Turun AKK:ssa on nyt mahdollista opiskella sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto pääosin verkko-opintoina, jolloin opiskelijan kotipaikkakunnalla ei ole merkitystä. Tilaisuus on ainutlaatuinen ja koulutus on poikinut hakijoita Hangosta Sodankylään.

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla sähköalan vahva ammatillinen osaaminen sekä kokemusta esim. sähkö- ja automaatioalan projekteissa työnjohto- ja suunnittelutehtävissä, nokkamiehenä, työnjohtajana, työryhmän vetäjänä tai esimiehinä toimimisesta. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena, jonka edellytyksenä on alan työpaikka. Tämä siksi, että koulutukseen liittyviä suunnittelutöitä on haastavaa tehdä ilman alan työpaikkaa. Se ei kuitenkaan poissulje ketään hakemasta koulutukseen. Pilottiprojektiin otetaan 12 opiskelijaa. Jos kaikki menee hyvin, tavoitteena on tehdä tästä pysyvä koulutusvaihtoehto Turun AKK:hon.

Myös näytöt etänä

Opetus toteutetaan pääosin etäopetussovelluksilla kuten Google Meet, Classroom ja Zoom. Tavoitteena on suorittaa myös koulutuksen näyttötyöt etänä. Jokaisesta näytöstä tehdään näyttöraportti. Meet-yhteyden avulla työpaikkaohjaaja esittelee etänä asennustöitä, suunnittelutöitä tai muita johtamiseen liittyviä töitä, joita opiskelija on tehnyt. Näin ollen työpaikalla tapahtuva ohjaus voidaan hoitaa etänä ja paikallisen työpaikkaohjaajan kanssa.

Aiempi osaaminen vaikuttaa opintojen kestoon

Koulutuksen kesto määräytyy aiemman osaamisen mukaan ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Aiempi osaaminen todennetaan näytöillä, jotka nekin voidaan toteuttaa etäarvioinnilla työpaikalla. Mikäli työpaikalla saa oma-aloitteisesti suoritettua nopeammin asioita, se voi lyhentää opiskeluaikaa.

Miksi erikoisammattitutkinto kannattaa suorittaa?

”Koulutus lisää ammattitaitoa ja kun esimerkiksi AMK on lopettanut teknikkokoulutuksen, on tämä sähköasennusmestari tavallaan korvaava tutkinto siihen. Sähköasennusmestari on suunnittelun työnjohtohenkilö tai nokkamies työkohteessa eli tietyllä tavalla insinöörin ja asentajan välimalli”, kertoo kouluttaja Janne Pennanen.

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä!

Kouluttaja
Janne Pennanen
040 714 1895
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Sähköasennusmestari, sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto on nyt haussa! Lisätiedot ja haku koulutukseen: https://bit.ly/3dyanWG

Heidi Jaarinen

Kirjoittajasta Heidi Jaarinen

Olen Turun AKK:n markkinointikoordinaattori. Aiemmassa työssäni TE-toimiston asiantuntijana näin jatkuvasti onnistumisia kun työnhakijat työllistyivät työvoimakoulutusten kautta, nopeallakin aikataululla. Siksi minusta on tullut suuri työvoimakoulutusten puolestapuhuja. On ilo työskennellä ammatillisen koulutuksen parissa ja viestiä tätä ilosanomaa eteenpäin. Vapaa-ajalla intohimona on tanssiminen.