Skip to main content

Turun Aikuiskoulutussäätiö työllistää vuosittain parisataa työntekijää vakituisiin, määräaikaisiin ja sivutoimisiin työsuhteisiin. Suurin osa näistä henkilöistä on opettajia, mutta heidän lisäkseen Säätiöllä työskentelee henkilöstöä myös hallinnon puolella erilaisissa tehtävissä. Henkilöstön työurat ovat tavallisesti pitkiä, mikä kertoo siitä, että työssä viihdytään. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö onkin yksi menestystekijöistämme, joka takaa myös laadukkaan toiminnan.

Yksi taustalla vaikuttavista tahoista on henkilöstöhallinto. Henkilöstöhallinnolla eli HR:llä viitataan organisaation vastuualueeseen, jossa hoidetaan henkilöstöä koskevia asioita. HR:n tarkoituksena on palvella organisaation toimintaa ja pitää huolta sen tärkeimmästä voimavarasta – henkilökunnasta. Henkilöstöhallinnon toimintaa koordinoi toimitusjohtaja yhdessä henkilöstöasiantuntijan kanssa. Heidän lisäkseen myös esihenkilöillä on keskeinen rooli HR-työssä.

Työsuhteen elinkaari

HR on mukana työntekijän työsuhteessa alusta loppuun saakka. Kun tarve uuden henkilön rekrytoinnille havaitaan, henkilöstöasiantuntija tukee esihenkilöitä rekrytointiprosessissa esimerkiksi laatimalla rekrytointi-ilmoituksen ja osallistumalla haastattelu- ja valintaprosesseihin.

Tavoitteenamme on olla houkutteleva työnantaja eri alojen osaajille. Turun AKK:ssa panostetaan laadukkaaseen rekrytointiprosessiin, jonka tavoitteena on nostaa esiin käytössämme olevia hyviä toimintatapoja ja siten luoda positiivista työnantajamielikuvaa. Uudet työntekijät saavat tehtäviinsä aina kattavan perehdytyksen. Työsuhteen aikana henkilöstöhallinnon yksi keskeisimmistä tehtävistä on tukea ja ohjeistaa esihenkilöitä sekä henkilöstöä erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi työlainsäädännössä.

Osaamisen johtaminen ja henkilöstön kehittäminen

Turun AKK:ssa tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla. Tämä varmistetaan panostamalla osaamisen kehittämiseen ja kannustamalla henkilöstöä kouluttautumiseen. Henkilökunta osallistuu jatkuvasti sekä sisäisiin että ulkoisten tahojen tarjoamiin koulutuksiin. Lähtökohta on, että jokainen työntekijä vastaa omasta kehittymisestään, jota käsitellään myös vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa.

Henkilöstöhallinto seuraa ja raportoi henkilöstön kouluttautumista. Henkilöstön osaamista käsitellään myös vuosittain laadittavassa työyhteisön kehittämissuunnitelmassa, jonka tavoitteena on ennakoida esimerkiksi henkilöstön tulevia osaamistarpeita.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Henkilöstön hyvinvointi ja siitä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Turun AKK:ssa henkilöstön hyvinvointia seurataan esimerkiksi henkilöstötutkimusten avulla. Työhyvinvointia tukevat erilaiset henkilöstöedut, kuten kattava työterveyshuolto ja henkilöstövakuutukset sekä erilaiset hyvinvointiedut ja virkistystoiminta. Henkilöstöasiantuntija koordinoi henkilöstön hyvinvointiin liittyviä asioita, mutta niitä pohditaan myös esimerkiksi yhteistoimintaryhmässä sekä työsuojelutoimikunnassa.

Rebecca Lintunen

Henkilöstöasiantuntija ja aktiivinen aamuvirkku. Vapaa-ajalla nautin joogasta, avantouinnista sekä mökkeilystä Saima-mäyräkoiran kanssa.