Blogi

Hyvinvoiva henkilöstö on osa laatua

Rebecca Lintunen 24.2.2022

Turun Aikuiskoulutussäätiö työllistää vuosittain parisataa työntekijää vakituisiin, määräaikaisiin ja sivutoimisiin työsuhteisiin. Suurin osa näistä henkilöistä on opettajia, mutta heidän lisäkseen Säätiöllä työskentelee henkilöstöä myös hallinnon puolella erilaisissa tehtävissä. Henkilöstön työurat ovat tavallisesti pitkiä, mikä kertoo siitä, että työssä viihdytään. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö onkin yksi menestystekijöistämme, joka takaa myös laadukkaan toiminnan.

Yksi taustalla vaikuttavista tahoista on henkilöstöhallinto. Henkilöstöhallinnolla eli HR:llä viitataan organisaation vastuualueeseen, jossa hoidetaan henkilöstöä koskevia asioita. HR:n tarkoituksena on palvella organisaation toimintaa ja pitää huolta sen tärkeimmästä voimavarasta – henkilökunnasta. Henkilöstöhallinnon toimintaa koordinoi toimitusjohtaja yhdessä henkilöstöasiantuntijan kanssa. Heidän lisäkseen myös esihenkilöillä on keskeinen rooli HR-työssä.

Työsuhteen elinkaari

HR on mukana työntekijän työsuhteessa alusta loppuun saakka. Kun tarve uuden henkilön rekrytoinnille havaitaan, henkilöstöasiantuntija tukee esihenkilöitä rekrytointiprosessissa esimerkiksi laatimalla rekrytointi-ilmoituksen ja osallistumalla haastattelu- ja valintaprosesseihin.

Tavoitteenamme on olla houkutteleva työnantaja eri alojen osaajille. Turun AKK:ssa panostetaan laadukkaaseen rekrytointiprosessiin, jonka tavoitteena on nostaa esiin käytössämme olevia hyviä toimintatapoja ja siten luoda positiivista työnantajamielikuvaa. Uudet työntekijät saavat tehtäviinsä aina kattavan perehdytyksen. Työsuhteen aikana henkilöstöhallinnon yksi keskeisimmistä tehtävistä on tukea ja ohjeistaa esihenkilöitä sekä henkilöstöä erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi työlainsäädännössä.

Osaamisen johtaminen ja henkilöstön kehittäminen

Turun AKK:ssa tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla. Tämä varmistetaan panostamalla osaamisen kehittämiseen ja kannustamalla henkilöstöä kouluttautumiseen. Henkilökunta osallistuu jatkuvasti sekä sisäisiin että ulkoisten tahojen tarjoamiin koulutuksiin. Lähtökohta on, että jokainen työntekijä vastaa omasta kehittymisestään, jota käsitellään myös vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa.

Henkilöstöhallinto seuraa ja raportoi henkilöstön kouluttautumista. Henkilöstön osaamista käsitellään myös vuosittain laadittavassa työyhteisön kehittämissuunnitelmassa, jonka tavoitteena on ennakoida esimerkiksi henkilöstön tulevia osaamistarpeita.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Henkilöstön hyvinvointi ja siitä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Turun AKK:ssa henkilöstön hyvinvointia seurataan esimerkiksi henkilöstötutkimusten avulla. Työhyvinvointia tukevat erilaiset henkilöstöedut, kuten kattava työterveyshuolto ja henkilöstövakuutukset sekä erilaiset hyvinvointiedut ja virkistystoiminta. Henkilöstöasiantuntija koordinoi henkilöstön hyvinvointiin liittyviä asioita, mutta niitä pohditaan myös esimerkiksi yhteistoimintaryhmässä sekä työsuojelutoimikunnassa.

Rebecca Lintunen

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

 • 7.2.2023 Ajankohtaista

  Ohjaajaksi eri ikäisille

  Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiden uudistuttua vuoden 2023 alusta on tutkinnossa enemmän valinnanvaraa ja mm. mahdollisuus suuntautua ohjaamaan vain yläkouluikäisiä tai aikuisia. Aiemmin tutkinnossa oli pakollisena osana aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, joka edellytti harjoittelua koululaisten iltapäivätoiminnassa. Uudistuksen jälkeen on mahdollista valita, tekeekö tutkinnon lasten ja nuorten vai aikuisten parissa. Nyt tutkinto vastaa paremmin työelämän vaatimuksia […]

 • 8.1.2021 Blogi

  Matkalla kohti huippulaatua

  Vuosi 2020 oli Turun AKK:n pitkän laatumatkan toimeliain vuosi. Laatumatka on maraton, jonka osallistujat eivät luultavasti pääse milloinkaan maaliin. Onneksi reitille osuu kuitenkin useita väliaika- ja huoltopisteitä. Matka on riittävän pitkä, jotta toimintamme saadaan niin laadukkaaksi, että loppusuoran lähestyessä voimme ylpeinä valita maaliviitoituksen, jonka päällä lukee: huippulaatu. Oikealla uralla Yhtenä maamme merkittävimpänä ammatillisen koulutuksen toimijana […]

 • 10.2.2020 Blogi

  Sinä olet osa laatua

  Aiemmin laatu oli tuotannon mittari – sillä mitattiin usein vain tuotteen virheettömyyttä. Nykyisin laadun lopullinen mittaaja on asiakas. Käytännössä asiakaskokemus määrittää yhä enemmän sen, miten laadukas organisaatio on. Jokainen meistä palvelee asiakasta omalla tavallaan, taustalla olevan määrittelyn (laatujärjestelmä, lait ja asetukset) tukemana. Käytännössä meidän kaikkien työpäivät ovat asiakkaan palvelemista. Asiakaskokemus Osa asiakkaista nähdään kasvotusten, osaa […]

 • 7.10.2021 Opiskelijatarinat

  Johtamisasema on myös itsetutkiskelun paikka

  Jessica Kähäri (artikkelikuvassa vas.) halusi kehittää omia esihenkilötaitojaan, sillä esihenkilöllä on merkittävä vaikutus siihen, kuinka työntekijä viihtyy ja jaksaa työssään. Lähiesimestyön ammattitutkintokoulutus tarjosi hyvän tavan yhdistää opinnot ja työ. Koulutuksesta hän kuuli omalta esihenkilöltään, sillä suuri osa Piilosetin (Finnsusp) henkilöstöstä on jo aiemmin suorittanut vastaavanlaisen koulutukseen. Tämän jälkeen Jessica tutki vaihtoehtoja, keskusteli jo kouluttautuneiden kanssa […]

 • Opiskelija, joka käyttää opinnoissaan vr-laseja.

  3.4.2024 Digitaalisuus

  Digipedagogiikka muokkaa työelämän vaatimuksia

  Digipedagoginen osaaminen on keskeinen tekijä ammatillisessa koulutuksessa, kun tavoitteena on valmistaa opiskelijoita työelämän vaatimuksiin. Organisaation on huomioitava eri sidosryhmien tarpeet ja kehitettävä digipedagogista osaamista monipuolisesti, jotta pysytään jatkuvasti kehittyvän digitalisaation matkassa mukana. On hyvä muistaa, että digipedagogiikka ei ole vain opiskelijoiden tai opettajien asia, vaan se vaikuttaa myös suoraan työelämään. Työntekijöiden digipedagoginen osaaminen parantaa organisaatioiden […]

 • Varastoalalta liiketoiminnan alalle.

  9.9.2022 Opiskelijatarinat

  Varastoalalta liiketoiminnan koulutukseen

  39-vuotias Janne Karvinen on alkuperäiseltä koulutukseltaan autoasentaja, mutta kesätyöt veivät aikanaan varastotöiden pariin, missä hän työskenteli viimeiset 12 vuotta esihenkilö- ja työnjohtotehtävissä. Työssään hän on hoitanut myös mm. henkilöstörekrytointia tilaamisesta perehdyttämiseen ja kokemusten pohjalta syntyi kiinnostus syventää liiketoiminnan osaamista ja saada työuralle uutta sisältöä. Toiveena oli ottaa myös teoriapuolta enemmän haltuun. Niinpä hän alkoi kartuttaa […]

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun