Skip to main content

Aiemmin laatu oli tuotannon mittari – sillä mitattiin usein vain tuotteen virheettömyyttä. Nykyisin laadun lopullinen mittaaja on asiakas. Käytännössä asiakaskokemus määrittää yhä enemmän sen, miten laadukas organisaatio on. Jokainen meistä palvelee asiakasta omalla tavallaan, taustalla olevan määrittelyn (laatujärjestelmä, lait ja asetukset) tukemana. Käytännössä meidän kaikkien työpäivät ovat asiakkaan palvelemista.

Asiakaskokemus

Osa asiakkaista nähdään kasvotusten, osaa palvellaan muulla tavoin. Tärkeää on tietää, miten työelämä, opiskelijat ja erilaiset sidosryhmät kokevat tuottamamme asiakaskokemuksen. Kaikki kokemukset ovat meille jatkossa entistä tärkeämpiä. Erinomainen asiakaskokemus tuottaa meille hyvän maineen ja tämä näkyy suoraan esim. taloudellisessa tuloksessa. Hyvä maine on aina merkki hyvästä laadusta.

Turun AKK on antanut laatulupauksen asiakkaille ISO 9001:2015 sertifikaatissa. Lupauksen onnistumista havainnoidaan erilaisilla tavoilla. Me mm. keräämme palautteita ja suoritamme sekä sisäisiä että ulkoisia auditointeja. Näiden avulla pyrimme löytämään kehittämiskohteita ja olemaan entistä parempia. Laadukkaasti toimivan organisaation ei pidä silti tuudittautua sertifikaattiin seinällä: on ymmärrettävä, että laatutyössä on oltava proaktiivisia. Kun saamme palautetta ongelmasta, olemme jo myöhässä. Pientä, mutta jatkuvaa kehittämistä tulisi tehdä jatkuvasti, jotta ongelmia voitaisiin ehkäistä.

Kohti huippulaatua

Me olemme hyvällä matkalla kohti erinomaisuutta. Opiskelijat ovat arvioineet meidät valtakunnallisen keskitason yläpuolelle. Marraskuussa 2019 suoritetussa laajassa sertifiointiauditoinnissa emme taaskaan saaneet ainuttakaan poikkeamaa.

Se, miten onnistumme asiakaskokemuksen tuottamisessa työelämän ja sidosryhmien suuntaan, on kaikkien ammatillisen koulutuksen toimijoiden seuraava iso kehittämisen kohde. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut koulutuksen laatustrategian vuoteen 2030. Tavoitteena on edetä kohti ammatillisen koulutuksen huippulaatua. Laatua, jossa laadunhallinnan menettelytavat varmistavat opiskelijoiden, henkilöstön, sidosryhmien ja työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden toimintaan ja sen kehittämiseen. Me saamme tehtäväksemme tuottaa tarpeita vastaavat korkealaatuiset ja vaikuttavat palvelut. Ylpeinä voimme todeta, että Turun AKK:n matka kohti huippulaatua on alkanut jo 16 vuotta sitten, jolloin meistä tuli ISO 9001 sertifioitu organisaatio. Ja matka jatkuu edelleen.

Tapahtuu lähiaikoina

Keväällä 2020 sisäisiä auditointeja tapahtuu koulutuksen johtamisen ja koulutuksen toteuttamisen toiminnoissa. Syksyllä 2020 vuorossa ovat Turun Aikuiskoulutussäätiön johtaminen, kiinteistöjen hallinta sekä riskienhallinta ja työsuojelu. Syksyllä suoritetaan myös vuosittainen ulkoinen auditointi. Keväällä toteutamme myös viime syksyn tapaan koko päivän mittaiset laatukoulutukset henkilöstölle Villa Marjaniemessä.

Sinä olet osa laatua. Sinun työsi on keskiössä erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa ja laadukkaiden palvelujen ja tuotteiden aikaan saamisessa.

Risto Ruohola

Olen Turun AKK:n laatu- ja asiakkuuspäällikkö. On ilo tehdä työtä niiden asioiden parissa, joita pitää tärkeinä. Laatu ja asiakas - eikö siinä ole työelämän peruspilarit? Ammatillisen koulutuksen pariin siirryin aikanaan rakennusalalta saatuani tutustua lähes kaikkiin alan tarjoamiin työtehtäviin. Ammattikoulu antoi hyvät eväät rakennustyöhön ja insinööriopinnot työnjohtajan ja yrittäjän toimiin. Perhe ja metsä ovat minulle tärkeitä. Vapaa-aika kuluu pääasiallisesti liikunnan ja urheilun merkeissä. Toimin suunnistusseurani MS Parman johtoryhmässä. On myös hienoa olla mukana kolmen lapseni kilpaurheilutoiminnassa. Suomi ja sen metsät sekä urheilukentät ovat tulleet sen myötä hyvin tutuiksi.