Skip to main content

Turun AKK:ssa on kokeiltu 2017 joulukuusta lähtien digitaalista oppimisanalytiikkaa hyödyntävää kielenopetusohjelmistoa sekä vertaismentorointia suomen kielen opiskelun tukena. Kokeiluun valittiin aloittavista kotoryhmistä 10 opiskelijaa sekä rekrytoitiin 3 maahanmuuttajataustaista, akateemisesti koulutettua vertaismentoria. Mentoroinnin ja digitaalisen opiskelun lisäksi testiryhmä on kokoontunut opiskelemaan suomen kieltä perjantaisin lähiopetusryhmässä, jossa opettajana on toiminut kantasuomalainen suomen kielen opettajan lisäksi maahanmuuttajataustainen, kotimaassaan englannin ja ranskan kielen sekä Suomessa arabian kielen opettajaksi valmistunut sujuvasti suomea taitava opettaja.

Mentorit ovat järjestäneet kokoontumisia opiskelijoille keskimäärin kolmesti kuukaudessa. Mentorit ovat ensisijaisesti pyrkineet tukemaan opiskelijoiden kotoutumisprosessia keskusteluin, joissa on puhuttu syvällisesti ja laajasti kotoutumisen haasteista, iloista ja kipupisteistä. Lisäksi mentorit ovat motivoineet opiskelijoita suomen kielen opiskeluun.

Testiryhmän toiminta loppuu toukokuun alussa opiskelijoiden siirtyessä työharjoittelujaksolle. Mentorit jatkavat tämän jälkeen työskentelyä AboaNova-hankkeessa ns. pr-tehtävissä. Peeärrää AboaNova-hankkeelle on jo ehtinyt tekemään yksi testiryhmän opiskelijoista. Nuori irakilainen lakimies Saif Al-Zabeen edusti AboaNova-hanketta Itämeren kaupunkien liiton UBC (Union of Baltic Cities) konferenssissa Rostockissa 12.-14.3.2018. Kuvassa posteri, joka Saifilla oli mukanaan Rostockissa.

Lisätietoa hankkeesta.

Saara Linnatsalo

Työskentelen Turun Akk:ssa ohjaavana opettajana ja EU-hanke AboaNovan koordinaattorina. Vapaa-ajalla nautin perheen kanssa puuhailusta, liikunnasta ja matkailusta.