Skip to main content

Eija Raikko suoritti markkinointiviestinnän ammattitutkinnon oppisopimuksella Hydoring Oy:ssä. Aiempaa työkokemusta hänellä oli matkailualalta.

Kesäkuussa 2017 Eija mietti mitä haluaisi seuraavaksi tehdä.
”Ajattelin, että nyt olisi hyvä miettiä tulevaisuutta eri alalta ja samalla myös kouluttautua sekä kehittää osaamistani. Markkinointi oli myös hyvä ja luonteva jatkumo myynnin osaamiselleni”, Eija kertoo. Markkinointi ei ollut Eijalle täysin tuntematon asia vaan hän oli tehnyt sitä aiemmin myyntityön ohella. Hän oli myös painottanut hallitustyöskentelyssä markkinoinnin tärkeyttä ja siihen tarvittavaa panostusta Hydoring Oy:ssä.

Koulutus toi vaihtelua ja antoi uusia ideoita Eijan työhön.
”Oppisopimus oli hyvä tapa kouluttautua töitä tehden.” Eijan mielestä niin yritysten kuin työntekijöiden kannattaisi hyödyntää enemmän oppisopimuksen mahdollisuuksia. Koulusta hän kokee saaneensa hyvän tukiverkoston ja koulutuksen olleen joustavaa. ”Uskon, että olen tuonut Hydoringillekin uutta koulutuksen myötä ja vahvistanut markkinointia.”

Eija valitsi oppisopimuskoulutuksessa enemmän koulupäiviä, kun oli alkusuunnitelmassa, koska halusi oppia enemmän markkinoinnista nykypäivänä.
”Koulu antoi hyvät resurssit oppia sellaisia markkinointikeinoja, joita ei ole Hydoringilla käytetty. Koulupäivät olivat enemmän tekemistä kuin teoriaa, joka sopii minulle todella hyvin. Koulusta saamillani opeilla pääsen tekemään asioita konkreettisesti ja monesti koin silkkaa iloa onnistumisista ja uuden oppimisesta.”

Työt jatkuvat Hydoringilla edelleen.
”Markkinointi menee vauhdilla eteenpäin ja on pysyttävä mukana kelkassa, joten varmasti lisäkouluttautumista tulee tulevaisuudessakin. Halu kehittyä ja oppia uutta vie varmasti eteenpäin”.

Turun AKK

Turun AKK on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta sekä yritysten henkilöstökoulutusta.