Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalalla tehdään työtä ihmisten parissa. Koulutamme alalle hoiva-avustajia, lähihoitajia, koulunkäynninohjaajia ja perhepäivähoitajia.

Erilaiset kasvatus-, ohjaus- ja hoivatehtävät edellyttävät hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, sillä alan eri työtehtävissä kohdataan elämän koko kirjo. Työllisyystilanne alalla on hyvä ja työtehtäviä löytyy sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Varsinkin lähihoitajien työpaikkojen määrä on kasvussa hoitajamitoituksen ja eläköitymisen vuoksi.

Ala on myös suosittu alanvaihtajien keskuudessa. Perustutkintokoulutukseen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, nk. Sora-lainsäädäntö.

Teemme tiivistä yhteistyötä Varhan, alan yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa ja opiskelijamme työllistyvät erittäin hyvin! Alalla on hyvä mahdollisuus myös oppisopimukseen. Tutustu yhteistyökumppaneihimme.

Tutustu alan koulutuksiin

Hoitoalan opiskelijoita
Hoiva-avustajaopiskelija

Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa. Hoiva-avustajat huolehtivat asiakkaiden perustarpeista, esimerkiksi auttavat peseytymisessä ja ruokailussa sekä siivoamisessa ja asioinnissa.

Tutustu koulutuksiin tarkemmin

Hoitoalan opiskelija

Lähihoitaja

Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, perustason ensihoidossa, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa.

Tutustu koulutuksiin tarkemmin

Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynninohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta valmistunut koulunkäynninohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Työpaikkoja ovat esimerkiksi päiväkodit, peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset, kerhot, nuorisokeskukset, yritykset ja laitokset.  Uudistuneessa tutkinnossa on nyt myös mahdollista suuntautua ohjaamaan nuoria ja aikuisia ammatilliseen koulutukseen.

Tutustu tarkemmin

Perhepäivähoitaja ja lapsia

Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajana työskentelet esimerkiksi lasten perhepäivähoitajana ja voit toimia varhaiskasvattajana yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Tutustu tarkemmin

Yhteistyössä

Yhteistyökumppaneiden logot

Siirry takaisin sivun alkuun