Blogi

Sinä olet osa laatua

Risto Ruohola 10.2.2020

Aiemmin laatu oli tuotannon mittari – sillä mitattiin usein vain tuotteen virheettömyyttä. Nykyisin laadun lopullinen mittaaja on asiakas. Käytännössä asiakaskokemus määrittää yhä enemmän sen, miten laadukas organisaatio on. Jokainen meistä palvelee asiakasta omalla tavallaan, taustalla olevan määrittelyn (laatujärjestelmä, lait ja asetukset) tukemana. Käytännössä meidän kaikkien työpäivät ovat asiakkaan palvelemista.

Asiakaskokemus

Osa asiakkaista nähdään kasvotusten, osaa palvellaan muulla tavoin. Tärkeää on tietää, miten työelämä, opiskelijat ja erilaiset sidosryhmät kokevat tuottamamme asiakaskokemuksen. Kaikki kokemukset ovat meille jatkossa entistä tärkeämpiä. Erinomainen asiakaskokemus tuottaa meille hyvän maineen ja tämä näkyy suoraan esim. taloudellisessa tuloksessa. Hyvä maine on aina merkki hyvästä laadusta.

Turun AKK on antanut laatulupauksen asiakkaille ISO 9001:2015 sertifikaatissa. Lupauksen onnistumista havainnoidaan erilaisilla tavoilla. Me mm. keräämme palautteita ja suoritamme sekä sisäisiä että ulkoisia auditointeja. Näiden avulla pyrimme löytämään kehittämiskohteita ja olemaan entistä parempia. Laadukkaasti toimivan organisaation ei pidä silti tuudittautua sertifikaattiin seinällä: on ymmärrettävä, että laatutyössä on oltava proaktiivisia. Kun saamme palautetta ongelmasta, olemme jo myöhässä. Pientä, mutta jatkuvaa kehittämistä tulisi tehdä jatkuvasti, jotta ongelmia voitaisiin ehkäistä.

Kohti huippulaatua

Me olemme hyvällä matkalla kohti erinomaisuutta. Opiskelijat ovat arvioineet meidät valtakunnallisen keskitason yläpuolelle. Marraskuussa 2019 suoritetussa laajassa sertifiointiauditoinnissa emme taaskaan saaneet ainuttakaan poikkeamaa.

Se, miten onnistumme asiakaskokemuksen tuottamisessa työelämän ja sidosryhmien suuntaan, on kaikkien ammatillisen koulutuksen toimijoiden seuraava iso kehittämisen kohde. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut koulutuksen laatustrategian vuoteen 2030. Tavoitteena on edetä kohti ammatillisen koulutuksen huippulaatua. Laatua, jossa laadunhallinnan menettelytavat varmistavat opiskelijoiden, henkilöstön, sidosryhmien ja työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden toimintaan ja sen kehittämiseen. Me saamme tehtäväksemme tuottaa tarpeita vastaavat korkealaatuiset ja vaikuttavat palvelut. Ylpeinä voimme todeta, että Turun AKK:n matka kohti huippulaatua on alkanut jo 16 vuotta sitten, jolloin meistä tuli ISO 9001 sertifioitu organisaatio. Ja matka jatkuu edelleen.

Tapahtuu lähiaikoina

Keväällä 2020 sisäisiä auditointeja tapahtuu koulutuksen johtamisen ja koulutuksen toteuttamisen toiminnoissa. Syksyllä 2020 vuorossa ovat Turun Aikuiskoulutussäätiön johtaminen, kiinteistöjen hallinta sekä riskienhallinta ja työsuojelu. Syksyllä suoritetaan myös vuosittainen ulkoinen auditointi. Keväällä toteutamme myös viime syksyn tapaan koko päivän mittaiset laatukoulutukset henkilöstölle Villa Marjaniemessä.

Sinä olet osa laatua. Sinun työsi on keskiössä erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa ja laadukkaiden palvelujen ja tuotteiden aikaan saamisessa.

Risto Ruohola

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

 • 7.2.2023 Ajankohtaista

  Ohjaajaksi eri ikäisille

  Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiden uudistuttua vuoden 2023 alusta on tutkinnossa enemmän valinnanvaraa ja mm. mahdollisuus suuntautua ohjaamaan vain yläkouluikäisiä tai aikuisia. Aiemmin tutkinnossa oli pakollisena osana aamu- ja iltapäivätoiminnan...

 • 8.1.2021 Blogi

  Matkalla kohti huippulaatua

  Vuosi 2020 oli Turun AKK:n pitkän laatumatkan toimeliain vuosi. Laatumatka on maraton, jonka osallistujat eivät luultavasti pääse milloinkaan maaliin. Onneksi reitille osuu kuitenkin useita väliaika- ja huoltopisteitä. Matka on riittävän pitkä, jotta toimintamme saadaan niin laadukkaaksi, että loppusuoran lähestyessä voimme ylpeinä valita maaliviitoituksen, jonka päällä lukee: huippulaatu. Oikealla uralla Yhtenä maamme merkittävimpänä ammatillisen koulutuksen toimijana […]

 • Opiskelija, joka käyttää opinnoissaan vr-laseja.

  3.4.2024 Digitaalisuus

  Digipedagogiikka muokkaa työelämän vaatimuksia

  Digipedagoginen osaaminen on keskeinen tekijä ammatillisessa koulutuksessa, kun tavoitteena on valmistaa opiskelijoita työelämän vaatimuksiin. Organisaation on huomioitava eri sidosryhmien tarpeet ja kehitettävä digipedagogista osaamista monipuolisesti, jotta pysytään jatkuvasti kehittyvän digitalisaation matkassa mukana. On hyvä muistaa, että digipedagogiikka ei ole vain opiskelijoiden tai opettajien asia, vaan se vaikuttaa myös suoraan työelämään. Työntekijöiden digipedagoginen osaaminen parantaa organisaatioiden […]

 • 24.2.2022 Blogi

  Hyvinvoiva henkilöstö on osa laatua

  Turun Aikuiskoulutussäätiö työllistää vuosittain parisataa työntekijää vakituisiin, määräaikaisiin ja sivutoimisiin työsuhteisiin. Suurin osa näistä henkilöistä on opettajia, mutta heidän lisäkseen Säätiöllä työskentelee henkilöstöä myös hallinnon puolella erilaisissa tehtävissä. Henkilöstön työurat ovat tavallisesti pitkiä, mikä kertoo siitä, että työssä viihdytään. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö onkin yksi menestystekijöistämme, joka takaa myös laadukkaan toiminnan. Yksi taustalla vaikuttavista tahoista […]

 • Täydet viisi tähteä laatutyöstä.

  23.5.2022 Ajankohtaista

  Laatutyö Turun AKK:ssa – sinun parhaaksesi!

  Turun AKK:n laatutyössä tärkeintä on toimintamme jatkuva parantaminen ja luvatun laatutason ylläpitäminen. Lupauksen pitävyys tarkistetaan vuosittain sekä ulkoisen auditoijan toimesta että lukuisilla omilla sisäisillä auditoinneilla. Tärkeimpinä tuloksina pidämme kuitenkin opiskelija- ja työelämäpalautteista tulleita arvioita onnistumista ja parantamisen kohteista. Pyrimme laatutyössämme siihen, että henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja opiskeluunsa. Opiskelijan keinoja vaikuttaa laadukkaaseen […]

 • 8.9.2021 Opiskelijatarinat

  Varmuutta johtamistyöhön koulutuksesta

  Opiskelumyönteisyys, kollegoiden suosittelut ja työnantajan positiivinen suhtautuminen. Siinä kolme syytä siihen, miksi Sanna Santala (artikkelikuvassa vasemmalla)  lähti opiskelemaan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa (JYEAT) Turun AKK:hon. Aiemmin mielenterveyshoitajan, neuropsykiatrisen valmentajan  ja kehitysvammaistenohjaajan tutkinnot suorittanut Sanna oli vasta alkanut työskennellä Tukena Poppelin yksikönjohtajana, kun hän kuuli muutamien kollegoiden joko aiemmin suorittaneen tai suorittavan kyseistä tutkintoa Turun AKK:ssa. […]

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun