Ajankohtaista

Miten pysyä mukana kehittyvässä digitalisaatiossa?

Anniina Nieminen 15.3.2024

Digitalisaatio menee jatkuvasti eteenpäin ja organisaatiot hengästyvät yrittäessään pysyä mukana kehityksen tahdissa. Digitaalisen osaamisen vahvistaminen on välttämätöntä kaikilla koulutusasteilla yleissivistävästä, ammatilliseen ja korkea-asteelle koulutusalasta riippumatta.

Jokaisen koulutuksenjärjestäjän tulisi nyt tarkastella omia toimintojaan ja ottaa huomioon strategiassaan valtakunnallinen vuoteen 2030 tähtäävä visio digitaalisesti kilpailukykyisestä, kestävästä, hyvinvoivasta ja kyvykkäästä Suomesta.

Oph:n tulevaisuuteen suuntaavassa ”Laaja-alainen osaaminen 2030-luvulla”-artikkelissa on nostettu esiin, että organisaatioissa ei olla vielä edes hahmotettu, millaista osaamista digitalisaatio tulee vaatimaan ja se näkyy jo nyt akuuttina osaamisvajeena. Käytännössä tämä tarkoittaa digiosaamisen kehittämistä esimerkiksi lisenssien, tekijänoikeuksien, hallinnoinnin, tallentamisen, saavutettavuuden ja turvallisuuden parissa. Tietotekniikan käyttötaito korostuu ja yhä tärkeämmäksi nousee myös kyky omaksua uusia järjestelmiä ja ohjelmia sekä hallita tiedonhallintaohjelmistoja. Myös tiukentuneet tietosuojasäädökset ja lisääntyneet verkkohyökkäykset lisäävät tietoturvaosaamista kaikissa työtehtävissä. 

Teknologian rooli kasvaa opetustyössä ja haastaa opetushenkilöstöä valitsemaan oppimisen kannalta sitä parhaiten edistävät digityökalut. Muutoksella on myös positiivisia vaikutuksia, sillä digitalisaatio ja tekoäly mahdollistavat esimerkiksi entistä paremman oppimistulosten seuraamisen, oppimisvaikeuksien tarkemman ja nopeamman tunnistamisen, yhteisöllisten toimintatapojen muodostumisen sekä ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Jatkossa oppijat voivat osallistua koulutukseen helpommin ja saada oppimiseen entistä monipuolisempaa tukea ja ohjausta.

Digitalisaatio olisi hyvä nähdä yhtenä tasa-arvoisena vaihtoehtona tarjota opetusta. Opetushenkilöstön digitaitoja vahvistavan koulutuksen ja siihen tarjottavan tuen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Kehitys on jatkuvaa ja myös oppilaitosten on uudistuttava aktiivisesti sen myötä.

Turun AKK:ssa on tartuttu tähän haasteeseen myös hanketyössä. Kuluvana vuonna päättyvässä Digiosaava.fi – digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen -hankkeessa on luotu digitaalisen johtamisen ja osaamisen kokonaisuus, joka sisältää kehittämisen polun sekä koulutuskokonaisuudet johdolle, hallintohenkilöstölle ja opetus- ja tukihenkilöstölle. Hankkeen lopputulemana kehitettiin osaamiskampus, joka löytyy osoitteesta digiosaava.fi/osaamiskampus. Kehitystyö jatkuu edelleen tammikuussa 2024 alkaneessa Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden vahvistaminen -hankkeessa, jossa keskitytään digikyvykkyyden tuomiseen osaksi toimintaa ja digiosaamisen jalkauttamiseen opetushenkilöstölle.


Kirjoittaja on Turun AKK:n puhtausalan opettaja Anniina Nieminen, joka opiskelee parhaillaan Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa digiopen erikoistumiskoulutuksessa, jossa syvennytään rakentamaan pedagogisesti mielekkäitä, digitalisaatiota hyödyntäviä oppimisympäristöjä ja opintokokonaisuuksia. Opintojen puitteissa Nieminen kehittää Turun AKK:n toimintaa vastaamaan digitalisaation asettamiin vaatimuksiin oppilaitosympäristössä.

Puhtausalan opettaja Anniina Nieminen kädessään VR-lasit

Anniina Nieminen

Olen yksi Turun AKK:n puhtauspalvelualan opettajista. Toimin vastuuopettajana Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa, jonka toteutus on englanniksi ja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnossa. Olen erittäin kehitysmyönteinen ja halukas kehittämään omaa ammattitaitoani sekä työtäni jatkuvasti. Kiinnostuksen kohteitani ovat mm. digipedagogiikka, digikyvykkyyden vahvistaminen, tekoäly, verkko-opetus, verkko-oppimisympäristöt, datalla johtaminen, robotiikka, digisiivous ja -siivoojat. Olen työskennellyt puhtauspalvelualalla vuodesta 2009 lähtien. Alalla olen aloittanut ruohonjuuritasolta ja työskennellyt mm. laitosapulaisena, laitoshuoltajana, tiiminvetäjänä, työnjohtajana, palveluesimiehenä, tuoteryhmäpäällikkönä, kouluttajana ja nyt täällä Turun AKK:lla opettajana.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

 • 8.1.2021 Blogi

  Matkalla kohti huippulaatua

  Vuosi 2020 oli Turun AKK:n pitkän laatumatkan toimeliain vuosi. Laatumatka on maraton, jonka osallistujat eivät luultavasti pääse milloinkaan maaliin. Onneksi reitille osuu kuitenkin useita väliaika- ja huoltopisteitä. Matka on riittävän pitkä, jotta toimintamme saadaan niin laadukkaaksi, että loppusuoran lähestyessä voimme ylpeinä valita maaliviitoituksen, jonka päällä lukee: huippulaatu. Oikealla uralla Yhtenä maamme merkittävimpänä ammatillisen koulutuksen toimijana […]

 • 30.6.2020 Blogi

  Opiskele verkossa sähköasennusmestariksi

  Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun mistä tahansa, oman aikataulun mukaan Turun AKK:n sähköalalla aloitettiin keväällä 2020 pilottiprojekti, joka tarjosi mahdollisuuden opiskella verkko-opintoina sähköasennusmestariksi, eli sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon. Vastaavaa toteutusta ei ole ollut Suomessa tarjolla, joten projekti oli ainutlaatuinen. Verkko-opinnot mahdollistavat osallistumisen mistä päin Suomea tahansa ja koulutuksessa onkin nyt opiskelijoita Hangosta Inariin. Opetus, ohjaus ja arviointi […]

 • 22.9.2022 Opiskelijatarinat

  Sähköasennusmestariksi oman työn ohella

  Olemme kouluttaneet sähköasennusmestareita verkossa ympäri Suomea jo parin vuoden ajan. Alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävien osaamista syventävä erikoisammattitutkinto on suunnattu alalla työskenteleville sekä alan yrittäjille. Verkko-opiskelu ei kysy aikaa eikä paikkaa, opintoja voi suorittaa mistä tahansa ja tallenteisiin voi palata aina uudelleen. Riihimäkeläinen Launossähkö Oy:n yrittäjä Joni Ventola aloitti koulutuksen keväällä 2022. Sähkösuunnittelua ja siihen liittyvää […]

 • Koulunkäynninohjaaja Priya

  13.3.2024 Ajankohtaista

  Koulunkäynninohjaajaksi oppisopimuksella

  Intiasta Suomeen muuttanut Priya työskenteli kotimaassaan esikouluopettajana. Moni Priyan tuttu vaihtoi alaa tullessaan Suomeen, mutta Priya halusi pysyä omalla alallaan. Työkokemuksen kautta Priya päätyi opiskelemaan koulunkäynninohjaajaksi Turun AKK:hon, jota hän suorittaa nyt oppisopimuksella työn ohessa. ”Voit valita menetkö töihin iltapäiväkerhoon, päiväkotiin tai kouluun”. Alunperin Priya hakeutui työkokeiluun päiväkotiin, jonne hänet myöhemmin työllistettiin avustajaksi. ”Olin siellä […]

 • 2.7.2021 Blogi

  Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta

  Turun AKK:n toiminnan johtoajatuksena on tuottaa sellaista koulutusta, jonka avulla hankittu osaaminen työllistää ja auttaa talousalueen elinkeinoelämää pysymään kehityksessä ja kilpailussa mukana. Opiskelija- ja työelämäasiakkaat ovat meillä keskiössä. Ammatillinen koulutus on aina ollut työelämäläheistä, mutta uudet toimintamallit korostavat yhä enemmän tiivistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Opiskelijan, oppilaitoksen, sidosryhmän (mm. TE-Palvelut ja yrittäjäjärjestöt) ja työelämän saumaton […]

 • 22.9.2022 Uutiset

  SOTE-opiskelijat työllistyvät nopeasti

  Artukaisissa järjestettiin SOTE-alan työelämämessut 15.9.2022. Messuilla opiskelijat saivat kuulla monipuolisesti alan eri vaihtoehdoista ja heillä oli myös mahdollisuus löytää itselleen sopiva työharjoittelupaikka. Monella on haave suorittaa opintoja oppisopimuksella ja messut tarjoavatkin hyvän mahdollisuuden myös oppisopimuspaikan kartoittamiseen. Opettaja Elina Mäenpää kertoo, että alan yritykset ovat olleet aktiivisesti yhteydessä, koska työvoima tarve on niin kova. ”Halusimme olla tasapuolisesti tukemassa työnantajien […]

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun