Turun AKK:ssa ammatillinen koulutus on edistyksellistä, tuloksellista ja vaikuttavaa. Se on vakiintunut osa yhteistyötä opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien kanssa.

Vuonna 2004 meille myönnettiin ISO 9001:2000-standardin mukainen laatusertifikaatti. Sertifikaatti on päivitetty vuonna 2016 standardin ISO 9001:2015 vaatimuksia vastaavaksi. Marraskuussa 2022 Kiwa Inspectan suorittamassa ulkoisessa auditoinnissa meillä ei havaittu yhtään poikkeamaa.

Sertifikaatti on todiste pitkäaikaisesta laadunkehittämistyöstämme ja se viestittää asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme panostuksestamme toimintamme laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Asiakaspalaute on meille keskeinen toiminnan kehittämisen väline.
Järjestelmään on liitetty ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus- sekä tietoturvallisuuteen liittyvät tavoitteet.

Laadunhallinnan menettelytavoilla varmistamme opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden toimintaan ja sen kehittämiseen ja näiden tarpeita vastaavat korkealaatuiset ja vaikuttavat palvelut.

Lisätietoja

Laatu- ja asiakkuuspäällikkö
Risto Ruohola
Puh. 0400 806 116
risto.ruohola@turunakk.fi