Siirryimme kolme viikkoa sitten 18.3.2020 hallituksen suosituksen mukaisesti etä- ja verkko-opetukseen. Siitä lähtien olemme edenneet opinnoissa uudella tavalla. Oppiminen on tapahtunut pääosin etä- ja verkko-opiskeluna, joissa on hyödynnetty erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Myös työssäoppiminen on jatkunut normaalisti, jos se on kaikkien osapuolten kannalta katsottu turvalliseksi.

Jo tässä vaiheessa voimme yhdessä sanoa, että me osaamme ja onnistumme! Sekä opiskelijat että opettajat ovat ottaneet tilanteen hienosti haltuun. Kiitos kaikille.

Lähiopetusta on annettu yksittäisille opiskelijoille tai alle viiden hengen ryhmille niissä tilanteissa, joissa se on ollut opintojen etenemisen ja valmistumisen kannalta välttämätöntä. Näissä tilanteissa olemme huolehtineet sekä opiskelijoiden että opetushenkilöstön turvallisuudesta erityisillä tila- ja hygieniajärjestelyillä.

Työpaikalla tapahtuvien näyttöjen osalta olemme ratkaisseet tilanteet aina tapauskohtaisesti. Jos näyttöjen tekeminen työpaikalla on todettu olevan kaikkien osapuolten kannalta terveellistä ja turvallista, niitä on toteutettu. Joitakin näyttöjä on myös siirretty ajallisesti eteenpäin.

Opintojen etenemisen ja valmistumisen kannalta välttämättömien näyttöjen osalta on toimittu myös niin, että näyttöjä on toteutettu AKK:n omilla työmailla, muissa työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä sekä tarvittaessa myös oppilaitoksen työsaleissa tai muutoin oppilaitoksessa. Näissä tapauksissa olemme noudattaneet erityisiä tila- ja hygieniajärjestelyin varmistaaksemme kaikkien osapuolten terveyden ja turvallisuuden.

Valmistuvien opiskelijoiden näyttöjen osalta olemme myös tapauskohtaisesti hyödyntäneet OKM:n linjausta siitä, että osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävien tekemisen sijaan muilla tavoin, jos käytännön työtehtävien tekeminen ei poikkeusolojen vuoksi ole mahdollista. Näissä tapauksissa olemme huolehtineet siitä, että osaamisen osoittamisen tavat vastaavat mahdollisimman hyvin aitoja työtehtäviä ja työprosesseja sekä mahdollistavat tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon ja osaamisen arvioinnin.

Muista aina, ja jokaisessa tilanteessa, kysyä apua ja tukea kun siihen tulee tarve.

Olemme töissä juuri sinua varten!

Osku Laukkanen

Kirjoittajasta Osku Laukkanen

Olen Turun AKK:n pedagoginen rehtori. Saan siis työskennellä opetuksen ja oppimisen ihmeellisissä maailmoissa. Opetuksen laatu ja käytännöt sekä oppimisen erilaiset tavat pitävät päiväni mielenkiintoisina. Oma opettajuuteni alkoi Turun AKK:ssa 1996 ohjaavan opettajan töistä. Olen viihtynyt talossa muun muassa siksi, että työ on aina ollut haastavaa ja kehittämisen ideoille on aina annettu tilaa. Tykkään liikkumisesta ja matkustelusta. Entisenä urheilutoimittajana minua innostaa myös penkkiurheilu. Muun muassa Arsenal ja Vancouver Canucks ovat suosikkijoukkueitani.