Skip to main content

Turun AKK:n laatutyössä tärkeintä on toimintamme jatkuva parantaminen ja luvatun laatutason ylläpitäminen. Lupauksen pitävyys tarkistetaan vuosittain sekä ulkoisen auditoijan toimesta että lukuisilla omilla sisäisillä auditoinneilla. Tärkeimpinä tuloksina pidämme kuitenkin opiskelija- ja työelämäpalautteista tulleita arvioita onnistumista ja parantamisen kohteista.

Pyrimme laatutyössämme siihen, että henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja opiskeluunsa. Opiskelijan keinoja vaikuttaa laadukkaaseen opiskeluaikaan ovat mm. palautteet, kyselyt sekä toimiminen opiskelijakunnassa. Tavoitteenamme kaikessa on toimia avoimesti ja luoda välitön toiminta- ja keskusteluilmapiiri.

Erityisen arvokkaana pidämme sinulta tullutta välitöntä palautetta. Sen voit antaa, vaikka heti kenelle tahansa meille AKK:n henkilökunnasta. Tuleeko sinulle heti jotain mieleen? Kerro siitä meille! Palautteesi voi olla meille kaikille se yksi puuttuva laatupalanen.

Opiskelijapalautteet ja niiden käsittely

Kysymme palautteita opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osa tai osia. Näiden lisäksi selvitämme onnistumista erilaisilla lyhytkoulutus-palautteilla.

Opiskelijat vastaavat kyselyyn kaksi kertaa opintojensa aikana: aloitusvaiheessa, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on ensimmäisen kerran hyväksytty, ja toisen kerran päättövaiheessa, kun opiskelija on osoittanut HOKS:issa tavoitteena olevan tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen.

Seuraamme saatuja palautteita säännöllisesti. Palautteet käydään läpi koulutusalakohtaisesti ja epäonnistumisiin tartutaan välittömästi.

Palautteiden tulokset ovat julkisia, joten sinäkin voit seurata sekä Turun AKK:n että kaikkien muidenkin kouluttajatahojen saamia opiskelijapalautteita Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa. 

Risto Ruohola

Olen Turun AKK:n laatu- ja asiakkuuspäällikkö. On ilo tehdä työtä niiden asioiden parissa, joita pitää tärkeinä. Laatu ja asiakas - eikö siinä ole työelämän peruspilarit? Ammatillisen koulutuksen pariin siirryin aikanaan rakennusalalta saatuani tutustua lähes kaikkiin alan tarjoamiin työtehtäviin. Ammattikoulu antoi hyvät eväät rakennustyöhön ja insinööriopinnot työnjohtajan ja yrittäjän toimiin. Perhe ja metsä ovat minulle tärkeitä. Vapaa-aika kuluu pääasiallisesti liikunnan ja urheilun merkeissä. Toimin suunnistusseurani MS Parman johtoryhmässä. On myös hienoa olla mukana kolmen lapseni kilpaurheilutoiminnassa. Suomi ja sen metsät sekä urheilukentät ovat tulleet sen myötä hyvin tutuiksi.