Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Vastuuopettaja

Broberg Janette
040 714 1887
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Jelkänen Sanna
040 593 5771
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee erilaisissa hoiva-, vanhus- ja vammaispalvelujen, kotihoidon, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon ja ympärivuorokautisen hoidon työtehtävissä.

Oppisopimuksen edellytyksenä on tutkintoon sopiva työpaikka, jonka kanssa Turun AKK:n oppisopimustoimisto solmii oppisopimuksen. Oppisopimus voidaan sopia myös tutkinnon osa kerrallaan.

Kohderyhmä

Alalla työskentelevät, alalle aikovat, ammatinvaihtajat, osaamisalaa täydentävät tai jostakin syystä lähihoitajan tutkinnon kesken jättäneet.

TE-toimisto voi myöntää oppisopimukseen palkkatukea työnantajalle. Kannattaa kysyä tästä mahdollisuudesta TE-toimistosta, kun kyse on työttömästä työnhakijasta.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp) muodostuu ammatillisista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Koulutus räätälöidään työpaikan ja opiskelijan tarpeisiin. Opiskelijalle laaditaan HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa joku näistä neljästä osaamisalasta

  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Vammaistyön osaamisala

Oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Oppimista täydennetään oppilaitoksen tarjoamilla opinnoilla HOKSin mukaisesti. Koulutukseen sisältyy ohjattuja verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikoilla.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia (ns. Sora-lainsäädäntö).

Toteutus

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alan työpaikka. Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti.

Haku

Täytä hakulomake alla olevasta linkistä. Huomaathan, että tähän tutkintoon liittyy Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksia. Tutustu Sora-lainsäädännön vaatimuksiin (OPH 5-2018). https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf

Hinta

Maksuton

Hae