Skip to main content

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, osatutkinto

Ajankohta

04.09.2023 — 03.09.2024

Haku päättyy

15.08.2023

Vastuuopettaja

Trygg Tom
040 729 2404
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Koulutusassistentti

Teräs Marjo
040 722 2851
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Opinto-ohjaaja

Snellman Miikka
040 530 6430
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Hae Tulostettava versio

Kuvaus

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kone- ja tuotantotekniikan erilaisissa työtehtävissä. Hän voi suuntautua levyseppähitsaajaksi, koneistajaksi tai koneautomaatioasentajaksi. Alan tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus, kokoonpano- ja asennustyöt.

Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta.

Koneistaja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC- työstökonetta ja käyttää sitä valmistukseen.

Koneautomaatioasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden komponentteja. Hän tuntee koneautomaation komponenttien ja laitteiden rakenteita ja toimintaa ja osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneautomaatioasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa. Hän on mukana laitteistojen käyttöönotossa, huolloissa ja korjauksissa.

Kohderyhmä

Alalle soveltuvat, työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Koulutus ei vaadi aiempaa osaamista tai työkokemusta alalta.

Sisältö

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)
Pakolliset tutkinnon osat
· Valmistustyötehtävissä toimiminen
· Asennus- ja automaatiotyöt

Tässä koulutuksessa valittavana olevat tutkinnon osaamisalat ja tutkintonimikkeet:
· asennuksen ja automaation osaamisala, koneautomaatioasentaja
· tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja/levyseppähitsaaja

Tutkinnon suoritukseen sisältyy lisäksi
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
· Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
· Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
· Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelu tapahtuu käytännönläheisesti aidoissa tuotantoympäristöissä ja koulutukseen sisältyy myös em. ammatillisia osia tukevaa työssäoppimista. Koulutuksen alussa tehdään jokaiselle henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aiempi koulutus ja osaaminen. Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen kesto, sisältö ja näytöt. Tutkinnon laajuus on 180 osp.

Koulutuksen ensimmäinen vuosi on työvoimakoulutusta, jonka jälkeen tavoitteena suorittaa opinnot loppuun oppisopimuskoulutuksena.

Katso video koulutuksesta

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta numerossa 0295 020 702. Voit seurata koulutuspalvelujen valinnan etenemistä TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 11-13, 20240 Turku

Haku

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella www.tyomarkkinatori.fi, koulutusnumero 711631. Sovi koulutukseen hakeutumisesta ja sen päivittämisestä työllistymissuunnitelmaasi TE-toimiston/kuntakokeilun kanssa. Koulutuksesta tulee sopia työllistymissuunnitelmassa, jotta sinulle voidaan maksaa korotettua työttömyysetuutta koulutuksen aikana. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuutesi maksaja. Voit jättää omalle yhteyshenkilöllesi yhteydenottopyynnön Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

Hinta

Koulutus on työvoimapoliittista ja opiskelijalle maksutonta.

Hae

Close Menu