Skip to main content

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet uudistuivat 1.1.2023 ja sen myötä tutkinnossa on enemmän valinnanvaraa ja mm. mahdollisuus suuntautua ohjaamaan vain yläkouluikäisiä tai aikuisia. Aiemmin tutkinnossa oli pakollisena osana aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, joka edellytti harjoittelua koululaisten iltapäivätoiminnassa. Uudistuksen jälkeen on mahdollista valita, tekeekö tutkinnon lasten ja nuorten vai aikuisten parissa. Näin ollen tutkinto vastaa paremmin nykypäivän työelämän vaatimuksia ja avaa laajemmat työmahdollisuudet eri ikäisten parissa.

Ohjaajien tarve kasvussa

”Yläkoulussa, nivelvaiheen koulutuksissa sekä toisen asteen koulutuksissa, tarvitaan lisää ohjaajia. Myös laajennettu oppivelvollisuus on lisännyt ohjaajien tarvetta”, kertoo opettaja Pauliina Karhumäki-Ranta. Tähän tarpeeseen sopii hyvin tutkintoon laadittu uusi tutkinnon osa Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki. Sen voi suorittaa vaihtoehtoisesti Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinnon osan kanssa.

Ammattitutkinto mahdollistaa ohjaajana toimisen eri-ikäisten kanssa, huolimatta ammattinimikkeestä, joka edelleen on koulunkäynninohjaaja. Uudistuneessa tutkinnossa on painotettu oppijan tuen tarpeen tunnistamista ja sen eri muotoja. Tutkinto pätevöittää varhaiskasvatuksessa avustajaksi tai erityisavustajaksi. Lastenhoitajana toimiminen puolestaan vaatii alan perustutkinnon suorittamisen. Koulumaailmassa voi toimia pätevänä koulunkäynninohjaajana peruskoulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Erityisesti peruskoulut ja erityiskoulut tarvitsevat päteviä ohjaajia. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on edelleen yksi mahdollinen työympäristö, kun opiskelija suorittaa sen tutkinnon osan opintojensa aikana.

Ammattiosaamista arvostetaan ohjaustyössä

On myös mahdollista hakeutua ohjaamaan nuoria ja aikuisia ammatilliseen koulutukseen. Henkilöitä on tullut opiskelemaan myös vakuutusyhtiön uudelleenkouluttamina tilanteessa, missä he eivät terveydellisistä syistä pysty jatkamaan enää omassa työssään, mutta voivat toimia alansa ohjaajina opiskelijoille. Näissä tapauksissa on tavallisesti taustalla työkokeilu, jolloin huomataan soveltuuko henkilö ohjaustyöhön. Karhumäki-Ranta näkee ammatillisten ohjaajien tarpeen olevan kasvussa.

”Ammatilliset ohjaajat ovat asiantuntijoita omalla alallaan, mutta tästä koulutuksesta he saavat osaamista ohjaustyöhön, kuten siihen, miten he voivat jakaa osaamistaan ja ohjausnäkökulmaa opiskelijoiden tuen tarpeisiin”, kertoo Karhumäki-Ranta.

Ammattilaisille on kysyntää

”Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki valmistuvat viedään käsistä töihin. Työnantajat soittelevat ja kyselevät hyviä tyyppejä töihin”, iloitsee Karhumäki-Ranta. Osa opiskelijoista työllistyy jo opintojen aikana ja toisinaan opinnot suoritaan loppuun oppisopimuksella, jolloin opiskelija saa palkkaa.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet ja erityisesti ne, joilla on kokemusta alan työympäristöistä.  Mikäli olet alan töissä ja sinulta puuttuu tutkinto, voit suorittaa sen oppisopimuksena työn ohessa.

Opettaja Pauliina Karhumäki-Ranta
Kysy lisää:

Opettaja Pauliina Karhumäki-Ranta
p.040 832 6915
etunimi.sukunimi@turunakk.fi

 

 

 

 

Heidi Jaarinen

Olen Turun AKK:n markkinointikoordinaattori. Aiemmassa työssäni TE-toimiston asiantuntijana näin jatkuvasti onnistumisia kun työnhakijat työllistyivät koulutuksen kautta, nopeallakin aikataululla. Siksi minusta on tullut suuri koulutusten puolestapuhuja. On ilo työskennellä ammatillisen koulutuksen parissa ja viestiä tätä ilosanomaa eteenpäin. Vapaa-ajalla intohimona on tanssiminen.