Puhtausalan koulutus, työvoimakoulutus

Pääkouluttaja

Leppiniemi Satu
040 662 9934
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Kastman Susan
040 843 0880
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Koulutuksen ensisijaisina tavoitteina on antaa perusvalmiudet puhtausalan vaihteleviin työtehtäviin ja työllistää puhtausalalle.

Koulutuksen jälkeen henkilö suoriutuu puhtausalan yleisistä tehtävistä joko itsenäisesti tai osittain työryhmän jäsenenä, muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa. Koulutusaikana on myös mahdollista suorittaa osa tai osia Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on koulutustarve ja jotka soveltuvat puhtausalalle, ovat alasta kiinnostuneita tai ovat jo aiemmin työskennelleet alalla.
Koulutus sopii hyvin myös alanvaihtajille.

Sisältö

Koulutuksessa on joustava aloitus. Koulutuksen sisältö ja kesto muodostetaan jokaisen henkilökohtaisen osaamistason ja tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö perustuu puhtausalan yleisimpiin työtehtäviin, joihin kuuluvat toimitilahuoltajan työt sekä laitoshuoltajan työt (sairaalassa).
Huhtikuussa aloittavien koulutuksessa painotetaan rakennussiivouspalveluja.

Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön harjoitteiden ja työtehtävien kautta lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa ja alueilla sekä omilla ja yhteistyökumppaneiden työpaikoilla.

Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu ohjattua etä- ja verkko-opiskelua.

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus (tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille). Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Kärsämäentie 11, 20360 Turku

Hae