Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Ajankohta

01.02.2022 — 31.01.2023

Haku päättyy

07.01.2022

Vastuuopettaja

Trygg Tom

Koulutusassistentti

Stanley Tarja

Hae

Kuvaus

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kone- ja tuotantotekniikan erilaisissa työtehtävissä. Hän voi suuntautua levyseppähitsaajaksi, koneistajaksi tai koneautomaatioasentajaksi. Alan tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus, kokoonpano- ja asennustyöt.
Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta.

Koneistaja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC- työstökonetta ja käyttää sitä valmistukseen.

Koneautomaatioasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden komponentteja. Hän tuntee koneautomaation komponenttien ja laitteiden rakenteita ja toimintaa ja osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneautomaatioasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa. Hän on mukana laitteistojen käyttöönotossa, huolloissa ja korjauksissa.

Kohderyhmä

Alalle soveltuvat, työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Koulutus ei vaadi aiempaa osaamista tai työkokemusta alalta.

Sisältö

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)
Pakolliset tutkinnon osat
· Valmistustyötehtävissä toimiminen
· Asennus- ja automaatiotyöt
Tässä koulutuksessa valittavana olevat tutkinnon osaamisalat ja tutkintonimikkeet:
· asennuksen ja automaation osaamisala, koneautomaatioasentaja
· tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja/levyseppähitsaaja
Tutkinnon suoritukseen sisältyy lisäksi
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
· Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
· Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
· Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
· Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Opiskelu tapahtuu käytännönläheisesti aidoissa tuotantoympäristöissä ja koulutukseen sisältyy myös em. ammatillisia osia tukevaa työssäoppimista. Koulutuksen alussa tehdään jokaiselle henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aiempi koulutus ja osaaminen. Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen kesto, sisältö ja näytöt. Tutkinnon laajuus on 180 osp.

Koulutuksen ensimmäinen vuosi on työvoimakoulutusta, jonka jälkeen opinnot saatetaan loppuun oppisopimuskoulutuksena.

Toteutus

Työvoimakoulutus

Opiskelijalle maksuton koulutus. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista antaa Koulutusneuvonta numerossa 0295 020 702. Hakuajan päättymisen jälkeen koulutusvalintojen etenemistä voi seurata TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Paikka

Artukaistentie 13, 20240 Turku

Haku

Koulutusnumero 702132

Hae