ammattitaidon tueksi tai laajentaa omaa osaamista seuraavien koulutusten avulla: • Ajoneuvonosturin kuljettajakoulutus • Torninosturin kuljettajakoulutus • Satamanosturin kuljettajakoulutus/lastinkäsittely • Kuormausnosturikoulutus • Nostotyönvalvoja. Koulutuksiin voivat hakeutua […]

 • 15.3.2021 Podcast

  PUHETTA AIKUISTEN OPPIMISESTA -PODCASTIN ESITTELY

  Puhetta aikuisten oppimisessa podcastissa Turun AKK:n markkinointikoordinaattori Heidi Jaarinen ja opinto-ohjaaja Mia Ranne keskustelevat aikuisten oppimiseen liittyvistä asioista, joita tulee esille esimerkiksi opiskelua pohdittaessa tai opiskelujen aikana. Jaksoissa on mielenkiintoisia asiantuntijavieraita ja case-esimerkkejä oikeasta elämästä. Tervetuloa mukaan! Seuraa somessa: #puhettaaikuistenoppimisesta Tekstivastine (pdf)

 • 9.4.2021 Podcast

  JAKSO 2: ALANVAIHTO

  Alanvaihto voi liittyä moneen asiaan elämässä ja alanvaihtajia onkin paljon. Vanhaa ammattia kohtaan saattaa iskeä väsymys tai se ei enää sovellu tekijälleen. Terveysongelmatkin voivat ohjata alanvaihtoon sekä tietysti se, ettei ala enää työllistäkään. Tällä kertaa pääsemme tutustumaan Turun AKK:n entiseen opiskelijaan Camilla Gustafssoniin, jolla on laaja koulutustausta ja monipuolista osaamista, mutta elämäntilanne vei kuitenkin suorittamaan […]

 • 17.6.2021 Podcast

  JAKSO 5: MAAHANMUUTTAJAOPISKELIJAT

  Turun AKK:ssa on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita eri aloilla ja maahanmuuttajakoulutuksella on pitkät perinteet. Tällä kertaa podcastissa on vieraana talotekniikan opettaja Jarkko Pirhonen, jolla on yli 15 vuoden kokemus maahanmuuttajien opettamisesta. Jarkko kertoo mielenkiintoisia kokemuksia ja tarinoita sekä hyviä käytänteitä opettamisesta. Mikä on pitkänlinjan opettajan mielestä tärkeintä, kun valitaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä koulutukseen? Millaisia kulttuurieroja tai haasteita […]

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun