Skip to main content

Turun AKK:n toiminnan johtoajatuksena on tuottaa sellaista koulutusta, jonka avulla hankittu osaaminen työllistää ja auttaa talousalueen elinkeinoelämää pysymään kehityksessä ja kilpailussa mukana. Opiskelija- ja työelämäasiakkaat ovat meillä keskiössä. Ammatillinen koulutus on aina ollut työelämäläheistä, mutta uudet toimintamallit korostavat yhä enemmän tiivistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Opiskelijan, oppilaitoksen, sidosryhmän (mm. TE-Palvelut ja yrittäjäjärjestöt) ja työelämän saumaton ja tiivis yhteistyö on toiminnan lähtökohta. Yhteistyön ja toiminnan pitää olla läpinäkyvää.

Digitalisaatio on muuttanut työn tekemisen kulttuuria, eikä työtä ole tarpeen enää sitoa samalla tavalla aikaan, eikä paikkaan ja työstä tulee jatkossa enemmän henkilökohtaista ja yksilöllistä. Oppilaitoksen tulee oppia toimimaan yhä enemmän ja monipuolisemmin asiakkaiden kanssa sekä vastaamaan uusin laatuvaatimuksiin.

 Standardiorientoitunut toimintakulttuuri on tärkeä osa asiakaslähtöisyyttä

Standardi-sanaa toiset vihaavat ja toiset jopa rakastavat. Turun AKK:ssa standardiorientoitunut toimintakulttuuri tarkoittaa laadukasta ja varsinkin tasalaatuista toimintatapaa läpi koko organisaation. Näin pystymme vastaamaan työelämän nykyvaatimuksiin yhä paremmin. Laadukkaan toiminnan todistamme ulkoisilla- ja sisäisillä auditoineilla. Toimintakulttuurin toiminnasta tehdään havaintoja ja näyttöjä kerätään jatkuvasti ja suunnitellusti.

Sisäinen auditointi on palautteen hankintatapa siitä, miten erilaiset laatulupauksemme toteutuvat käytännössä, ja missä auditointikohteella on vielä varaa parantaa toimintaansa.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puolikkaalla olemme parantaneet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutusta. Koko organisaatio oli mukana oppimis- ja kehittämistyössä. Koulutus- ja oppisopimus ovat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ydintä. Sopimuksilla varmistamme edellä kerrottujen yhteistyötahojen toimivan samoilla tiedoilla, samojen tavoitteiden eteen. Tavoitteiden, jonka tuloksena työelämä saa osaavaa työvoimaa. Olemme halunneet varmistaa näiden tavoitteiden toteutumista sisäisillä auditoinneilla. Suoritetut auditoinnit osoittivat, että laatulupauksemme täyttyvät ja voimme olla tyytyväisiä toiminnastamme sekä yhteistyöstä työelämän kanssa.

Auditointien avulla pystymme löytämään näyttöä toiminnastamme. Tärkeä osa tuloksia ovat myös havaitut kehittämistoimenpiteet.

Valitsemalla kumppaniksi standardiorientoituneen oppilaitoksen, varmistat itsellesi luotettavan ja osaavan yhteistyötahon. Kumppanisi on myös sitoutunut kehittämään ja parantamaan toimintaansa sinun eduksesi.

Laadukas auditoitu toiminta on muutakin kuin ISO 9001- sertifikaatti seinällä. Se osoittaa Turun AKK:n toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä – siis sinun eduksesi!

 

Risto Ruohola

Olen Turun AKK:n laatu- ja asiakkuuspäällikkö. On ilo tehdä työtä niiden asioiden parissa, joita pitää tärkeinä. Laatu ja asiakas - eikö siinä ole työelämän peruspilarit? Ammatillisen koulutuksen pariin siirryin aikanaan rakennusalalta saatuani tutustua lähes kaikkiin alan tarjoamiin työtehtäviin. Ammattikoulu antoi hyvät eväät rakennustyöhön ja insinööriopinnot työnjohtajan ja yrittäjän toimiin. Perhe ja metsä ovat minulle tärkeitä. Vapaa-aika kuluu pääasiallisesti liikunnan ja urheilun merkeissä. Toimin suunnistusseurani MS Parman johtoryhmässä. On myös hienoa olla mukana kolmen lapseni kilpaurheilutoiminnassa. Suomi ja sen metsät sekä urheilukentät ovat tulleet sen myötä hyvin tutuiksi.