Blogi

Työelämän tyytyväisyys on ratkaisevan tärkeää ammatillisille oppilaitoksille

Osku Laukkanen 10.2.2022

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Turun Sanomissa 10.2.2022

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu jo lähes kolmannekseltaan oppilaitoksen suorituksiin ja onnistumisiin. Perusrahoituksen lisäksi vuosittain jaettavaan rahoitukseen vaikuttavat oppilaitoksessa suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat sekä opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opinnot ja opiskelija- ja työelämäpalaute.

Nyt helmikuussa ammatillisten oppilaitosten työelämän sopimuskumppanit koulutus- ja oppisopimuksissa saavat ensimmäistä kertaa vastattavakseen valtakunnallisen työpaikkakyselyn. Kyselyllä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa. Palaute menee suoraan vastauslinkistä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) käyttöön. Palautteet raportoidaan anonyymisti.

Työpaikkakysely täydentää jo nyt käytössä olevia työpaikkaohjaaja- ja opiskelijapalautteita. Rahoituskriteereissä onnistuneet koulutuksen järjestäjät näkevät tulokset vuosittaisessa rahoituspäätöksessään, joten voidaankin sanoa, että työelämän tyytyväisyys ratkaisee.

Helmikuussa koulutus- ja oppisopimuksiin nimetty työelämän yhteyshenkilö saa sähköpostiin vastattavakseen tämän uuden työelämäkyselyn. Kysely tulee oppilaitoksen lähettämänä ja siinä on mukana Opetushallituksen antama linkki, josta kysely avautuu.

Kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen oppilaitoksen kanssa, kuten esimerkiksi asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin sekä työelämäjakson ohjaukseen ja tukeen. Työpaikkakyselyn vastauksia käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen.

Kyseessä on siis merkittävä kysely, jolla on vaikutusta myös ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kyseessä olevan koulutuksen järjestäjän kohdalla. Siksi työelämäkumppaneiden vastauksilla on väliä.

Yhteistyö työelämän kanssa syntyy ja toimii, kun koulutuksen järjestäjällä on käytössään laadukkaita prosesseja ja toimintamalleja koulutusten, opettajien ja työelämän yhteentoimivuuden kehittämiseksi ja jatkuvaksi parantamiseksi.

Työelämäpalautteen kokonaisuus rakentuu tästä uudesta työpaikkakyselystä ja jo tämän vuoden alussa käyttöön otetusta työpaikkaohjaajakyselystä. Meillä Turun AKK:ssa on panostettu työelämäkumppanuuksien ylläpitämiseen osana ISO9001-laatujärjestelmää. Käytännön tasolla se näkyy esimerkiksi siten, että tarjoamme ohjausta ja tukea työelämälle koulutus- ja oppisopimusten aikana – ja jo sitä ennen.

Työpaikkaohjaajien ja työpaikan koulutusta järjestämme joustavasti verkkokoulutuksina. Nyt aloitamme uutena työpaikkaohjaajan verkkokoulutuksen, jonka suorittamalla voi hakea itselleen Suomen ensimmäisen sertifioidun työpaikkaohjaajan kortin.

Työelämä- ja opiskelijapalautteiden valtakunnallisia tuloksia on nähtävillä Opetushallituksen tilastopalvelussa vipunen.fi. Uusimman, eli työpaikkakyselyn, tuloksia on luvattu julkaistavaksi tämän vuoden alkupuolella.

Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa oppisopimus- ja koulutussopimusten työpaikoille, ensimmäisen kerran nyt helmikuussa ja toisen kerran kesän jälkeen heinä-elokuussa.

Työpaikkakyselyyn vastaavan työpaikan edustajan on hyvä olla vastuullisessa asemassa oleva henkilö siinä toimintayksikössä, jossa opiskelija on suorittanut työelämäjaksonsa. Ajatus on, että nämä henkilöt vastaavat oppi- ja koulutussopimuksiin liittyvästä yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa.

Työpaikan edustaja voi tarvittaessa siirtää kyselyn vastattavaksi toiselle henkilölle, jos hän ei ole oikea henkilö vastaamaan kyselyyn.

Valtakunnalliset palautteet ohjaavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittämään ja parantamaan omaa toimintaansa, se on kaikkien etu. Ja mikä parasta, onnistumista palkitaan.

Osku Laukkanen

Minulla on kohta kolmenkymmenen vuoden kokemus Turun AKK:ssa. Vastaan pedagogisena rehtorina oppimisen ja opettamisen kokonaisuuden johtamisesta. Saan tehdä töitä innostaen, tukien ja innovoiden aktiivisen henkilöstömme kanssa. Onnistumiset rakentuvat ihmisten väliseen luottamukseen, tehokkuuteen, osaamiseen ja strategiseen laatutyöhön. Toinen ammatillinen osaamiseni liittyy journalismiin, olen tehnyt toimittajan töitä vuodesta 1985 lähtien, pääosin Ylen urheilutoimituksessa.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

 • 7.2.2023 Ajankohtaista

  Ohjaajaksi eri ikäisille

  Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiden uudistuttua vuoden 2023 alusta on tutkinnossa enemmän valinnanvaraa ja mm. mahdollisuus suuntautua ohjaamaan vain yläkouluikäisiä tai aikuisia. Aiemmin tutkinnossa oli pakollisena osana aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, joka edellytti harjoittelua koululaisten iltapäivätoiminnassa. Uudistuksen jälkeen on mahdollista valita, tekeekö tutkinnon lasten ja nuorten vai aikuisten parissa. Nyt tutkinto vastaa paremmin työelämän vaatimuksia […]

 • 4.1.2024 Blogi

  Ammatillisen koulutuksen kehityssuunnat

  Juttu on julkaistu Turun Sanomien Mielipiteet-sivulla 27.12.2023. Ammatillinen koulutus ja ammatilliset tutkinnot palvelevat alueen työ- ja elinkeinoelämää. Tätä palvelutehtävää kehitetään ammatillisissa oppilaitoksissa – myös meillä Turun AKK:ssa – jatkuvasti. Viimeisin valtakunnallinen ”tiekartta” piirrettiin ammatillisten tutkintojen kehittämiseen asetetun TUTKE4-työryhmän loppuraporttiin, joka valmistui 16.11.2023. Kehittämisehdotukset osuvat hyvin uuden hallitusohjelman kylkeen. Yhtenä suurena tavoitteena on joustavoittaa ammatillisten tutkintojen […]

 • 19.2.2018 Blogi

  Uudet konstit kukkimaan

  Uutta ammatillista koulutusta on kohta toteutettu suomen niemellä jo kaksi kuukautta. Rivakasti läpi vedetty lakiuudistus on herättänyt resonointia monelta laidalta. Kaikessa yksinkertaisuudessaan suurin haaste on vanhasta poisoppiminen. Vanhat toimintamallit ovat juurtuneet syvälle. Vanhaan on turvallista ja helppo nojata, ja juuripa siksi uuden vertailu vanhaan ei ole millään muotoa järkevää. Se ei vie eteenpäin. Ammatillisten tutkintojen […]

 • 19.3.2024 Ajankohtaista

  Turun AKK:lle erinomaiset arvosanat työelämäyhteistyöstä

  Työelämäkumppanimme arvioivat Turun AKK:n onnistumista työelämäyhteistyössä OKM:n ja OPH:n toteuttamissa työpaikkaohjaaja- ja työpaikkakyselyssä. Jokaisessa kyselyyn vastanneessa yrityksessä on ollut Turun AKK:n oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelija.  Kyselyissä arvioinnin kohteena on koulutuksen järjestäjän toiminta. Työelämän mielipiteitä on tärkeää kuulla ja palautteen tarkoituksena on seurata ammatillisen koulutuksen laatua sekä kehittää toimintaa ammatillisissa oppilaitoksissa. Työpaikkaohjaajat antoivat Turun AKK:lle arvosanaksi 4,6/5 Vastuulliset […]

 • 22.6.2020 Blogi

  Uudet ja vanhat konstit

  Kesän helteetkään eivät lamaannuta Turun AKK:n toimintaa. Tutkintoja, tutkinnon osia ja työelämän sertifikaatteja suoritetaan työelämän tarpeeseen läpi kesän. Osaamisen kehittämistä tarvitaan myös kesän helteillä, ja sitä löytyy meiltä! Koronakevään aikana oppiminen on Turun AKK:ssa jatkunut pääosin etä- ja verkko-oppimisena. Esimerkiksi teoriatunnit, oppimistehtävät ja arviointikokoukset allekirjoituksineen ovat toteutuneet digitaalisesti. Opiskelijamme, työelämän kumppanimme ja myös opettajamme ovat […]

 • 2.7.2021 Blogi

  Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta

  Turun AKK:n toiminnan johtoajatuksena on tuottaa sellaista koulutusta, jonka avulla hankittu osaaminen työllistää ja auttaa talousalueen elinkeinoelämää pysymään kehityksessä ja kilpailussa mukana. Opiskelija- ja työelämäasiakkaat ovat meillä keskiössä. Ammatillinen koulutus on aina ollut työelämäläheistä, mutta uudet toimintamallit korostavat yhä enemmän tiivistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Opiskelijan, oppilaitoksen, sidosryhmän (mm. TE-Palvelut ja yrittäjäjärjestöt) ja työelämän saumaton […]

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun