Skip to main content

Turun AKK haluaa panostaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kotoutumiseen, opiskelun sujuvuuteen ja työelämään siirtymiseen. Siksi olemme palkanneet maahanmuuttajataustaisia ohjaajia, jotka auttavat opiskelijoitamme lähestulkoon kaikessa mitä elämä ja opiskelu eteen tuovat. Meillä työskentelee kaksi maahanmuuttajien opintoneuvojaa sekä yksi koulunkäynninavustaja. Tukea on mahdollista saada suomen kielen lisäksi arabiaksi, dariksi, englanniksi, hollanniksi, kurdiksi, persiaksi ja saksaksi.

Uusien opintojen aloittaminen on aina jännittävää, puhumattakaan sitten uudessa maassa ja uudella kielellä. Omakieliset ohjaajat pyydetään usein mukaan opettajan avuksi ammatillisten opintojen ensimmäiseksi päiväksi, jotta yhteiset asiat tulisivat kaikille selväksi. Usein kohdataan myös kulttuuriasioita, joita on hyvä käydä heti aluksi läpi. Koulunkäynninavustaja on puolestaan mukana kotoutumiskoulutuksessa jatkuvasti opettajan apuna.

Opintojen aloittamiseen liittyy myös paljon käytännön asioita, kuten työttömyysturva-asiat, Kela-hakemukset, mahdolliset oleskelulupa-asiat, asuntoasiat jne. Näissä asioissa auttaminen kuuluu myös omakielisten ohjaajien työnkuvaan. Opintoneuvojana työskentelevä Samer kertoo, että ”koska itselläni on paljon kokemusta Migrin, TE-toimiston ja Kela -asioiden hoitamisesta, autan mielelläni muita”.

Kun opinnot etenevät ja on aika siirtyä harjoitteluun tai työelämään, omakieliset ohjaajat ovat apuna myös työharjoittelu- tai työpaikan etsimisessä. Ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alueen maahanmuuttajatoimijoiden kanssa, joka osaltaan edistää näiden harjoittelupaikkojen löytymistä ja työllistymistä. Mikäli opiskelija toivoo, voi ohjaaja mennä aluksi mukaan myös työpaikalle esimerkiksi perehdytyksen tueksi.

Turun AKK:n opettajat ovat olleet tyytyväisiä tarjolla olevaan tukeen ja se on koettu erittäin tärkeäksi. Tarjolla olevat ”tukipalvelut” ovat suosittuja opiskelijoiden keskuudessa ja ne helpottavat asioiden sujuvuutta. Ohjaajat ovat aina tavoitettavissa ja pitävät aktiivisesti yhteyttä opiskelijoihin. Koulunkäynninavustajana työskentelevät Nazdar kertoo, että myös vanhat opiskelijat ottavat yhteyttä ja pyytävät apua vielä valmistumisen jälkeenkin.

Turun AKK:n omakieliset ohjaajat  antavat opintoneuvontaa myös muille kuin AKK:n opiskelijoille. Opintoneuvoja Benjamin kertoo, että ohjaa mielellään myös muihin koulutuksiin, mikäli AKK:ssa ei ole tarjota opiskelijalla sopivaa koulutusta. ”Kun keskustelemme opiskelijan tilanteesta voi löytyä jokin toinen ratkaisu, mitä opiskelija ei itse osannut edes ajatella, koska he eivät tiedä kaikista mahdollisuuksista. Tavoitteena on palvella loppuun asti”, kertoo Benjamin. Tukea on tarjolla kasvotusten, puhelimitse, sähköpostitse ja WhatsAppilla. Katso päivystysaikataulut!

Tutustu paremmin Turun AKK:n omakielisiin ohjaajiin. He ovat kaikki opiskelleet Turun AKK:ssa ja työllistyivät meille opintojensa jälkeen!

 

Nazdar Ahmad

Koulunkäynninavustajana Turun AKK:ssa työskentelevä Nazdar Ahmad toimi kotimaassaan Irakissa opettajana 11 vuotta ja on nyt iloinen, että saa työskennellä vastaavassa ammatissa Suomessa. Nazdar tuli Suomeen 2012, opiskeli ensin kotoutumiskoulutuksessa, Valmassa ja hakeutui sitten Turun AKK:hon koulunkäynninohjaajan koulutukseen. Koulutuksen aikaisen harjoittelun hän teki AKK:ssa ja työllistyi AKK:hon heti valmistumisensa jälkeen vuonna 2016. Nazdar on työskennellyt AKK:ssa jo neljä vuotta ja kertoo jokaisen päivän olevan erilainen. Hän toimii maahanmuuttajakoulutuksissa apuopettajana, tulkkina ja ohjaajana. Äidinkielensä kurdin lisäksi Nazdar puhuu myös arabiaa ja englantia. Nazdarin maine on kiirinyt maahanmuuttajien keskuudessa ja hän saakin usein puheluita ”kavereiden kavereilta”, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. ”Tottakai autan kaikkia”, sanoo Nazdar.

OTA YHTEYTTÄ:

Nazdar Ahmad (suomi, kurdi, arabia, englanti)
Koulunkäynninavustaja
Ohjaava koulutus ja maahanmuuttajakoulutus
040 638 6324
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

 

Benjamin Faez

Turun AKK:n maahanmuuttajien opintoneuvoja Benjamin Faez tuli Suomeen 7 vuotta sitten Hollannista, jonne hän oli muuttanut 90-luvun lopulla Afganistanista. Benjamin opiskeli ensin suomen kieltä ja suoritti sitten Turun AKK:ssa talotekniikan perustutkinnon ja valmistui ilmastointiasentajaksi. Turun AKK:n opettaja Jarkko Pirhoselta ei jäänyt huomaamatta tämä aktiivinen opiskelija, joka omien opintojensa ohella auttoi myös muita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Jokin aika valmistumisen jälkeen Benjamin sai puhelun Pirhoselta, joka halusi työllistää hänet AKK:lle maahanmuuttajien opintojaneuvojaksi ja loppu on historiaa. Benjamin on työskennellyt AKK:ssa jo 3 vuotta ja suoritti työn ohessa myös koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnon. Benjamin on myös erityinen osaaja, sillä hän puhuu suomen lisäksi daria, hollantia, saksaa, persiaa ja englantia.

OTA YHTEYTTÄ:

Benjamin Faez (suomi, dari, hollanti, saksa, persia, englanti)
Maahanmuuttajien opintoneuvoja
040 358 9161
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

 

Samer Al-Sultani

AKK:n maahanmuuttajien opintoneuvonta täydentyi tammikuussa 2020 myös arabiankielisellä neuvojalla. Irakilainen Samer Al-Sultani oli kotimaassaan valmistunut yhdyskuntateknikoksi ja työskenteli kirjanpitäjänä öljytuotteiden kuljetusyrityksessä ennen kuin saapui Suomeen vuonna 2015. Samer alkoi heti aktiivisesti opiskella suomen kieltä ja etsiä työpaikkaa. Myös englannin kieltä taitava Samer työllistyikin nopeasti opintojen ohella. Samer on tehnyt paljon myös vapaaehtoistyötä mm. SPR:lle, Åbo Akademille ja Åbo Svenska Församling:lle. Ahkera opiskelu ja työkokemus kehittivät hyvin suomen kieltä. Loppuvuodesta 2019 Samer osallistui Puhtausalan osaamiskartoitukseen Turun AKK:ssa, jossa keskusteluissa opettaja Eija Jalosen kanssa tuli esille, että Sameria voitaisiin hyödyntää AKK:n maahanmuuttajien opintoneuvojana. ”On ilo työskennellä Turun AKK:ssa. Tarjoan mielelläni neuvoja ja apua eri alojen opiskelijoille. Autan ihmisiä hakeutumaan heille sopivaan koulutukseen, kuuntelen opiskelijoiden haasteita ja vaikeuksia opiskelussa ja pidän yhteyttä opiskelijoihin, kunnes he valmistuvat ja saavat todistuksen”, kertoo Samer.

OTA YHTEYTTÄ:

Samer Al-Sultani (suomi, arabia, englanti)
Maahanmuuttajien opintoneuvoja
040 828 6026
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

Heidi Jaarinen

Olen Turun AKK:n markkinointikoordinaattori. Aiemmassa työssäni TE-toimiston asiantuntijana näin jatkuvasti onnistumisia kun työnhakijat työllistyivät koulutuksen kautta, nopeallakin aikataululla. Siksi minusta on tullut suuri koulutusten puolestapuhuja. On ilo työskennellä ammatillisen koulutuksen parissa ja viestiä tätä ilosanomaa eteenpäin. Vapaa-ajalla intohimona on tanssiminen.