Ajankohtaista

Robotiikan hyödyntäminen puhtauspalvelualalla

Anniina Nieminen 2.5.2024

Tekoälyä voidaan hyödyntää myös puhtauspalvelualalla tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kuitenkin puhutaan enemmän teknologian ja robotiikan vaikutuksista puhtauspalvelualaan. Teknologian ja robotiikan kehittyminen tulevat vaikuttamaan vahvasti myös puhtauspalvelualaan.

Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten teknologia ja robotiikka ovat jo muuttaneet, ja tulevat muuttamaan alaa edelleen:

 1. Digisiivous: Siivousrobotit voivat itsenäisesti puhdistaa tiloja ilman jatkuvaa ihmisen valvontaa. Tämä säästää aikaa ja resursseja.
 2. Robotiikka: Robotiikan tarkoitus ei ole korvata ihmistä, vaan toimia yhteistyössä puhtauspalvelualan ammattilaisen kanssa. Robotiikkaa voi hyödyntää esimerkiksi lattioiden puhtaanapidossa tai ikkunoiden puhdistuksessa, jolloin työntekijä voidaan vapauttaa vaativampiin tehtäviin.
 3. Järjestelmien optimointi: Teknologia voi analysoida tilojen käyttöä ja suunnitella optimaaliset siivousaikataulut. Näin varmistetaan, että tilat ovat aina puhtaita ja hygieenisiä.
 4. Laadunvalvonta: Teknologia (sensoriteknologia) voi tarkkailla siivousprosesseja ja havaita poikkeamia. Esimerkiksi se voi tunnistaa, jos jokin alue on jäänyt puhdistamatta tai jos siivousaineiden annostelu ei ole oikea.
 5. Chatbotit ja virtuaaliavustajat: Tekoäly voi toimia virtuaaliavustajana vastaamalla kysymyksiin ja tarjoamalla tukea.

Vaikka robotit eivät korvaa siivoojia kokonaan, ne voivat tehdä raskasta ja monotonista työtä. Mielletään, että robotit soveltuvat parhaiten suuriin ja yhtenäisiin tiloihin, mutta niitä alkaa näkymään pienemmissäkin kohteissa. Avarat ja vähän kalustetut tilat ovat robotille oivalliset, esimerkiksi erilaisten kohteiden aula- ja käytävätilat tai kirjastot. Meidän ei kuitenkaan tarvitse odottaa, että kiinteistöt ovat valmiita robotiikalle. Tätä varten on digisiivooja, joka muun muassa valvoo ja liikuttelee tarvittaessa robottia.

Hinta on yksi haaste Suomen mittakaavassa, sillä isompien robottien hinnat ovat kovat. Jatkuvan kehityksen myötä myös hankintahinnat tulevat elämään ja laskemaan robotteja koskien. Meidän tulisi myös miettiä, onko robotti todella kilpailutettava kohde vai tulisiko kilpailutuksessa tarkastella muuta? Robotin hankinnassa kuitenkin tulee huomioida millaisiin tiloihin ja toimintoihin ollaan robottia hankkimassa ja millainen robotti näihin soveltuu. Moni tarjoaa myös mahdollisuutta hankkia robotiikkaa leasing-sopimuksella, joten tätä vaihtoehtoa kannattaa miettiä.

Osataanko Suomessa huomioida ja laskea työn tuottavuutta vai kilpailutammeko vain hintaa? Tulisi huomioida ja laskea montako tuntia esimerkiksi siivousrobotti tai -kone on käytössä. Tulisi siis tarkastella ja kilpailuttaa esimerkiksi sitä, montako neliömetriä siivousrobotti pystyy puhdistamaan vuorokauden aikana ja mitkä ovat säästöt. Jos vertaamme kilpailutuksia ja hankintoja esimerkiksi ammattikeittiöihin, siellä tarkastellaan laitteiden tehokkuutta ja tuottavuutta. Hyvänä esimerkkinä astianpesukoneen hankinta.

Menetelmiä pitää muuttaa, että resurssit riittävät myös tulevaisuudessa. Huoltosuhde on haasteellinen koko Suomessa. Työikäisiä tulee olemaan vuonna 2030 arviolta noin 32% ja eläkeiässä olevia noin 40%. Puhtauspalvelualalla tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee ryhtyä toimeen ja taata, että selviämme työstä tulevaisuudessakin. Vuonna 2030 tulee eläköitymään julkiselta sektorilta arviolta noin 40–45% – heistä 25-30% on puhtauspalveluiden parissa työskenteleviä.

Puhtauspalveluala on murroksessa ja teknologian kehitys tarjoaa uusia, erilaisia mahdollisuuksia puhtaanapidon tehostamiseen, resurssien hyödyntämisen muihin työtehtäviin ja parantaa puhtauspalvelualan työntekijöiden työhyvinvointia. Robotiikka ja erilaiset digitaaliset ratkaisut ovat nousseet alallemme keskiöön ja ne niiden käyttöönotto sekä hyödyntäminen tulee mullistamaan perinteiset siivouskäytännöt. On tärkeää, että oppilaitokset ja palveluntuottajat pysyvät ajan tasalla uusista ratkaisuista ja hyödyntävät niitä oman organisaationsa eduksi.

Miten robotiikka näkyy Turun AKK:ssa?

Olen suunnitellut 15 osaamispisteen paikallisen tutkinnon osan ’’Robotiikan hyödyntäminen puhtauspalvelualalla’’ puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoa suorittaville.

Tutkinnon osa on paikallisesti tarjottava valinnainen tutkinnon osa, joka sisältää seuraavat osaamiskokonaisuudet:

 • Digisiivoojan työtehtäviin valmistautuminen
 • Digisiivojana toimiminen
 • Työturvallisuuden varmentaminen robotiikkaa hyödyntäessä

Tutkinnon osan arviointiasteikko on 1–5.

Paikallisesti tarjottava valinnainen tutkinnon osa ei ole suoraan hyödynnettävissä ja valittavissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, mutta huomioimme tämän tärkeän aiheen myös kyseisten tutkintojen sisällössä ja opetuksessa.

Kyseisen tutkinnon osan kanssa teemme yhteistyötä Kristall Pro Clean Oy:n kanssa: hyödynnämme heidän konseptiaan digisiivouksesta ja yhdistelmäkonerobottia, Co-botic™ 45. Digisiivouksen konseptoinnin he ovat tehneet yhteistyössä Päijät-Hämeen keskussairaalan laitoshuoltopalveluiden kanssa. Konseptointia ja kehitystyötä he ovat tehneet yhteistyössä Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluiden Tarja Jantusen ja palveluesimies Iris Huurne-Leppäsen kanssa.

Digisiivouksen tarkoituksena on hyödyntää mahdollisimman paljon robotiikkaa ja siivouskoneita, jotta tästä jäävä aika voidaan hyödyntää muuhun käyttöön.

Suomen ensimmäisenä digisiivoojana on palkittu Dual Khan Dal, joka työskentelee Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluissa. Digisiivouksesta ja -siivoojasta voit lukea lisää Puhtausala ry:n julkaisusta ’’Robotti tarvitsee digisiivoojan esihenkilöksi’’.

Kannattaa pysyä kuulolla, sillä lisää on luvassa, kun Co-botic™ 45 rantautuu meille Turun Artukaisiin!

Anniina Nieminen

Olen yksi Turun AKK:n puhtauspalvelualan opettajista. Toimin vastuuopettajana Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa, jonka toteutus on englanniksi ja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnossa. Olen erittäin kehitysmyönteinen ja halukas kehittämään omaa ammattitaitoani sekä työtäni jatkuvasti. Kiinnostuksen kohteitani ovat mm. digipedagogiikka, digikyvykkyyden vahvistaminen, tekoäly, verkko-opetus, verkko-oppimisympäristöt, datalla johtaminen, robotiikka, digisiivous ja -siivoojat. Olen työskennellyt puhtauspalvelualalla vuodesta 2009 lähtien. Alalla olen aloittanut ruohonjuuritasolta ja työskennellyt mm. laitosapulaisena, laitoshuoltajana, tiiminvetäjänä, työnjohtajana, palveluesimiehenä, tuoteryhmäpäällikkönä, kouluttajana ja nyt täällä Turun AKK:lla opettajana.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

 • 5.1.2024 Blogi

  Puhtauspalveluala tarjoaa myös asiantuntijatehtäviä

  Branimir Petkov on entinen opiskelijamme, joka puhtauspalvelualan löydettyään opiskeli ensin laitoshuoltajan ammattitutkinnon ja sen päälle siivoustyönohjaajan ja siivousteknikon erikoisammattitutkinnot. Siirryttyään Turusta työn perässä pääkaupunkiseudulle on halu kehittää omaa osaamista entisestään kasvanut. Niinpä päätimme päivittää Branimirin kuulumiset aiemman blogin jatkeeksi. On kulunut yli kuusi vuotta siitä, kun haastattelin Branimiria (Petkov) edellisen kerran. Vaikka haastattelu nyt hoidetaankin […]

 • 16.4.2020 Blogi

  Poikkeustilasta huolimatta opiskelijoita valmistuu

  Turun AKK:n koulunkäynninohjaajaopiskelijoiden tilanne on ollut haastava, koska osa työssäoppimispaikoista, kuten koulut ja iltapäivätoiminnan toimipisteet ovat suljettuina. Toisaalta osa kouluista on lähtenyt innovatiivisiin ratkaisuihin ja antanut koulunkäynninohjaajaopiskelijoiden tehdä ohjauksia etänä videopuheluiden ja WhatsAppin kautta. ”Näin on saatu esimerkiksi opintojen viimeisiä näyttöjä suoritettua ja näin ollen opiskelija voi valmistua aikataulussa. Tämä on ollut upea juttu ja […]

 • 31.8.2021 Uutiset

  Turun AKK panostaa aurinkovoimaan

  Kesän aikana Turun AKK:n A-talon katolle Artukaisissa on noussut aurinkopaneelien rivi. ”Turun AKK kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutostalkoissa ja tuottaa jatkossa osan sähköstä uusiutuvilla luonnonvaroilla. Järjestelmällä saavutettiin kesän aikana hetkellisesti lähes maksimituotto, joten paneelien suuntauksetkin onnistuivat loistavasti”, kertoo sähkö- ja automaatiotekniikka-alojen koulutuspäällikkö Marko Salokannel. Järjestelmän tavoitteena on paitsi kulujen säästäminen, myös hiilijalanjäljen pienentäminen. Vuositasolla se on […]

 • Opiskelija, joka käyttää opinnoissaan vr-laseja.

  3.4.2024 Digitaalisuus

  Digipedagogiikka muokkaa työelämän vaatimuksia

  Digipedagoginen osaaminen on keskeinen tekijä ammatillisessa koulutuksessa, kun tavoitteena on valmistaa opiskelijoita työelämän vaatimuksiin. Organisaation on huomioitava eri sidosryhmien tarpeet ja kehitettävä digipedagogista osaamista monipuolisesti, jotta pysytään jatkuvasti kehittyvän digitalisaation matkassa mukana. On hyvä muistaa, että digipedagogiikka ei ole vain opiskelijoiden tai opettajien asia, vaan se vaikuttaa myös suoraan työelämään. Työntekijöiden digipedagoginen osaaminen parantaa organisaatioiden […]

 • 2.9.2020 Uutiset

  Nyt meillä myös lähihoitajaksi

  Turun AKK aloittaa lähihoitajakoulutuksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1.9.2020 alkaen Turun Aikuiskoulutussäätiölle / Turun AKK:lle luvan järjestää sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Opetusministeri Li Andersonin allekirjoittamassa päätöksessä todetaan, että luvan myöntäminen Turun AKK:lle on tarpeellista ottaen huomioon alueellisen koulutustarpeen. Edellytysten arvioinnissa otettiin huomioon myös toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Ministeriön mukaan järjestämislupa voidaan myöntää hakijalle, […]

 • 4.10.2021 Opiskelijatarinat

  Heidi työllistyi oppisopimukseen kolmessa päivässä

  Kun yläaste läheni loppuaan, oli minulle hyvin selvää, että haen lähihoitajaksi. Olin saanut kimmokkeen alalle, sillä muutaman vuoden minua vanhempi siskoni oli alalla ja näin innostuin alasta.  Valmistumisen jälkeen työllistyin heti kehitysvammaisten asumisyksikköön. Työ kehitysvammaisten kanssa tuntui heti omalta jutulta. Työkaverit ja asiakkaat olivat mahtavia ja töihin oli aina mukava mennä. Työ oli kolmivuorotyötä, joka sopi […]

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun